Hlavní obsah

con

Předložka

  1. q/qc s kým/čímstanza con bagnopokoj s koupelnouVieni con me.Pojď se mnou.Prendilo con te.Vem to s sebou.Esci con l'ombrello.Vem si (ven) deštník.È sposata con un greco.Je provdaná za Řeka.studiare con qstudovat u kohocon attenzionepozorněrestare con la bocca apertazůstat stát s otevřenou pusou
  2. q k(e) komu chovat se ap.Con me si comporta così.Ke mně se tak chová.Si è sfogato con me.Svěřil se mi.
  3. čím o prostředku, z čeho o surovině ap.È partito col treno.Odjel vlakem.Il vino si fa con l'uva.Víno se dělá z hroznů.disegnare con la matitakreslit tužkou
  4. qc za čeho, při čem o okolnostechNon esce con la pioggia.Za deště nechodí ven.Col caldo non riesco a dormire.V teple nemůžu usnout.e con ciò se n'è andato ...a s tím odešel...col tempočasem, v průběhu času
  5. con tutto qc i přes (všechno) co

Vyskytuje se v

con: i přes (všechno) cocon tutto qc

rispondere: ctít barvu v kartáchrispondere (con lo stesso seme)

rotta: překotně, jako o závod, o překota rotta di collo

abbandono: uvolněněcon abbandono

abilità: šikovně, dovedně, obratně, zdatněcon abilità

accanimento: zarputile, zarytě, zuřivě, zběsilecon accanimento

accompagnare: sledovat koho pohledemaccompagnare q con lo sguardo

accuratezza: pečlivě, důkladně, přesněcon accuratezza

affabilità: srdečně, přívětivě, vlídně, laskavěcon affabilità

allungare: natahovat krkallungare il collo

ammennicolo: se vším všudycon tutti gli ammennicoli

andare: časem, v průběhu času postupně ap.con l'andar del tempo

anima: milovat koho celou (svou) dušíamare q con tutta l'anima

animazione: živě, vzrušeně, s elánemcon animazione

annesso: hrad s přilehlým parkemcastello con parco annesso

antiscivolo: boty s protiskluzovou podrážkouscarpe con suola antiscivolo

appetito: jíst s chutímangiare con appetito

applicazione: snaživě, pilněcon applicazione

appoggio: za pomoci čeho chodit ap.con l'appoggio di qc

arroganza: arogantně, namyšleněcon arroganza

assente: duchem nepřítomnýassente con la mente

asta: skok o tyčisalto con l'asta

astio: nenávistně, záštiplněcon astio

attaccare: přišpendlit, sešpendlitattaccare con uno spillo

attenzione: pozorně poslouchatascoltare con attenzione

attraversare: přecházet na červenouattraversare col rosso

autoritario: Mluví autoritativním tónem.Parla con tono autoritario.

avidità: hltavě, (dy)chtivěcon avidità

battersi: bojovat s nepřítelembattersi con un nemico

bendare: se zavázanýma očimacon gli occhi bendati

berretto: kšiltovkaberretto con visiera

bravura: mistrně, mistrovsky, bravurněcon bravura

brio: živěmus. con brio

brusco: úsečně, stroze, přísněcon le brusche

buono: po dobrém, nenásilněcon le buone

calma: klidně, v kliducon calma

carica: pračka s horním plněnímlavatrice con carica dall'alto

catenaccio: zavřít na petlicichiudere con il catenaccio

cattiveria: škodolibě, zlomyslněcon cattiveria

cautela: jednat/postupovat opatrně/obezřetněagire con cautela

cazzo: ani (za) hovno, ani kdyby ses posralcol cazzo (che)

celerità: rychle, svižněcon celerità

centodieci: absolvovat s červeným diplomemlaurearsi con centodieci

certezza: vědět co jistěsapere qc con certezza

chi: s kýmcon chi

chiamare: nazývat věci pravým jménemchiamare le cose con il loro nome

chiarezza: mluvit jasněparlare con chiarezza

ciò: čímžcon ciò

cipiglio: (za)mračit se na koho/coguardare q/qc con cipiglio

circolare: krouživým pohybemcon movimenti circolari

circospezione: obezřetněcon circospezione

coda: koutkem okacon la coda dell'occhio

col: časem, v průběhu časucol tempo

colla: lepidlo na papír/dřevocolla per carta/da legno

collaborazione: ve spolupráci s kýmin collaborazione con qc

collo: nárt nohycollo del piede

combinare: sladit kabelku s botamicombinare la borsetta con le scarpe

comfort: s veškerým komfortemcon tutti i comfort

comodo: beze spěchu, v klidu, v pohodě, jak se hodí, jak to komu vyhovujecon (tutto) comodo

compatibilmente: v souladu s čím, podle čehocompatibilmente a/con qc

complicità: za pomoci/přispění koho/čehocon la complicità di q/qc

confidenza: chovat se ke komu důvěrnětrattare q con confidenza

consapevolezza: dělat co zcela vědoměfare qc con piena consapevolezza

conserto: se založenýma rukamaa/con le braccia conserte

considerazione: jednat uvážlivě/neuváženěagire con/senza considerazione

contagocce: po troškách, po kapkáchpřen. col contagocce

contatto: vyhýbat se očnímu kontaktuevitare il contatto con gli occhi

contrassegnare: (o)parafovat, opatřit parafou cocontrassegnare qc con la propria sigla

convinzione: přesvědčeněcon convinzione

coraggio: odvážně, statečněcon coraggio

cordialità: srdečněcon cordialità

corto: krátkovlasýcon capelli corti

coscienza: svědomitěcon coscienza

cura: pečlivěcon cura

decisione: rozhodně, rázně, odhodlaněcon decisione

destrezza: obratně, šikovněcon destrezza

determinazione: rozhodně, odhodlaně, rázněcon determinazione

devozione: zbožně, oddaněcon devozione

difficoltà: obtížně, s obtížemi, namáhavěcon difficoltà

diffidenza: nedůvěřivěcon diffidenza

dignità: chovat se důstojněcomportarsi con dignità

diligenza: svědomitě, snaživě, pilně, pracovitě, přičinlivěcon diligenza

diplomazia: postupovat/jednat diplomatickyagire con diplomazia

discrezione: rozvážně, uvážlivě, s rozumemcon discrezione

disdegno: pohrdavě, opovržlivěcon disdegno

disinteresse: nezištně pomoci komuaiutare q con disinteresse

disinvoltura: suverénně, lehkovážněcon disinvoltura

dispiacere: k mé velké lítosticon mio grande dispiacere

disprezzo: pohrdavě, s opovrženímcon disprezzo

distacco: jednat s kým odměřenětrattare q con distacco

assieme: spolu s kým/čímassieme a/con

berla: chodit o berlíchcamminare con le stampelle

bok: s rukama v bokcon le mani sui fianchi

bota: boty na (vysokém) podpatkuscarpe con i tacchi (alti)

byt: třípokojový bytappartamento con/da tre camere

cibulka: na cibulce o pokrmucon soffritto di cipolle

bloudit: Bloudil očima po pokoji.Vagava con gli occhi per la stanza.

brát: Neber ji s sebou.Non portarla con te.

brát si: Laura si bere Antonia.Laura si sposa con Antonio.

cizí: Nemluv s cizími lidmi.Non parlare con gli sconosciuti.

brdo: na jedno brdoallo stesso modo, con lo stampino