Hlavní obsah

dávat

Nedokonavé sloveso

  1. (příkazy ap.) dareTo nedává smysl.Non ha (nessun) senso.Dávám přednost blondýnkám.Preferisco le bionde.dávat přednost čemu před čímpreferire qc a qcdávat pozor na cofare attenzione, (být pozorný) stare attento a qc, (věnovat pozornost) prestare attenzione a qc, (být opatrný) avere l'avvertenza di qcviz též dát
  2. (v televizi ap.) dareCo dávají dnes večer?Che cosa danno stasera?

Vyskytuje se v

bacha: dávat si bacha na co/kohostare attento/-a a q/qc, guardarsi da q/qc

hodina: dávat hodiny čehodare lezioni di qc

míra: dá(va)t dobrou/špatnou míru nalít ap.non dare/mettere la giusta quantità

okatě: okatě dávat najevo comostrare qc ostentatamente

pozor: dávat pozorfare attenzione, při výuce ap. na co prestare attenzione a qc

přednost: dá(va)t přednost komu/čemu před kým/čímpreferire q/qc a q/qc

příklad: dávat komu dobrý/špatný příkladdare buono/cattivo esempio a q

stranou: dá(va)t (si) co stranou peníze ap.mettere qc da parte

klouzat: Dávej pozor, venku to klouže.Stai attento, fuori si scivola.

smysl: To nedává smysl.Non ha senso.

televize: Dávali to v televizi.L'hanno dato alla TV.

v, ve: Co dávají v televizi?Che cosa c'è in tivù?

načas: dá(va)t si načas nepospíchatprendersela comoda

addosso: pustit se, (začít) šít, navážet se do koho, zaútočit na koho kriticky ap., dá(va)t co proto komudare addosso a q

apparenza: ned(áv)at navenek nic znát potíže ap.salvare le apparenze

attento: dávat (si) pozor na costare/essere attento a fare qc

attenzione: dávat pozor, být pozornýfare attenzione

avvertenza: dávat pozoravere l'avvertenza

cattivo: dá(va)t špatný příkladdare il cattivo esempio

cauto: dávat si pozor, mít se na pozoruandar cauto

colpa: vinit koho, dávat vinu komudare la colpa a q

colpo: (roz)dávat/dostávat ránydare/ricevere dei colpi

dare: (ob)vinit koho z čeho, dávat vinu komu za co, svést co na kohodare la colpa a q di qc

esempio: dávat komu dobrý/špatný příkladdare buono/cattivo esempio a q

impartire: dávat hodiny čehoimpartire lezioni di qc

intuire: (jen) naznačit co komu, dávat tušit colasciare intuire qc a q

piega: padnout jako ulitý, přen. dávat (dokonalý) smysl, být logický/konzistentní teorie ap., nehnout ani brvou zůstat v klidunon fare una piega

preferenza: dá(va)t přednost komu/čemu, preferovat, upřednostňovat koho/codare la preferenza a q/qc

prendere: nikam nespěchat, dávat si na čas, přen. nevzrušovat seprendersela comoda

senso: dávat smyslavere senso

stare: dávat si pozor na co/kohostare attent|o/-a a q/qc

torto: ned(áv)at za pravdu komu, prohlásit, že se kdo mýlí, vyvrátit čí tvrzenídare torto a q

anteporre: Dává přednost studiu před zábavou.Antepone lo studio al divertimento.

badare: Dávej pozor, ať neupadneš!Bada a non cadere!

mettere: Dává ze svého.Ci mette del proprio.

preferire: Dávám přednost angličtině před němčinou.Preferisco l'inglese al tedesco.

privilegiare: Dává rodině přednost před kariérou.Privilegia la famiglia rispetto alla carriera.

proiettare: Co dneska dávají?Che cosa proiettano oggi?

spiccare: dá(va)t vyniknout čemufar spiccare qc

vigile: dávat pozor při řízení, řídit opatrněessere vigile alla guida

desiderare: dělat se vzácným, dá(va)t na sebe čekat, nechat se prosit odmítat pozvání ap.farsi desiderare

sorcio: připravit komu horké chvilky, dá(va)t zabrat komu, zatopit komuhovor. far vedere i sorci verdi a q

dávat: dávat přednost čemu před čímpreferire qc a qc