Hlavní obsah

dobře

Příslovce

  1. (náležitě) beneNení mi dobře.Non mi sento bene.Myslím to s tebou dobře.È per il tuo bene., Lo faccio per il tuo bene.To zní dobře. návrh ap.Questo suona bene.být na tom dobře finančně ap.essere ben messo
  2. (správně) correttamente
  3. (příznivě, příjemně) beneMěj se dobře.Stammi bene.

Částice

  • anova bene, va be'(souhlasně) d'accordo

Vyskytuje se v

accordo: Dobrá!, Platí!, Tak jo!, Souhlas!, Ok!D'accordo!

affare: udělat/uzavřít dobrý/špatný obchod s kýmfare un buono/cattivo affare con q

agio: cítit se dobře, být v pohoděsentirsi a proprio agio

alto: dobrá nálada, optimistické naladěnímorale alto

anno: nejlepší létaanni migliori

appetito: Dobrou chuť!Buon appetito!

augurare: popřát všechno nejlepší komuaugurare ogni bene a q

augurio: Všechno nejlepší!Tanti auguri!

auspicio: být dobrým znamením, být nadějný/příznivý/slibný náznaky ap.essere di buon auspicio

bello: (právě) v nejlepším přestat ap.sul più bello

buonanotte: popřát komu dobrou nocdare la buonanotte a q

buonasera: popřát komu dobrý večerdare la buonasera a q

buongiorno: popřát komu dobrý dendare il buongiorno a q

buono: dobré jménobuon nome

buonumore: mít dobrou náladu, být dobře naladěný, být v dobré náladěessere di buonumore

chiacchiera: být výřečný, mít dobrou vyřídilkuavere molta chiacchiera

combinare: uzavřít/dojednat dobrý obchodcombinare un buon affare

comodo: cítit se dobřestare comodo

comparsa: (u)dělat dobrý dojem, předvést se, blýsknout sefar(e) comparsa

condotta: dobré chováníbuona condotta

conosciuto: dobře/obecně známýben/molto conosciuto

coscienza: čestně, upřímně, dle nejlepšího vědomí a svědomíin (tutta) coscienza

cuore: dobré srdce, dobrosrdečnostbuon cuore

decenza: proti dobrým mravůmcontro la pubblica decenza

dire: lépe řečeno ...per meglio dire ...

divertimento: Dobře se bav(te)!, Pěknou zábavu!Buon divertimento!

dotto: dobře se vyznat v čemessere dotto in qc

esempio: dávat komu dobrý/špatný příkladdare buono/cattivo esempio a q

esito: jít dobře na odbytessere di facile esito

fatto: dobře odvedená prácelavoro ben fatto

fattura: dobře udělanýdi buona fattura

fede: v dobré vířein buona fede

felice: dobrá myšlenka spásná ap.idea felice

figura: udělat (dobrý) dojem, zapůsobit na koho, dobře se předvést, blýsknout se před kýmfare bella figura con q

finire: mít dobrý konec, dobře dopadnoutfinire bene

genio: dobrý/zlý duchgenio benefico/malefico

già: ano ano, dobrá, budižgià già

gusto: člověk s dobrým vkusempersona di buon gusto

impressione: (u)dělat na koho dobrý/špatný dojemfare una buona/cattiva impressione a q

malaugurio: nevěstit nic dobrého, být zlým znamenímessere di malaugurio

male: nemít dělat co, nedělat dobře že udělat cofare male a fare qc

maniera: dobré způsoby, slušné chováníbuone maniere

matrimonio: dobře se oženitfare un buon matrimonio

meglio: být na tom lépe, dařit se lépe komustar meglio

meno: aspoň že tak, tím lépe/lípmeno male

mercato: za dobrou cenu, levně, lacino, výhodně koupita buon mercato

messo: být na tom dobře/špatně hl. finančněessere ben/mal messo

mica: docela dobrýmica male

migliore: nejlepšíil migliore

mira: mít dobrou/špatnou muškuavere buona/cattiva mira

molto: mnohem lépemolto meglio

mostra: dobře (za)působit dobrým dojmemfar bella mostra di sé

niente: nic lepšíhoniente di meglio

notte: Dobrou noc.Buona notte.

occhio: mít (dobré) oko pro coavere occhio per qc

pagella: mít dobrý prospěchavere una buona pagella

parlare: mluvit dobře/špatně italskyparlare bene/male l'italiano

piega: obrátit se k lepšímuprendere una buona piega

pomeriggio: dobré odpoledne pozdravbuon pomeriggio

posto: Má dobrý job.Ha un buon posto.

prendere: jednat s kým po dobrémprendere q con le buone

presa: i přen. (u)chytit se, dobře držet na silnici ap., ztuhnout, ztvrdnout beton ap., zabrat o převodu ap.far presa