Hlavní obsah

arrivo

Vyskytuje se v

conoscere: (arrivare a) conoscereq/qc poznat koho/co

arrivare: arrivare in orariodorazit načas

arrivare: far arrivare q/qc dovedostat, přivést koho kam, přivodit co důsledky ap., přivolat i déšť ap.

arrivare: arrivare alla conclusionedojít k závěru

arrivare: arrivare allo scopodosáhnout svého cíle

arrivato: nuovo arrivatonově příchozí, nováček

compromesso: venire/arrivare a un compromessodosáhnout kompromisu

meta: arrivare alla metadosáhnout cíle

partenza: tabellone delle partenze e arrivitabule příjezdů a odjezdů

posta: posta in arrivo/partenzadošlá/odchozí pošta

punto: arrivare a un punto mortouvíznout na mrtvém bodě

puntuale: arrivare puntualepřijít přesně (včas)

salvo: arrivare sano e salvov pořádku dorazit

successo: arrivare al successo, riscuotere successozaznamenat úspěch

tabellone: tabellone arrivi e partenzetabule příjezdů a odjezdů vlaku

traguardo: arrivare/giungere al traguardodojít/dorazit do cíle

arrivare: Sono arrivati.Přijeli.

arrivare: Arrivo!Už jdu!, Už jsem na cestě!

arrivare: Come si arriva a...?Jak se dostanu do...?

arrivare: Non ci arrivo.Nedosáhnu tam., přen. To je nad mé síly., Na to nestačím.

arrivare: Non è arrivato ai sessant'anni.Nedožil se (ani) šedesátky.

arrivato: Ben arrivato!Vítej!, Buď vítán!

brutto: È arrivata in un brutto momento.Přišla nevhod/ve špatný okamžik.

certo: Certi sono arrivati, altri no.Někdo přišel, někdo ne.

che: Dubito che arrivi.Pochybuji, že přijede.

essere: Non è ancora arrivato.Ještě nepřijel.

giusto: arrivare giusto in tempopřijít právě včas

impiegare: Quanto ci impieghi per arrivare a...Jak dlouho (ti) to trvá do..., Jak dlouho (ti) zabere cesta do...?

insieme: È arrivato insieme a me.Přišel zároveň se mnou.

ipotizzare: Ipotizziamo che arriverà tardi.Předpokládejme, že přijede pozdě.

messaggiare: Messaggiami appena arrivi.Hned jak přijedeš, napiš mi zprávu.

mettere: Ci mette tre ore per arrivare.Zabere to tři hodiny, než tam doj(e)deme.

posizione: È arrivato in prima posizione.Přijel na prvním místě.

posto: È arrivato al secondo posto.Přijel do cíle na druhém místě.

probabilmente: Arriverà probabilmente domani.Přijede asi zítra.

proprio: È arrivato proprio adesso.Právě přišel.

qui: Sono arrivati fin qui.Došli až sem.

ritardo: Arrivi in ritardo.Jdeš pozdě., Máš zpoždění.

sotto: Siamo arrivati sotto Natale.Přijeli jsme těsně před Vánoci.

arrivare: Chi tardi arriva male alloggia.Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.

arrivare: Chi prima arriva meglio alloggia.Kdo dřív přijde, ten dřív mele.

arrivare: A questo siamo arrivati!To jsme to dopracovali!

arrivato: sport primo/secondo arrivatoprvní/druhý v cíli

cicogna: È arrivata la cicogna.Přiletěl čáp. narodilo se dítě

frutta: (arrivare) alla frutta(přijet) příliš pozdě s křížkem po funuse

bezpečně: bezpečně dorazit (na místo)arrivare sano e salvo

cíl: druhý v cílisecondo arrivato

čas: čas příjezduora di arrivo

čas: přijet na čas vlak ap.arrivare in orario, arrivare puntuale

do: dorazit do cílearrivare al traguardo

dostat se: dostat se k mociarrivare al potere

dotáhnout: někam to dotáhnout v kariéře ap.arrivare (lontano), prosadit se farsi valere, sfondare

extrém: zacházet do extrémuarrivare agli estremi, portare le cose agli estremi

hala: příletová/odletová halasala arrivi/partenze

jatka: odvézt dobytek na jatkaportare/far arrivare i bovini al macello

letištní: odletová/příletová letištní halasala partenze/arrivi (aeroportuale)

načas: Vlak přijel načas.Il treno è arrivato in orario.

obsadit: obsadit jaké místo v závodě ap.classificarsi, skončit finire, dorazit jako arrivare come qc

odlet: přílety a odletyarrivi e partenze

postoupit: postoupit do fináleentrare in finale, arrivare alla finale, qualificarsi per la finale

pozdní: pozdní příjezd/příchodtardo arrivo

poznat: poznat se vzájemně(arrivare a) conoscersi

příchod: pozdní příchodarrivo in ritardo

příchod: příchod jaraarrivo della primavera

příchozí: příchozí hovorychiamate in arrivo

příjezd: příjezdy a odjezdyarrivi e partenze

příjezd: čas příjezduora di arrivo

příjezd: pozdní příjezdarrivo in ritardo

přijít: přijít pozdě kamarrivare tardi dove

přijít: přijít včasarrivare in tempo

přílet: přílety a odletyarrivi e partenze

příletový: příletová halasala (degli) arrivi

přírůstek: přírůstek do rodinyun nuovo arrivato in famiglia

stihnout: stihnout to dorazit včasarrivare/farcela (in tempo)

vhod: Přišel právě vhod.È arrivato a proposito.

vrchol: dosáhnout vrcholuarrivare al culmine, orgasmu raggiungere un orgasmo

: Ať nepřijdete pozdě!Che non arrivi/více osob arriviate in ritardo!