Hlavní obsah

occupare

Vyskytuje se v

carica: ricoprire/occupare la caricazastávat funkci/úřad

occupato: non occupatonezaměstnaný

tenere: tenere occupato qzabavit, zaměstn(áv)at koho činností ap.

occuparsi: Si occupa di musica.Věnuje se hudbě.

tón: segnale di linea occupataobsazovací tón

zastávat: essere in carica, occupare la carica di qc, fungere da qczastávat funkci/úřad

mít: Sono occupato.Mám (teď) práci. jsem zaneprázdněn

obsadit: Occupato!(Je) obsazeno!

starat se: Si occupa dei genitori.Stará se o rodiče.

ujmout se: Io me ne occuperò/incarico volentieri.Já se toho rád ujmu.

věnovat se: Ci occuperemo di questa problematica nei prossimi giorni.Této problematice se budeme věnovat v příštích dnech.

zabavit se: per tenere il bambino occupatoaby se dítě zabavilo

zaujímat: Occupa il terzo posto.Zaujímá třetí místo.

zaujmout: piazzarsi, collocarsi, occupare un posto dovezaujmout místo kde

occupare: Questo tavolo occupa troppo posto.Ten stůl zabírá příliš mnoho místa.