Hlavní obsah

mettersi

Vpron

  1. dostat se, přesunout se, stoupnout si, položit se, upíchnout se kam zaujmout pozici ap.mettersi a lettolehnout si (na lůžko)mettersi a sedereposadit semettersi nei guaidostat se do potížímettersi in salvodostat se do bezpečímettersi d'accordodohodnout se, shodnout se
  2. vydat se, dát se na cestu ap.Ci mettiamo in viaggio ora!Vyrazíme hned!
  3. obléknout si, vzít si na sebe, nasadit siNon so cosa mettermi.Nevím co na sebe.Devi metterti in abito da sera.Musíš se obléct do večerního.mettersi eleganteoblékat se elegantněmettersi il cappellonasadit si klobouk
  4. a fare qc dát se, pustit se do čeho, začít coMettiti a lavorare.Dej se do práce.Si è messo a piovere.Začalo pršet.
  5. vyvinout seCome si mettono le cose?Jak se vyvíjí situace?Si mette bene/male.Vyvíjí se to dobře/špatně.
  6. dá(va)t si, vzít simettersi le mani in tascadát si ruce do kapes nepracovatmettersi in testa qc/di fare qcvzít si do hlavy comettersi (insieme) con qdát se dohromady s kým partneři ap.

Vyskytuje se v

piega: (messa in) piegaondulace, (na)kadeření vlasů

addosso: mettersi qc addossovzít si co na sebe

agio: mettersi a proprio agioudělat si pohodlí, hodit se do pohody

aspettativa: mettersi in aspettativavzít si volno

bello: mettersi al belloudělat se hezky, vyjasnit se, vyčasit se

calza: mettersi/infilarsi le calzeobléknout si/navléknout si punčochy

cammino: mettersi in camminovyrazit, vydat se na cestu

cantare: cantare messacelebrovat mši

cantato: messa cantatazpívaná mše

celebrare: celebrare la messacelebrovat mši

cerca: mettersi in cerca di q/qczačít hledat/shánět koho/co

collegamento: mettersi in collegamento con qspojit se s kým

combutta: mettersi in combutta con qsčuchnout se, spřáhnout se s kým

comodo: mettersi comodoudělat si pohodlí, posadit se

comunicazione: mettersi in comunicazione con qspojit se, navázat spojení s kým

contatto: mettersi in contatto con qnavázat kontakt s kým, kontaktovat koho

ghingheri: mettersi in ghingherihodit se do gala, dát se do pucu

guaio: mettersi nei guaidostat se do maléru

inseguimento: mettersi all'inseguimento di q/qczačít pronásledovat koho/co, dát se po stopách koho/čeho, pustit se za kým/čím

linea: mettersi in lineapostavit se řady, seřadit se

marcia: mettersi in marciadát se na pochod

mente: mettersi in mente di fare qcvzít si do hlavy, umanout si co

messa: messa da requiemzádušní mše, mše za zemřelé(ho)

messa: messa cantatazpívaná mše

messa: messa in funzioneuvedení do provozu, spuštění zařízení ap.

messa: messa in scenainscenace, uvedení (na scénu) hry ap.

messa: messa in vendita (di un prodotto)uvedení (výrobku) do prodeje

messa: messa a puntoseřízení, nastavení stroje ap.

messa: messa a disposizionedání k dispozici, zpřístupnění služby, dat, uvolnění částky z fondu ap.

messo: essere ben/mal messobýt na tom dobře/špatně hl. finančně

messo: messo del tribunalesoudní doručovatel

mostra: mettersi in mostrapředvádět se upozorňovat na sebe ap.

opera: mettersi all'operadát/pustit se do díla

ottica: mettersi in una certa otticapodívat se na věc z jistého úhlu pohledu

parrucca: mettersi la parruccanasadit si paruku

pasticcio: mettersi nei pasticcidostat se do maléru

posa: mettersi in posapózovat, sedět modelem

profumo: mettersi il profumonavonět se

ricerca: mettersi alla ricerca di q/qczačít pátrat po kom/čem

ridosso: mettersi a ridosso di qcschovat se, ukrýt se, najít úkryt/útočiště před čím před deštěm ap.

riparo: mettersi al riparo da qcskrýt se, schovat se před čím

salvo: mettersi in salvodostat se do bezpečí

santo: la santa messamše svatá

sdraiato: mettersi sdraiatonatáhnout se, lehnout si

sedere: mettersi a sederesednout si

servire: servire messasloužit mši

solenne: messa solennevelká mše

strada: mettersi in stradadát se na cestu

su: mettersi su qcvzít si na sebe, obléct si co

suffragio: messa di suffragiozádušní mše

tavola: mettersi a tavolasednout si ke stolu

torso: mettersi a torso nudosvléci se do pasu

via: mettersi in viadát se na cestu

viaggio: mettersi in viaggiovyrazit na cestu

dente: Il bambino sta mettendo i denti.Dítěti se prořezávají zoubky.

mettere: Metti i libri sul tavolo.Dej ty knihy na stůl.

mettere: Non mette conto trovare un compromesso.Nemá cenu hledat kompromis.

mettere: Ha messo in chiaro le proprie intenzioni.Dal jasně najevo své úmysly., Jasně vyjádřil své úmysly.

mettere: Metto le tende.Věším záclony.

mettere: Mettiamo tutte le energie in questo lavoro.Této práci věnujeme veškeré úsilí.

mettere: Ci mette tre ore per arrivare.Zabere to tři hodiny, než tam doj(e)deme.

mettere: Ci mette del proprio.Dává ze svého.

mettere: Mettiamo che non sia vero.Připusťme, že to není pravda.

mettere: Il ladro mise fuori il coltello.Zloděj vytáhl/vytasil nůž.

mettere: L'azienda ha messo fuori il nuovo prodotto.Podnik dal na trh nový výrobek.

mettere: Il vicolo mette in una piazzetta.Ulička vede na malé náměstí.

nello: L'ho messo nello zaino.Dal jsem to do batohu.

poiché: Poiché fu uscito, si mise a piovere.Poté, co vyšel ven, začalo pršet.

rincorrere: Si è messo a rincorrere la macchina.Rozběhl se za autem.

su: Metti su una coperta!Dej na to deku.

testa: mettersi il cappello in testadát si na hlavu klobouk

ve: Ve lo misi io.Tam jsem to dal já.

vivavoce: Ti metto in vivavoce.Přepnu (si) tě na hlasitý odposlech.

coperta: mettersi sotto le copertejít na kutě, zalézt pod peřinu

costola: stare/mettersi alle costole di qstát za zády/zadkem komu, hlídat, bedlivě sledovat koho

diavolo: Il diavolo ci ha messo la coda.Má v tom prsty sám čert.

firma: Ci metterei la firma.To bych (hned) bral.

luce: mettersi in lucedostat se do popředí vyniknout ap.

panno: mettersi nei panni di qvžít se do (situace) koho

scia: mettersi sulla/seguire la scia di qjít ve stopě/stopách koho

tiro: hovor. mettersi in tirooháknout se, hodit se do parády

zampino: q ci ha messo lo zampinov tom má prsty kdo

bota: obout si botymettersi le scarpe

cesta: dát se na cestumettersi in viaggio

dobře: být na tom dobře finančně ap.essere ben messo

dostat se: dostat se do bezpečímettersi al sicuro/in salvo

gala: hodit se do galamettersi in gala, agghindarsi

kapat: kapat si do očí kapkymettersi le gocce negli occhi

kapsa: strčit si ruce do kapesmettersi le mani nelle tasche

kontakt: navázat kontakt s kýmmettersi/entrare in contatto con q