Hlavní obsah

preoccupare

Vyskytuje se v

faccia: faccia preoccupataustaraný výraz

preoccupato: essere preoccupato di/per qobávat se, bát se o koho

preoccuparsi: Si preoccupa per la mamma.Dělá si starost o maminku.

strach: essere preoccupato per q/qc, preoccuparsi per q/qc, essere in pena per q/qcmít strach o koho/co

aby: Si preoccupava di non svegliare i genitori.Bála se, aby nevzbudila rodiče.

bát se: Non avere paura!, neměj obavu Non ti preoccupare!Neboj se!

copak: Cosa ti preoccupa?Copak tě trápí?

dělat: Mi fai preoccupare.Děláš mi starosti.

o: Mi preoccupo per te.Mám o tebe starost.

trápit se: Non ti preoccupare per questo.Netrap se tím.

ustaraně: avere un'aria preoccupatavypadat ustaraně

preoccupare: Mi fai preoccupare.Děláš mi starosti.