Hlavní obsah

dávat

Nedokonavé sloveso

  1. (příkazy ap.) dareTo nedává smysl.Non ha (nessun) senso.Dávám přednost blondýnkám.Preferisco le bionde.dávat přednost čemu před čímpreferire qc a qcdávat pozor na cofare attenzione, (být pozorný) stare attento a qc, (věnovat pozornost) prestare attenzione a qc, (být opatrný) avere l'avvertenza di qcviz též dát
  2. (v televizi ap.) dareCo dávají dnes večer?Che cosa danno stasera?

Vyskytuje se v

bacha: dávat si bacha na co/kohostare attento/-a a q/qc, guardarsi da q/qc

hodina: dávat hodiny čehodare lezioni di qc

míra: dá(va)t dobrou/špatnou míru nalít ap.non dare/mettere la giusta quantità

okatě: okatě dávat najevo comostrare qc ostentatamente

pozor: dávat pozorfare attenzione, při výuce ap. na co prestare attenzione a qc

pozor: dá(va)t si pozor na koho/co možné nebezpečístare attento/-a a q/qc, fare l'avvertenza di qc, guardarsi da q/qc

přednost: dá(va)t přednost komu/čemu před kým/čímpreferire q/qc a q/qc

příklad: dávat komu dobrý/špatný příkladdare buono/cattivo esempio a q

stranou: dá(va)t (si) co stranou peníze ap.mettere qc da parte

klouzat: Dávej pozor, venku to klouže.Stai attento, fuori si scivola.

pozor: Dávej pozor!Fai attenzione!

smysl: To nedává smysl.Non ha senso.

televize: Dávali to v televizi.L'hanno dato alla TV.

v, ve: Co dávají v televizi?Che cosa c'è in tivù?

načas: dá(va)t si načas nepospíchatprendersela comoda