Hlavní obsah

mettersi

Vpron

  1. dostat se, přesunout se, stoupnout si, položit se, upíchnout se kam zaujmout pozici ap.mettersi a lettolehnout si (na lůžko)mettersi a sedereposadit semettersi nei guaidostat se do potížímettersi in salvodostat se do bezpečímettersi d'accordodohodnout se, shodnout se
  2. vydat se, dát se na cestu ap.Ci mettiamo in viaggio ora!Vyrazíme hned!
  3. obléknout si, vzít si na sebe, nasadit siNon so cosa mettermi.Nevím co na sebe.Devi metterti in abito da sera.Musíš se obléct do večerního.mettersi eleganteoblékat se elegantněmettersi il cappellonasadit si klobouk
  4. a fare qc dát se, pustit se do čeho, začít coMettiti a lavorare.Dej se do práce.Si è messo a piovere.Začalo pršet.
  5. vyvinout seCome si mettono le cose?Jak se vyvíjí situace?Si mette bene/male.Vyvíjí se to dobře/špatně.
  6. dá(va)t si, vzít simettersi le mani in tascadát si ruce do kapes nepracovatmettersi in testa qc/di fare qcvzít si do hlavy comettersi (insieme) con qdát se dohromady s kým partneři ap.

Vyskytuje se v

piega: ondulace, (na)kadeření vlasů(messa in) piega

ruba: vyplenit, vyrabovat, vydrancovatmettere a ruba

accento: klást důraz na copřen. mettere/porre l'accento su qc

aceto: naložit co do octamettere qc sotto aceto

addosso: vzít si co na sebemettersi qc addosso

agio: udělat si pohodlí, hodit se do pohodymettersi a proprio agio

allarme: vyplašit, vylekat, znepokojit kohomettere q in allarme

ammollo: dát odmočit/namočit comettere qc in ammollo/all'ammollo

apprensione: znepokojit, vyvolat obavy kohomettere in apprensione q

argine: učinit přítrž čemu, zarazit comettere un argine a qc

aspettativa: vzít si volnomettersi in aspettativa

assetto: dát do pořádku, uklidit, uspořádat comettere in assetto qc

atto: realizovat, uskutečnit, uskutečňovatmettere in atto

avanti: posunout hodinky dopředumettere avanti l'orologio

azione: uvést co do pohybumettere qc in azione

bagno: dát/nechat máčet/odmočitmettere/lasciare a bagno

bando: poslat do vyhnanstvímettere al bando

barba: (za)pustit kořeny, zakořenit se, ujmout se i o myšlence ap.mettere le barbe

barzelletta: zlehčovat co problém ap., žertovat o čemmettere qc in barzelletta

basto: podrobit si kohopřen. mettere il basto a q

bavaglio: dát roubík komu, umlčet kohomettere il bavaglio a q

bello: udělat se hezky, vyjasnit se, vyčasit semettersi al bello

bigodino: dát si natáčky, natočit si vlasymettere i bigodini

broncio: zamračit se, naštvat semettere il broncio

buonumore: spravit/zvednout komu náladumettere di buonumore q

burla: (u)dělat si legraci z koho/čeho, zlehčovat comettere q/qc in burla

calza: obléknout si/navléknout si punčochymettersi/infilarsi le calze

cammino: vyrazit, vydat se na cestumettersi in cammino

cantare: celebrovat mšicantare messa

cantato: zpívaná mšemessa cantata

carcere: vsadit/zavřít do vězení kohomettere/rinchiudere in carcere q

caso: předpokládatporre/mettere il caso

castigo: potrestat koho, dát trest/domácí vězení komu, poslat do kouta dítě ve školemandare/mettere in castigo q

celebrare: celebrovat mšicelebrare la messa

cerca: začít hledat/shánět koho/comettersi in cerca di q/qc

chiavistello: zavřít (dveře) na zástrčkumettere il chiavistello

circolazione: dát do oběhumettere in circolazione

collegamento: spojit se s kýmmettersi in collegamento con q

combutta: sčuchnout se, spřáhnout se s kýmmettersi in combutta con q

comodo: udělat si pohodlí, posadit semettersi comodo

comunicazione: spojit se, navázat spojení s kýmmettersi in comunicazione con q

concorso: vypsat konkurz/soutěž na comettere a concorso qc

confronto: porovnat, srovnat co, provést konfrontaci čehomettere a confronto qc

conserva: zavařit, (za)konzervovat co potravinymettere qc in conserva

contatto: navázat kontakt s kým, kontaktovat kohomettersi in contatto con q

coperto: prostřít ještě pro jednohomettere un altro coperto

cornice: zarámovat, orámovat comettere in cornice qc

corno: nasadit komu parohyfare/mettere le corna a q

corrente: uvést koho do obrazumettere q al corrente

corso: rozběhnout, rozjet, uvést do pohybu co činnosti ap.mettere in corso qc

da: dát (si) co stranoumettere qc da parte

dieta: nařídit komu dietumettere q a dieta

discussione: zpochybnit comettere qc in discussione

disordine: udělat v čem nepořádekmettere qc in disordine

disparte: dát co stranoumettere in disparte q

dubbio: zpochybnit co, vyvolat pochybnosti o čemmettere qc in dubbio

efficienza: zprovoznitmettere in efficienza

embargo: uvalit embargo na comettere l'embargo su qc

esecuzione: provést, uskutečnit comettere in esecuzione qc, dare esecuzione a qc

evidenza: upozornit na co, zdůraznit, vyzdvihnout, zvýraznit comettere qc in evidenza

