Hlavní obsah

strada

Podstatné jméno ženské

  1. cesta, silnice, ulicestrada asfaltata/selciataasfaltová/dlážděná silnicecodice della stradapravidla silničního provozustrada a senso unicojednosměrka, jednosměrná ulicestrada d'accessopřístupová cestastrada maestrahlavní silnicestrada principale/secondariahlavní/vedlejší (komunikace)strada battutafrekventovaná silnicestrada di circonvallazionesilniční obchvatstrada panoramicavyhlídková silnicestrada ciecaslepá ulicestrada ferrataželeznicestrada sterrataprašná cestastrada carrozzabilesjízdná cestadare sulla stradavést na ulici okno apod.attraversare la stradapřejít (přes) ulicidonna di stradaprostitutka, šlapkal'uomo della stradaobyčejný člověkandare fuori stradavyjet ze silnicepřen. essere fuori stradabýt na scestí, být mimo v omylupřen. essere sulla buona stradabýt na dobré cestěessere in mezzo alla stradabýt na ulici v bíděraccogliere q dalla stradasebrat koho z ulice a pomoci mu
  2. cesta směr pohybuessere a metà stradabýt na půli cestyessere per stradabýt na cestěmettersi in stradadát se na cestua un'ora di strada da qchodinu cesty od čehosbagliare stradasplést si cestu, jít/jet špatněcambiare stradazměnit směr (cesty)chiedere la stradaptát se na cestufare molta stradaujít dlouhou cestustrada facendocestou, po cestě
  3. průchod, cestafarsi strada tra la follaprojít/procpat se davempřen. farsi stradaprosadit se

Vyskytuje se v

statale: silnice 1. třídy(strada) statale

aprire: i přen. prorazit cestuaprire una strada

artista: pouliční umělciartisti di strada

attraversare: přejít uliciattraversare la strada

automobile: terénní auto, hovor. teréňákautomobile fuori strada

bambino: dítě ulicebambino di strada

campo: polní cesta, hovor. polňačkastrada di campo

carreggiata: dvouproudová silnicestrada a due carreggiate

cedere: dát přednost autacedere la strada

ciclismo: dráhová/silniční cyklistikaciclismo su pista/strada

ciglio: krajnice vozovkycigli della strada

codice: pravidla silničního provozu, vyhláška o silničním provozucodice stradale/della strada

dare: uhnout, udělat místo komu, pustit koho nechat projítdare strada a q

dissestato: silnice v havarijním stavu, rozkopaná silnice, nerovnosti na silnici značenístrada dissestata

donna: šlapka, prostitutkadonna di strada

giornale: pouliční novinygiornale di strada

groviglio: spleť uličekgroviglio di strade

lungo: dlouhá cestastrada lunga

maestro: hlavní silnicestrada maestra

mezzo: uprostřed ulicein mezzo alla strada

pendio: svažující se silnicestrada in pendio

pirata: = řidič, který ujel z místa nehodypirata della strada, auto pirata

polveroso: prašné cestystrade polverose

portare: svést koho na scestíportare q sulla cattiva strada

praticabile: Cesta je schůdná.La strada è praticabile.

ragazzo: dítě uliceragazzo di strada

rotabile: vozovka, jízdní dráhastrada rotabile

sbagliare: zabloudit, sejít z cesty, jít špatnou cestousbagliare strada

sbocco: slepá ulicestrada senza sbocco

scorrimento: rychlostní komunikacestrada a scorrimento veloce

senza: slepá ulicestrada senza uscita

smarrire: zablouditsmarrire la strada

strada: asfaltová/dlážděná silnicestrada asfaltata/selciata

teatro: pouliční divadloteatro di strada

tenuta: držení na silnici, jízdní stabilita, přilnavost k vozovce vlastnost autatenuta di strada

uomo: člověk z ulice obyčejnýl'uomo della strada

vittima: oběti dopravních nehodle vittime della strada

abbordare: Oslovil mě na ulici.Mi ha abbordato per strada.

allagare: Ulice je napůl zatopená.La strada è mezza allagata.

attraverso: Přes cestu je strom. spadlýC'e un albero attraverso la strada.

condurre: Cesta vede do...La strada conduce a...

finire: Cesta tady končí.La strada finisce qui.

gomito: Silnice prudce zatáčí.La strada fa un gomito.

libero: Silnice je průjezdná.La strada è libera

per: Potkal jsem ho na ulici.L'ho incontrato per strada.

