Hlavní obsah

male

Příslovce

  1. špatně, zleMi sento male.Je mi zle., Není mi dobře.Come stai? — Non c'è male.Jak se máš? — Jde to.L'esame è andato male.Zkouška nedopadla dobře.Quel film non è male.Ten film není špatný.Meno male che non piove.Ještěže neprší.andare malene(vy)dařit se, nevyjítcapire male q/qcšpatně/nesprávně pochopit koho/cofarsi maleublížit si, přijít k úrazufinire malešpatně skončit/dopadnoutprenderla malevzít/brát (si) to špatně/zleaversela a maleurazit seandare a male(z)kazit se o potravináchmeno male che...ještě, že..., aspoň, že...
  2. špatně nedokonaleParla male l'inglese.Mluví špatně anglicky. neumí dobře

Citoslovce

Podstatné jméno mužské

  1. zlo, to zléNon c'è nulla di male.Na tom není nic zlého.
  2. špatnost, špatná věc co se nemá dělatHa fatto male a parlarne.Neměl o tom mluvit., To neudělal dobře, že o tom mluvil.fare male a fare qcnemít dělat co, nedělat dobře že udělat covolere male a qnesnášet, nenávidět kohofare del male a qubližovat, (u)škodit komu
  3. bolest, nevolnostMi fa male la testa.Bolí mě hlava.fare male qc a qbolet co koho o částech těla ap., ublížit co komumal di mare/montagnamořská/horská nemocmal d'autonevolnost při jízdě autemmal d'aereonevolnost z létání

Vyskytuje se v

male: Ale ne!, Ach jo! vyjádření nesouhlasu či lítostiMale!

accetto: s nelibostí přijatý/přijímaný, nevítaný host, pomoc ap.male accetto

andare: (po)kazit se, zkazit seandare a male

andato: zkažené masocarne andata (a male)

assortito: neladící (k sobě), špatně sladěný, nesourodý, nehodící se k soběmale assortito

brutto: zákeřná choroba, rakovinahovor. brutto male

conciare: zřídit, zřezat, podat si kohoconciare per le feste/male q

fare: bolet koho, ublížit komu, (u)škodit čemufar male a q

farsi: ublížit sifarsi male

giudicare: přepočítat se v kom/čemgiudicare male q/qc

grazia: hrubě, neomaleně, hulvátskycon mala grazia

meno: aspoň že tak, tím lépe/lípmeno male

mica: docela dobrýmica male

modo: špatněin malo modo

niente: vůbec (ne) špatný/špatně, dost dobřeniente male

parlare: mluvit dobře/špatně italskyparlare bene/male l'italiano

ridotto: být na tom špatněessere ridotto male

ridursi: sejít, zchátratridursi male

rimanere: být zklamaný z čeho, mrzet co koho, být dotčený čímrimanere/rimanerci male per qc

riuscire: dopadnout dobře/špatně, podařit/nepodařit seriuscire bene/male

salute: škodit zdravífar male alle salute

trovarsi: být na tom/mít se dobře/špatnětrovarsi bene/male

a: Kouření škodí zdraví.Il fumo fa male alla salute.

avere: Kde tě (to) bolí?Dove hai male?

bere: Pití škodí.Il bere fa male.

malo: Odpověděl mi drze.Mi ha risposto in malo modo.

mettersi: Vyvíjí se to dobře/špatně.Si mette bene/male.

mosca: Neublížil by ani mouše.Non farebbe male a una mosca.

però: No teda, vypadá to dobře!Però, niente male!

quello: Ten jednou špatně dopadne!Quello finirà male!

stare: To se nehodí/nedělá.Questo sta male.

vedere: Vidím to bledě.La vedo male.

vendersi: Jde to dobře/špatně na odbyt.Si vende bene/male.

arnese: být na tom dobře/špatně finančně či fyzicky, být dobře/špatně oblečenýessere bene/male in arnese

arrivare: Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.Chi tardi arriva male alloggia.

capitare: dobře/špatně pochoditcapitare bene/male

cascare: dopadnout dobře/špatně, zadařit se/nezadařit se, mít štěstí/smůlucascare bene/male

conto: dobře/špatně si to spočítatfar bene/male i propri conti

di: jít od desíti k pětiandare di male in peggio

finire: skončit špatně ekonomicky ap.finire male

nuocere: Všechno zlé je k něčemu dobré.Non tutti i mali vengono per nuocere.

