Hlavní obsah

attenzione

Podstatné jméno ženské

  1. pozor(nost)fare attenzionedávat pozor, být pozornýattirare attenzionepřitahovat pozornostascoltare con attenzionepozorně poslouchat
  2. attenzioni pozornost k hostům ap., laskavost prokázaná služba ap.

Vyskytuje se v

con: con attenzionepozorně

rivolgere: rivolgere la propria attenzione a qczaměřit svoji pozornost na co

dávat: fare attenzione, být pozorný stare attento a qc, věnovat pozornost prestare attenzione a qc, být opatrný avere l'avvertenza di qcdávat pozor na co

obrátit: puntare la propria attenzione/il proprio interesse a/verso q/qcobrátit svoji pozornost/svůj zájem na koho/co

odvádět: distrarre attenzioneodvádět pozornost

povšimnutí: essere degno di attenzionestát za povšimnutí

pozor: fare attenzione, při výuce ap. na co prestare attenzione a qcdávat pozor

pozornost: prestare attenzione a qcvěnovat pozornost čemu

pročíst (si): leggere qc con attenzionepečlivě si pročíst co

soustředit: concentrare la (propria) attenzione su qcsoustředit (svou) pozornost na co

opatrně: (Fai) attenzione!, (Stai) attento!Opatrně!

patřičný: dedicare dovuta cura/attenzione a qcvěnovat patřičnou péči/pozornost čemu

upozornit: Vorrei richiamare la sua attenzione su...Chtěl bych vás upozornit na...

zalichotit: Era lusingata dalle sue attenzioni.Jeho pozornost jí zalichotila.

zaujmout: Ha attirato la loro attenzione.Zaujalo je to.

attenzione: fare attenzionedávat pozor, být pozorný