Hlavní obsah

nasadit

Dokonavé sloveso

  1. (nastrčit, dát ap.) co na co mettere(umístit) posare qc su qc(upevnit) fissare qc a qcnasadit si brýlemettersi gli occhiali
  2. přen.(riskovat) co rischiare qcNasadil pro ni svůj život.Ha rischiato la propria vita per lei.
  3. přen.(zapojit prostředky) co impiegarepřen.(využít) usarepřen.(aplikovat) applicare qc
  4. (zvěř pro chov) co mettere qc(rostliny) piantare(zavést - nový druh ap.) introdurre
  5. přen.(začít tvořit) co mettere qcpřen.(rostlina - pupeny ap.) na co buttare (fuori) qcpřen.(léky pacientovi) mettere q sotto qcpřen.(lékař léčbu) ordinare qcDoktor mi nasadil antibiotika.Il dottore mi ha messo sotto antibiotici.

Vyskytuje se v

košík: dát/nasadit psovi košíkmettere la muserola al cane

náramek: dát/nasadit náramky komuammanettare qc

štěnice: nasadit/dát štěnici kammettere/installare una microspia dove

želízko: nasadit komu želízkaammanettare q, mettere le manette a q

brouk: nasadit komu brouka do hlavymettere una pulce in un orecchio a qc

laťka: nasadit laťku vysokostabilire un alto limite

paroh: nasadit komu parohyfare/mettere le corna a q

corno: fare/mettere le corna a qnasadit komu parohy

ferro: mettere i ferri ai polsinasadit pouta na zápěstí

inforcare: inforcarsi gli occhialinasadit si brýle

manetta: mettere le manette a qnasadit pouta komu

mettersi: mettersi il cappellonasadit si klobouk

parrucca: mettersi la parruccanasadit si paruku

atteggiare: Atteggiò il volto a compassione.Nasadil soucitný výraz, Zatvářil se soucitně.