Hlavní obsah

cedere

Intranzitivní sloveso

  1. a qc podlehnout, ustoupit, podvolit se, ustupovat čemu nátlaku ap.cedere il passoudělat místo, dát přednost komu, pustit koho ve dveřích ap., přen. ustoupit komucedere la stradadát přednost autacedere le armivzdát se, složit zbraně, přen. vzdát to, kapitulovat
  2. a qc poddat se, podlehnout čemu emocím, smutku ap.cedere alla tentazionepodlehnout pokušení
  3. povolit, prasknout pod náporem, sednout (se), sedat půda ap.

Vyskytuje se v

istanza: cedere alle istanze di qpodvolit se naléhání koho

passo: cedere/dare il passonechat projít, dát přednost ve dveřích ap.

slovo: předat/udělit slovo komucedere/concedere la parola a q

svod: podlehnout svodůmcedere alle tentazioni

podlehnout: Podlehl četným zraněním.Ha ceduto alla moltitudine di ferite.

podlomit se: Strachy se jí podlomila kolena.La paura le fece cedere le ginocchia.

povolit: Boty časem trochu povolí.Col tempo le scarpe cederanno un poco.

propadnout se: Chodník se propadl.Il marciapiede ha ceduto.

protrhnout se: Hráz se protrhla.La diga ha ceduto.