Hlavní obsah

obsadit

Dokonavé sloveso

  1. (prostor ap.) co occupare qc(Je) obsazeno!Occupato!
  2. (místo v závodě)Obsadil třetí místo.Si è classificato terzo.obsadit jaké místo v závodě ap.classificarsi, (skončit) finire, (dorazit jako) arrivare come qc
  3. (pracovní pozici ap.) co coprire qc(personálem) fornire di personale(posádkou ap.) fornire di uomini qc
  4. (roli ve filmu) koho do čeho affidare/assegnare a q il ruolo di qc(angažovat herce) ingaggiare qobsadit koho do hlavní roleaffidare a q il ruolo principale
  5. (okupovat) co occupare(armáda město ap.) prendere qc(provést invazi) invadere qc

Vyskytuje se v

completo: být úplně plný sál ap., mít obsazeno/plno hotel ap., být kompletní, být v plném počtu tým ap.essere al completo

occupato: Je obsazeno. při telefonováníIl telefono è occupato.

piantare: vztyčit vlajku, přen. zabrat, obsadit co cizí místo ap.piantare la bandiera

obsadit: obsadit jaké místo v závodě ap.classificarsi, skončit finire, dorazit jako arrivare come qc