Hlavní obsah

dobře

Příslovce

  1. (náležitě) beneNení mi dobře.Non mi sento bene.Myslím to s tebou dobře.È per il tuo bene., Lo faccio per il tuo bene.To zní dobře. návrh ap.Questo suona bene.být na tom dobře finančně ap.essere ben messo
  2. (správně) correttamente
  3. (příznivě, příjemně) beneMěj se dobře.Stammi bene.

Částice

  • anova bene, va be'(souhlasně) d'accordo

Vyskytuje se v

accordo: D'accordo!Dobrá!, Platí!, Tak jo!, Souhlas!, Ok!

affare: fare un buono/cattivo affare con qudělat/uzavřít dobrý/špatný obchod s kým

agio: sentirsi a proprio agiocítit se dobře, být v pohodě

alto: morale altodobrá nálada, optimistické naladění

anno: anni migliorinejlepší léta

appetito: Buon appetito!Dobrou chuť!

augurare: augurare ogni bene a qpopřát všechno nejlepší komu

augurio: Tanti auguri!Všechno nejlepší!

auspicio: essere di buon auspiciobýt dobrým znamením, být nadějný/příznivý/slibný náznaky ap.

bello: sul più bello(právě) v nejlepším přestat ap.

buonanotte: dare la buonanotte a qpopřát komu dobrou noc

buonasera: dare la buonasera a qpopřát komu dobrý večer

buongiorno: dare il buongiorno a qpopřát komu dobrý den

buono: buon nomedobré jméno

buono: con le buonepo dobrém, nenásilně

buono: in buono statov dobrém stavu, zachovalý

buono: buona salutedobré zdraví

buono: essere in buonamít dobrou náladu, con q být zadobře s kým

buono: buon lavorodobře odvedená práce

buono: prendere per buono qcpovažovat za dobré, akceptovat co

buono: a buon prezzoza dobrou/výhodnou cenu

buonumore: essere di buonumoremít dobrou náladu, být dobře naladěný, být v dobré náladě

chiacchiera: avere molta chiacchierabýt výřečný, mít dobrou vyřídilku

combinare: combinare un buon affareuzavřít/dojednat dobrý obchod

comodo: stare comodocítit se dobře

comparsa: far(e) comparsa(u)dělat dobrý dojem, předvést se, blýsknout se

condotta: buona condottadobré chování

conosciuto: ben/molto conosciutodobře/obecně známý

coscienza: in (tutta) coscienzačestně, upřímně, dle nejlepšího vědomí a svědomí

cuore: buon cuoredobré srdce, dobrosrdečnost

cuore: amico del cuorenejlepší přítel/kamarád

decenza: contro la pubblica decenzaproti dobrým mravům

dire: per meglio dire ...lépe řečeno ...

divertimento: Buon divertimento!Dobře se bav(te)!, Pěknou zábavu!

dormita: fare una bella dormitadobře se vyspat

dotto: essere dotto in qcdobře se vyznat v čem

esempio: dare buono/cattivo esempio a qdávat komu dobrý/špatný příklad

esito: essere di facile esitojít dobře na odbyt

fatto: lavoro ben fattodobře odvedená práce

fattura: di buona fatturadobře udělaný

fede: in buona fedev dobré víře

felice: idea felicedobrá myšlenka spásná ap.

figura: fare bella figura con qudělat (dobrý) dojem, zapůsobit na koho, dobře se předvést, blýsknout se před kým

finire: finire benemít dobrý konec, dobře dopadnout

genio: genio benefico/maleficodobrý/zlý duch

già: già giàano ano, dobrá, budiž

gusto: persona di buon gustočlověk s dobrým vkusem

impressione: fare una buona/cattiva impressione a q(u)dělat na koho dobrý/špatný dojem

malaugurio: essere di malaugurionevěstit nic dobrého, být zlým znamením

male: fare male a fare qcnemít dělat co, nedělat dobře že udělat co

maniera: buone manieredobré způsoby, slušné chování

matrimonio: fare un buon matrimoniodobře se oženit

meglio: star megliobýt na tom lépe, dařit se lépe komu

meglio: andar megliojít lépe o věcech

meglio: qualcosa/nulla di meglioněco/nic lepšího

meglio: nel megliov tom nejlepším přijít ap.

meglio: per il megliolépe, výhodněji

meno: meno maleaspoň že tak, tím lépe/líp

mercato: a buon mercatoza dobrou cenu, levně, lacino, výhodně koupit

messo: essere ben/mal messobýt na tom dobře/špatně hl. finančně

mica: mica maledocela dobrý

migliore: il migliorenejlepší

migliore: nel miglior caso, nel migliore dei casiv nejlepším případě

migliore: a miglior prezzoza lepší cenu, levněji

migliore: avere un aspetto migliorevypadat lépe

migliore: comprare qc a un prezzo migliorekoupit co za lepší/výhodnější cenu

migliore: nella migliore delle ipotesiv nejlepším případě půjde-li vše nejlépe, jak je možné

mira: avere buona/cattiva miramít dobrou/špatnou mušku

molto: molto megliomnohem lépe

mostra: far bella mostra di sédobře (za)působit dobrým dojmem

niente: niente di meglionic lepšího

niente: niente malevůbec (ne) špatný/špatně, dost dobře