Hlavní obsah

occupare

Vyskytuje se v

carica: ricoprire/occupare la caricazastávat funkci/úřad

occupato: non occupatonezaměstnaný

tenere: tenere occupato qzabavit, zaměstn(áv)at koho činností ap.

occuparsi: Si occupa di musica.Věnuje se hudbě.

occupare: Questo tavolo occupa troppo posto.Ten stůl zabírá příliš mnoho místa.