Hlavní obsah

přednost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (výhoda) vantaggio m(silná stránka) punto m forte(kvalita) qualità fpřednosti kreditní kartyvantaggi m pl della carta di pagamentopřednosti a slabinypunti forti e punti deboli, (výhody a nevýhody) vantaggi e svantaggi, (pro a proti) i pro e i contro
  2. (priorita) priorità f, precedenza fdá(va)t přednost komu/čemu před kým/čímpreferire q/qc a q/qcmít přednost před kým/čímavere la precedenza su q/qc
  3. (v jízdě) precedenza fdát přednost (v jízdě) komu jinému vozidludare precedenza a q

Vyskytuje se v

dát: dát přednost čemu před čímpreferire qc a qc

dávat: dávat přednost čemu před čímpreferire qc a qc

cedere: udělat místo, dát přednost komu, pustit koho ve dveřích ap., přen. ustoupit komucedere il passo

dare: nechat projít koho, dát přednost komudare il passo a q

passo: nechat projít, dát přednost ve dveřích ap.cedere/dare il passo

precedenza: dát přednost jinému vozidludare la precedenza

preferenza: dá(va)t přednost komu/čemu, preferovat, upřednostňovat koho/codare la preferenza a q/qc

priorità: mít přednost v čem před čímavere la priorità in qc su qc

punto: silná stránka, přednostpunto forte

venire: být přednější, mít přednost, být na prvním místě v důležitosti ap.venire prima

anteporre: Dává přednost studiu před zábavou.Antepone lo studio al divertimento.

preferire: Dávám přednost angličtině před němčinou.Preferisco l'inglese al tedesco.

privilegiare: Dává rodině přednost před kariérou.Privilegia la famiglia rispetto alla carriera.

přednost: přednosti a slabinypunti forti e punti deboli, výhody a nevýhody vantaggi e svantaggi, pro a proti i pro e i contro