pezzo: Ušli jsme pěkný kus cesty pěšky.Abbiamo fatto un bel pezzo di strada a piedi.

salire: Cesta stoupá ...La strada sale ...

silenzioso: tichá ulicestrada silenziosa

spinoso: trnitá cestauna strada spinosa

tenere: Auto dobře drží/sedí na silnici.La macchina tiene bene la strada.

spianare: vyšlapat komu cestičku usnadnit mu životspianare la strada a q

tagliare: odříznout cestu komutagliare la strada a q

boj: pouliční bojelotte di strada

cesta: na půl cesty kama metà strada dove

člověk: obyčejný člověkl'uomo della strada

dopracovat: někam to dopracovat v kariéře ap.sfondare nella vita, realizzarsi (professionalmente), farsi strada nel mondo, vybudovat si pozici farsi una posizione, prosadit se imporsi

hlavní: hlavní silnice/třídastrada /via principale

provinciale: okresní silnice, hovor. okreska(strada) provinciale

jízda: zkušební jízda s autemgiro di prova, prova su strada

najít: najít cestutrovare la strada

odříznout: odříznout cestu komutagliare la strada a q

okresní: okresní silnice(strada) provinciale

plést se: plést se komu do cestyintralciare la strada a q, stare tra i piedi di q

po: chodit po ulicích/obchodechgirare per le strade/i negozi

polní: polní cestastrada di campo, strada non asfaltata

pouliční: pouliční divadloteatro di strada

prorazit: prorazit si cestufarsi/aprirsi strada

přístupový: přístupová cesta/silnicevia/strada d'accesso

půlka: v půlce (cesty)a metà strada

rušný: rušná ulicestrada molto trafficata

rychlostní: rychlostní komunikacestrada principale

silnice: silnice první třídy(strada) statale

slepý: slepá ulicevicolo cieco, strada senza uscita

sypat: sypat (silnice) co pískem/štěrkemspandere sabbia/ghiaia sulle strade

terén: v terénu mimo silnicefuori strada

ulice: na ulici potkat ap.per/in strada

vedlejší: dopr. vedlejší silnicestrada secondaria

vpůli: vpůli cestya metà strada

zeptat se: zeptat se na cestudomandare la strada

doléhat: Hluk z ulice doléhal do kanceláře.Il rumore della strada si sentiva in ufficio.

hezký: Je to ještě hezký kus cesty.È ancora un bel pezzo di strada.

jít: Jde se tudy na nádraží?È questa la strada per la stazione?

klesat: Cesta klesá směrem k vesnici.La strada scende verso il paese.

krátit: Krátím si cestu přes les.Accorcio la strada attraverso il bosco.

křížit se: Kříží se tam dvě cesty.Si incrociano lì due strade.

křižovat se: Křižují se tam dvě hlavní silnice.Ci si incrociano due strade principali.

kudy: Kudy se jde do ...?Qual è la strada per ...?

kulhavě: Přešel kulhavě ulici.Ha attraversato la strada zoppicando.

na: venku na ulicifuori sulla/in strada

osiřet: Ulice osiřely.Le strade sono diventare deserte.

poblíž: Je to poblíž silnice.È a poca distanza dalla strada.

prosekat: prosekat si cestu džunglí ap.aprirsi la strada a colpi d'ascia

průjezdný: průjezdná cestastrada carrabile

přejít: Přejděte ulici.Attraversi la strada.

rovný: rovná silnice/čárastrada/linea dritta

serpentina: silnice se serpentinamistrada a tornanti

sjet: Auto sjelo ze silnice.La macchina è andata fuori strada.

spojovat: Silnice spojuje město s...La strada collega la città con...

stavba: stavba silniccostruzione delle strade

tlačit se: tlačit se zástupemfarsi strada tra la folla

uprostřed: Jsme asi tak uprostřed cesty mezi...Siamo circa a metà strada tra...

uzavřít: Silnice je uzavřena.La strada è chiusa.

vést: Kam vede tato cesta?Dove porta questa strada?

vyjet: Auto vyjelo ze silnice.La macchina è uscita fuori strada.

zablokovat: Zablokoval mi cestu.Mi ha bloccato la strada.

zalít: Řeka zalila silnici.Il fiume ha inondato la strada.

znát: Neznám cestu.Non conosco la strada.

loket: Má ostré lokty. je bezohlednýSa farsi strada coi gomiti.