Hlavní obsah

s, se

Předložka

 1. (společně ap.) kým/čím con q/qcPojď se mnou.Vieni con me.oženit se s kýmsposare q
 2. (soupeření ap.) con(proti) controzápasit s kýmlottare contro q
 3. (mající ap.) čím con, avente qckbelík s vodousecchio d'acquachléb s máslempane e burro
 4. (okolnost) cons radostí pomohu ap.con piacereS pozdravem v dopise ap.Distinti saluti
 5. (vazba se slovesem) a, inváhat s odpovědíesitare nel risponderenamáhat se s úklidemsforzarsi a fare le pulizie
 6. (souvislost) conTo nemá nic společného s ...Non ha nulla a che fare con ...Co s ním je?Che cos'ha?Jak je na tom se zdravím?Come va la sua salute?
 7. kniž.(směrem dolů, pryč) dadolů s kopcegiù dalla collina
 8. být s to (být schopen) udělat co essere in grado di fare qcNení s to se rozhodnout.Non è in grado di decidersi.

Zájmeno

 1. (sám sebe) si, se stesso/-atvary se mění dle osobyDobře se bav.Divertiti.Věřím si.Sono sicuro di me stesso.
 2. (totožný původce a cíl děje) siTo se snadno řekne.È più facile a dirsi che a farsi.
 3. (vyjádření vzájemnosti) si(jeden druhému) a vicendaNeznáme se.Non ci conosciamo.Pomáhejte si.Aiutatevi a vicenda.
 4. si (sám sobě) siZlomil jsem si ruku.Mi sono rotto il braccio.Koupil jsem si kolo.Mi sono comprato una bici.
 5. (trpný rod) siNeví se...Non si sa ...Říká se, že...Si dice che ...
 6. (bezděčný děj) siZabil se.Si è ucciso.
 7. (neosobní vyjádření) siHledá se...Cercasi...Celý večer se zpívalo.Si è cantato tutta la notte.
 8. (součást sloves) siJak se máš?Come stai?mýt selavarsi

Vyskytuje se v

sebou: s seboucon sé

málo: spokojit se s málemaccontentarsi di poco

právník: poradit se se svým právníkemconsultare il proprio legale

přivést: přivést s sebou kohoportare dietro q

přivézt: přivézt (si) co s sebouportare qc con sé

registrovat: registrovat seregistrarsi, zapsat se iscriversi, podpisem v hotelu ap. firmare il registro

vzít: vzít (si) co s sebouprendere qc con sé

brát: Neber ji s sebou.Non portarla con te.

dělat: Nedělej si s tím starosti.Non preoccupartene.

dít se: Co se s tebou děje?Cosa ti succede?

dovést: Dovedl s sebou manželku.Ha portato (con sé) sua moglie.

dovézt: Dovezu to s sebou.Lo porterò con me.

je: Vezmi je s sebou.Portali con te.

koupat se: Půjdete se s námi koupat?Venite a fare il bagno con noi?

mazat se: Nemusíš se s tím tak mazat.Non ci devi stare troppo dietro.

mazlit se: Moc se s tím úkolem nemazlil.Non ha perso tanto tempo con quel compito.

měřit se: Nemůžeš se s ním měřit.Non ti puoi paragonare a lui.

mít: Nemám to s sebou.Non ce l'ho con me.

nosit: Nosím to stále s sebou.Lo porto sempre con me.

opatrovat: Opatruj se.Riguardati., Měj se. Stammi bene.

počít: Nevěděl, co si s tím počít.Non sapeva (che) cosa farsene.

poradit se: Poraďte se s lékařem.Consulti il medico.

připít: Připijte si se mnou.Brindate con me.

s, se: oženit se s kýmsposare q

seznámit se: Seznamte se s... při představováníLe presento...

smířit se: Smiř se s tím. je to tak ap.Fattene una ragione!, Non puoi fare altro che accettarlo.

udobřit se: Udobřil se s manželkou.Si è riconciliato con la moglie.

unáhlit se: Neunáhli se s rozhodnutím.Non prendere una decisione avventata.

vsadit se: Vsadím se s tebou o 20 euro, že přijde.Scommetto 20 euro con te che verrà.

vypořádat se: Musíš se s tím vypořádat sám.Ce la devi fare da solo.

hrát si: hrát si s ohněmscherzare col fuoco

loudat se: Neloudej se s tím!Non tirarla per le lunghe!

oheň: zahrávat si s ohněmscherzare con il fuoco

párat se: nepárat se s tímsbrigarsela (presto), nebrat si servítky ap. non andare troppo per il sottile, nevěnovat příliš péče non metterci molto

zahrávat si: zahrávat si s ohněmgiocare/scherzare col fuoco

nést: nést s seboumít za následek comportare, portare (con sé), implicare