Hlavní obsah

otevřený

Vyskytuje se v

dokořán: otevřít dveře dokořánspalancare la porta

dveře: den otevřených dveřígiornata di apertura al pubblico/porte aperte

kohoutek: otevřít/zavřít kohoutekaprire/chiudere il rubinetto

oheň: otevřený oheňfiamme libere, v ohništi, krbu ap. fuoco aperto

otevřít: jít otevřít (dveře)andare ad aprire (la porta)

otevřít: otevřít si účetaprire un conto

slavnostní: slavnostní zahájení/otevření čehoinaugurazione di qc

účet: otevřít si účetaprire un conto (in banca)

veřejnost: otevřeno pro veřejnostaperto al pubblico

zeširoka: zeširoka otevřít ústa ap.spalancare

denně: otevřeno denně od 8 do 12aperto ogni giorno dalle 8 alle 12

jít: Nejde to otevřít.Non si può aprire.

kdyby: Kdybyste byl tak laskav a otevřel okno.Vuol essere così gentile da aprire la finestra?

moct: Mohu otevřít okno?Posso aprire la finestra?

nelze: Nelze to otevřít.(È) impossibile aprirlo.

otevřít: Máte ještě otevřeno?Siete ancora aperti?

poklopec: Máš otevřený poklopec.Hai la patta/bottega aperta.

třeba: Mám to otevřít? Třeba.Devo aprirlo? Perché no.

náruč: (u)vítat koho s otevřenou náručíaccogliere q a braccia aperte

a: a bocca apertas otevřenou pusou

adito: dare/lasciare adito a qcumožnit přístup, otevřít dveře kam, k čemu, přen. vyvolat co, zavdat příčinu čemu

aperto: porta/finestra apertaotevřené dveře/okno

apertura: giornata di apertura al pubblicoden otevřených dveří

apertura: apertura di creditoposkytnutí úvěru, otevření úvěrové linky

aprire: aprire una porta/bottigliaotevřít dveře/láhev

bocca: a bocca apertas otevřenou pusou, s otevřenými ústy s úžasem ap.

bozzolo: uscire dal bozzolovylíhnout (se z kukly) motýl, přen. vylézt z ulity, otevřít se (světu)

con: restare con la bocca apertazůstat stát s otevřenou pusou

fiamma: fiamma liberaotevřený oheň

largo: al largona otevřeném moři

lettera: lettera apertaotevřený dopis

libro: libro apertopřen. otevřená kniha průhledný, čitelný člověk

occhio: aprire/chiudere gli occhiotevřít/zavřít oči

pubblico: aperto al pubblicootevřeno pro veřejnost

spuntato: scarpe spuntateboty s otevřenou špičkou

affare: Prendi un affare per aprire la scatola.Vezmi něco na otevření krabice.

certo: È aperto solo certe ore.Je otevřeno pouze v určitých hodinách.

comodo: Stai comodo, apro io.Neobtěžuj se, já otevřu.

riuscire: Non sono riuscito ad aprirlo.Nepodařilo se mi to otevřít.

braccio: a braccia apertes otevřenou náručí srdečně

dare: dare il via a qcotevřít cestu čemu, odstartovat, iniciovat, rozběhnout co

piaga: přen. riaprire una vecchia piagaotevřít starou ránu

prestarsi: přen. prestare il fianco a qcotevřít se, vystavit se čemu napadení ap.

riaprire: riaprire gli occhii přen. prozřít, procitnout, otevřít oči

riaprire: riaprire bottegazačít znovu podnikat, i přen. zase otevřít krám

scoperto: giocare a carte scopertehrát s odkrytými kartami, hrát otevřenou hru