fase: seřídit motor ap., vyladit rádio ap.mettere in fase

ferro: nasadit pouta na zápěstímettere i ferri ai polsi

fine: skoncovat s čím, učinit přítrž čemuporre/mettere fine a qc

firma: podepsat semettere/apporre la firma

foglia: vyrážet listy, olistit semettere le foglie

folle: zařadit neutrál u autamettere in folle

forno: dát do troubymettere nel forno

freccia: (za)blikat, dát směrovku/blinkr, přen. změnit směrmettere la freccia

fuga: zahnat na útěkmettere in fuga

funzione: uvést do chodu/provozu zapnutím ap.mettere in funzione

fuoco: nechat vařit, postavit na plotnumettere sul fuoco

fuori: vyřadit, vyloučitmettere fuori

ghingheri: hodit se do gala, dát se do pucumettersi in ghingheri

guaio: dostat se do malérumettersi nei guai

guardia: varovat, upozornit koho na hrozbu ap.mettere q in guardia

imbarazzo: uvést koho do rozpakůmettere q in imbarazzo

incinta: přivést koho do jiného stavumettere incinta q

inseguimento: začít pronásledovat koho/co, dát se po stopách koho/čeho, pustit se za kým/čímmettersi all'inseguimento di q/qc

linea: postavit se řady, seřadit semettersi in linea

livello: srovnat (na stejnou úroveň)mettere a livello

malumore: zkazit náladu komumettere q di malumore

manetta: nasadit pouta komumettere le manette a q

marcia: dát se na pochodmettersi in marcia

mazzo: házet všechny do jednoho pytlepřen. mettere tutti nello stesso mazzo

mente: vzít si do hlavy, umanout si comettersi in mente di fare qc

messa: zádušní mše, mše za zemřelé(ho)messa da requiem

messo: být na tom dobře/špatně hl. finančněessere ben/mal messo

mettersi: lehnout si (na lůžko)mettersi a letto

blinkr: dát/hodit blinkr řidičmettere la freccia

bokem: dát (si) nějaké peníze bokemmettere qualche soldo da parte

bomba: dát/nastražit bombu kammettere una bomba dove

bota: obout si botymettersi le scarpe

cesta: dát se na cestumettersi in viaggio

dát: dát do pořádkumettere in ordine, ordinare

dobře: být na tom dobře finančně ap.essere ben messo

dostat se: dostat se do bezpečímettersi al sicuro/in salvo

dražba: dát co do dražbymettere qc all'asta/all'incanto

evidence: zanést co do evidenceregistrare qc, mettere qc a registro/agli atti

gala: hodit se do galamettersi in gala, agghindarsi, azzimarsi

hlasovat: nechat hlasovat o čemmettere qc ai voti

chladit: dát chladit co nápoje ap.mettere in fresco qc

chod: uvést do chodu comettere qc in moto, avviare qc

jednička: dát tam/zařadit jedničkumettere la prima (marcia)

ježíšek: dát komu co k Ježíškumettere qc a q sotto l'albero di Natale

kapat: kapat si do očí kapkymettersi le gocce negli occhi

kapsa: strčit si ruce do kapesmettersi le mani nelle tasche

karanténa: dát/umístit koho do karanténymettere q in quarantena

kauce: propustit koho na kaucirilasciare q su cauzione, mettere q in libertà su cauzione

kontakt: navázat kontakt s kýmmettersi/entrare in contatto con q

košík: dát/nasadit psovi košíkmettere la muserola al cane

malér: dostat se do malérumettersi nei pasticci

mešní: mešní vínovino da messa

mezera: udělat mezeru v textumettere uno spazio

míra: dá(va)t dobrou/špatnou míru nalít ap.non dare/mettere la giusta quantità

mše: sloužit mšicelebrare una messa

nahnat: nahnat strach komumettere/far paura a q, zastrašit intimorire q

náhubek: dát psovi náhubekmettere la museruola al cane

nakapat: nakapat si do očí kapkymettersi le gocce negli occhi

nálada: zkazit náladu komumettere q di malumore/cattivo umore

nalakovat: nalakovat si nehtysmaltarsi le unghie, mettere lo smalto (sulle unghie)

namočit: (dát) namočit prádlo ap.mettere in ammollo

nasadit: nasadit si brýlemettersi gli occhiali

natočit: natočit si vlasyarricciarsi i capelli, farsi i ricci, natáčkami též mettere i bigodini

natřít: natřít se čímspalmarsi di qc, mettersi qc

navázat: navázat kontakt s kýmmettersi in contatto con q

navléct: navléct si comettersi qc

navrch: položit co navrch čehomettere qc su qc

nebezpečí: vystavit nebezpečí koho/comettere a repentaglio q/qc

nepořádek: udělat nepořádek v čemmettere in disordine qc

neschopenka: jít na neschopenkumettersi in malattia

dát se: Dejte se do práce!Mettetevi al lavoro!

dělat se: Dělá se hezky.Il tempo si sta mettendo al bello.

dloubat se: dloubat v nosemettersi le dita nel naso, scavare nel naso

do: Vzal si do hlavy, že ...Si è messo in testa, che ...

domluvit se: Domluvíme se na zítra.Ci metteremo d'accordo per domani.

drápat se: Nedrápej se v nose!Non metterti le dita nel naso!

hloupý: Je mi hloupé o tom mluvit.Mi mette in imbarazzo parlarne.

inzerát: dát inzerát do novinmettere un annuncio sul giornale

kápnout: Musím si kápnout do očí.Devo mettermi le gocce negli occhi.

klást: Klademe důraz na...Poniamo/Mettiamo l'accento su...

krýt se: Kryj se!před střelbou ap. Mettiti al riparo!, před údery ap. též Riparati!, Copriti!

licitovat: Licitovaly se obrazy slavného umělce.Sono stati messi all'asta i quadri del famoso artista.