Pasqua: velká smůla, neštěstímala pasqua

peggio: přen. od desíti k pětidi male in peggio

razzolare: kázat vodu a pít vínopredicare bene e razzolare male

venire: Všechno zlé je k něčemu dobré.Non tutto il male viene per nuocere.

dobré: v dobrém i ve zlém přestát ap.nel bene e nel male

horší: být čím dál (tím) horšíandare di male in peggio

hůř: čím dál hůřsempre peggio, di male in peggio

chovat se: chovat se dobře/špatněcomportarsi bene/male

ještě: ještě, že... zmírnění negativníhomeno male che...

načasovat: špatně si načasovat coscegliere il momento sbagliato per qc, sbagliare il momento di fare qc, pohyb ap. calcolare male qc

neduh: neduhy stářímali/acciacchi della vecchiaia, magagne dell'età

nesprávně: nesprávně pochopit cofraintendere, capire male qc

odbyt: jít dobře/špatně na odbytvendersi bene/male

pochopit: špatně pochopit koho/cofraintendere, capire male q/qc

pomyšlení: Při pouhém pomyšlení na to je mi nevolno.Al solo pensiero mi sento male.

proto: No proto!Meno male!

přijít: přijít k úrazuprendere un accidente, ublížit si farsi male

šlápnout: špatně šlápnoutmettere male il piede

špatně: být na tom špatnězdravotně stare molto male, finančně essere mal messo

ublížit: ublížit sifarsi male

uškodit: uškodit sifarsi male, přen. darsi la zappa sui piedi

vychovaný: špatně vychovanýosoba maleducato/-a, pes ap. male allevato/-a

zlé: v dobrém i (ve) zlémnel bene e nel male

zlo: menší ze dvou zelil minore dei due mali

bolet: Bolí mě nohy.Mi fanno male i piedi.

být: Je mi špatně/dobře.Mi sento male/bene.

čert: Bolí to jako čert.Fa un male del diavolo.

dopadnout: Ten špatně dopadne!Quello finirà male!

dotknout se: Nechci se tě nějak dotknout, ale...Non voglio farti del male, ma...

hrom: Bolí to jako hrom!Fa male da impazzire., Fa un male cane.

hrozně: Je mi hrozně.Mi sento malissimo.

ještěže: Ještěže tak.Meno male., Meglio così.

krk: Bolí mě v krku/za krkem.Mi fa male la gola/il collo.

mizerně: Je mi mizerně.Mi sento malissimo., Sto da cani.

natlouct: Natloukl si koleno.Si è fatto male al ginocchio.

nést: Jeho smrt nesla špatně.Ha sopportato male la morte di lui.

obchod: Obchody jdou dobře/špatně.Gli affari vanno bene/male.

pobolívat: Pobolívá mě v krku.Mi fa un po' male la gola.

podělat se: Všechny plány se mu podělaly.Tutti i suoi progetti sono andati male.

přece: Přece jen to není tak špatné.Dopotutto non è così male.

rozlámaný: Jsem celý rozlámaný.Mi fa male dappertutto.

sníst: Snědl jsem něco špatného.Ho mangiato qualcosa di male.

strašně: Je mi strašně.Mi sento malissimo.

šíleně: Šíleně to bolí.Fa un male terribile.

škoda: Nebude na škodu ...Non sarà male ...

škodit: Neškodilo by...Non farebbe/sarebbe male..., ... non nuocerebbe

špatný: To vůbec není špatné!Non è mica male!

troska: Je z něj úplná troska.È ridotto proprio male.

ujít: Ten film docela ujde.Quel film non è male.

blbě: Je mi blbě.Mi sento male., od žaludku též Ho la nausea.

vést si: Nevede si špatně.Non si comporta male.

vyjít: Nevyšlo to.È andata male., Non è andata., Non è riuscito.

vykládat si: To si špatně vykládáš.Hai capito male.