Hlavní obsah

in

Předložka

  1. v, do místněVado in Italia.Jedu do Itálie.Sono in Italia.Jsem v Itálii.in quella direzionetím směrementrare in punta di piedivejít po špičkáchin realtàve skutečnosti
  2. na, do narazit ap.
  3. na části ap.convertire gli euro in dollarisměnit eura za dolarydividere in duerozdělit na dvě částicommedia in tre attihra o třech dějstvích
  4. v, během, do časověin primaverana jařein gioventùv mládínel 1945v roce 1945in tre giorniběhem/do tří dnů
  5. na následnostv spojeních s předložkou didi giorno in giornoze dne na den
  6. vyjadřuje způsobin frettarychle, spěšněentrare in punta di piedivejít po špičkách
  7. z(e) o materiálu ap.poltrona in pellekožené křeslo
  8. vyjadřuje užití prostředkuviaggiare in trenojet vlakem
  9. vyjadřuje cíl, účelaccorrere in aiutopřispěchat na pomoc

Vyskytuje se v

acquolina: acquolina (in bocca)sbíhání slin, laskominy chutě

bambola: in bambolamimo mentálně

contempo: nel contemposoučasně, přitom, zároveň

contrassegno: (in) contrassegnona dobírku zaslaný

controluce: (in) controlucev protisvětle

di: di ... in ...z ... do ..., z ... na ...

abbandono: lasciare qc in abbandononechat co zpustnout

abitare: abitare in affitto/dai genitoribydlet v podnájmu/u rodičů

accanirsi: accanirsi nel lavorobýt zažraný do práce

accorrere: accorrere in aiuto di qpřispěchat komu na pomoc

adamitico: přen. in costume adamiticov rouše Adamově

adesso: da adesso (in poi)odteď (nadále)

adiacenza: nelle adiacenzev okolí, v blízkosti

adorazione: přen. essere/stare in adorazione davanti a q/qcbýt jako u vytržení z čeho

affitto: dare in affitto qc a qpronajmout, dát do (pro)nájmu co komu

aggiunta: in aggiunta(ještě) navíc, kromě toho, nadto

agguato: stare in agguatočekat/číhat v záloze

agitazione: essere in agitazionebýt neklidný/rozrušený

agrodolce: in agrodolce, all'agrodolcena sladkokyselo upravený

aiuto: venire in aiuto di qpřijít komu na pomoc

alfabetico: in ordine alfabeticopodle abecedy, v abecedním pořadí

allarme: mettere q in allarmevyplašit, vylekat, znepokojit koho

allegato: in allegato Vi inviamo ...v příloze vám zasíláme ...

allenamento: tenersi in allenamentoudržovat se ve formě

allestimento: pagina in allestimentostránka ve výstavbě, stránka se upravuje

allevamento: allevamento in batteriabateriový chov

allineato: libri allineati sullo/nello scaffaleknihy vyrovnané na polici

altalena: andare in altalenahoupat se (na houpačce)

alternativa: in alternativa a qcjako alternativa k čemu, eventuálně, jinak případná možnost

altezza: regolabile in altezzavýškově nastavitelný

alto: in altovysoko, vzhůru

amichevole: in via amichevoledůvěrně sdělit ap., smírně vyřešit spor ap.

ammollo: mettere qc in ammollo/all'ammollodát odmočit/namočit co

ampio: nel significato ampio del terminev širším slova smyslu

andare: andare in macchina/biciclettajet autem/na kole

Ande: nelle Andev Andách

angustia: essere in angustia per qctrápit se kvůli čemu

animo: avere in animomít v úmyslu, hodlat, zamýšlet

anteprima: in anteprima di qc(již) předem, s předstihem před oficiálním uvedením ap., již před čím uvedený ap.

anticipo: in anticipopředem, s předstihem

antiorario: in senso antiorarioproti směru hodinových ručiček

antisommossa: polizia in tenuta antisommossapolicejní těžkooděnci

antitesi: essere in antitesi con qcbýt v protikladu k čemu, být v rozporu s čím

apnea: in apneabez dýchání/dechu, na jeden nádech o potápění ap.

appalto: dare qc in appaltovypsat výběrové řízení/zakázku na co na kontrakt ap.

apparenza: in apparenza, all'apparenzapodle všeho jak se zdá, jeví ap.

apparire: apparire in sognozjevit se ve snu

appello: in primo appellov řádném termínu

apprensione: stare in apprensione per qmít obavy/starost o koho

arabo: in araboarabsky psát ap.

argomento: entrare in argomentonakousnout téma

aria: saltare in ariavyletět do povětří vybouchnout

armonia: vivere in armonia con qcžít v harmonii s čím

arrampicata: arrampicata in artificialetechnické lezení, lezení s umělými pomůckami skobami ap.

arretrato: essere in arretrato con qcmít skluz, být pozadu v čem

arrivare: arrivare in orariodorazit načas

arrivo: arrivo in ritardopozdní příchod

artiglio: cadere negli/sotto gli artigli di qdostat se do spárů koho

aspettativa: mettersi in aspettativavzít si volno

assaggio: dare in assaggio qc a qdát ochutnat co komu

assegno: assegno in biancobianko šek

assenza: in assenza di qv čí nepřítomnosti

assetto: mettere in assetto qcdát do pořádku, uklidit, uspořádat co

assoluto: in assolutoabsolutně, naprosto, jednoznačně

assorto: assorto nei propri pensierizamyšlený, zahloubaný, zadumaný

astratto: in astrattočistě teoreticky

attesa: essere in attesa di qcčekat (na) co, očekávat co, přen. být v očekávání těhotná

attimo: in un attimovmžiku

attività: in attivitàčinný, aktivní osoba i sopka

attivo: in servizio attivov činné službě

atto: in atto di qcpři čem, během, v průběhu čeho

auge: přen. in augena vrcholu slávy ap.

aumento: essere in aumentozvyšovat se, narůstat

avanscoperta: essere in avanscopertaprovádět (předběžný) průzkum, (pro)zkoumat, rekognoskovat, obhlédnout terén ap.

avanti: di/da qui in avanti, d'ora in avantiodteď nadále

avere: avere in animo di fare qcmít v úmyslu dělat co

avvenire: in avvenirev budoucnu

azione: mettere qc in azioneuvést co do pohybu

baciare: baciare q sulle guance/in frontepolíbit koho na tváře/čelo

bagaglio: bagaglio in eccessonadměrné zavazadlo

bagno: andare in/al bagnojít na záchod

baleno: in un balenov okamžiku, v okamžení, mrknutím oka

accomandita: (società in) accomandita (semplice)komanditní společnost