Hlavní obsah

otevřený

Vyskytuje se v

dokořán: otevřít dveře dokořánspalancare la porta

dveře: den otevřených dveřígiornata di apertura al pubblico/porte aperte

kohoutek: otevřít/zavřít kohoutekaprire/chiudere il rubinetto

oheň: otevřený oheňfiamme libere, v ohništi, krbu ap. fuoco aperto

otevřít: jít otevřít (dveře)andare ad aprire (la porta)

slavnostní: slavnostní zahájení/otevření čehoinaugurazione di qc

účet: otevřít si účetaprire un conto (in banca)

veřejnost: otevřeno pro veřejnostaperto al pubblico

zeširoka: zeširoka otevřít ústa ap.spalancare

denně: otevřeno denně od 8 do 12aperto ogni giorno dalle 8 alle 12

jít: Nejde to otevřít.Non si può aprire.

kdyby: Kdybyste byl tak laskav a otevřel okno.Vuol essere così gentile da aprire la finestra?

moct: Mohu otevřít okno?Posso aprire la finestra?

nelze: Nelze to otevřít.(È) impossibile aprirlo.

poklopec: Máš otevřený poklopec.Hai la patta aperta.

třeba: Mám to otevřít? Třeba.Devo aprirlo? Perché no.

náruč: (u)vítat koho s otevřenou náručíaccogliere q a braccia aperte

a: s otevřenou pusoua bocca aperta

adito: umožnit přístup, otevřít dveře kam, k čemu, přen. vyvolat co, zavdat příčinu čemudare/lasciare adito a qc

aperto: otevřené dveře/oknoporta/finestra aperta

apertura: den otevřených dveřígiornata di apertura al pubblico

aprire: otevřít dveře/láhevaprire una porta/bottiglia

bocca: s otevřenou pusou, s otevřenými ústy s úžasem ap.a bocca aperta

bozzolo: vylíhnout (se z kukly) motýl, přen. vylézt z ulity, otevřít se (světu)uscire dal bozzolo

con: zůstat stát s otevřenou pusourestare con la bocca aperta

fiamma: otevřený oheňfiamma libera

largo: na otevřeném mořial largo

lettera: otevřený dopislettera aperta

libro: přen. otevřená kniha průhledný, čitelný člověklibro aperto

occhio: otevřít/zavřít očiaprire/chiudere gli occhi

pubblico: otevřeno pro veřejnostaperto al pubblico

spuntato: boty s otevřenou špičkouscarpe spuntate

affare: Vezmi něco na otevření krabice.Prendi un affare per aprire la scatola.

certo: Je otevřeno pouze v určitých hodinách.È aperto solo certe ore.

comodo: Neobtěžuj se, já otevřu.Stai comodo, apro io.

riuscire: Nepodařilo se mi to otevřít.Non sono riuscito ad aprirlo.

braccio: s otevřenou náručí srdečněa braccia aperte

dare: otevřít cestu čemu, odstartovat, iniciovat, rozběhnout codare il via a qc

piaga: otevřít starou ránupřen. riaprire una vecchia piaga

prestarsi: otevřít se, vystavit se čemu napadení ap.přen. prestare il fianco a qc

riaprire: i přen. prozřít, procitnout, otevřít očiriaprire gli occhi

scoperto: hrát s odkrytými kartami, hrát otevřenou hrugiocare a carte scoperte

otevřený: den otevřených dveřígiornata di apertura al pubblico