Hlavní obsah

strada

Podstatné jméno ženské

  1. cesta, silnice, ulicestrada asfaltata/selciataasfaltová/dlážděná silnicecodice della stradapravidla silničního provozustrada a senso unicojednosměrka, jednosměrná ulicestrada d'accessopřístupová cestastrada maestrahlavní silnicestrada principale/secondariahlavní/vedlejší (komunikace)strada battutafrekventovaná silnicestrada di circonvallazionesilniční obchvatstrada panoramicavyhlídková silnicestrada ciecaslepá ulicestrada ferrataželeznicestrada sterrataprašná cestastrada carrozzabilesjízdná cestadare sulla stradavést na ulici okno apod.attraversare la stradapřejít (přes) ulicidonna di stradaprostitutka, šlapkal'uomo della stradaobyčejný člověkandare fuori stradavyjet ze silnicepřen. essere fuori stradabýt na scestí, být mimo v omylupřen. essere sulla buona stradabýt na dobré cestěessere in mezzo alla stradabýt na ulici v bíděraccogliere q dalla stradasebrat koho z ulice a pomoci mu
  2. cesta směr pohybuessere a metà stradabýt na půli cestyessere per stradabýt na cestěmettersi in stradadát se na cestua un'ora di strada da qchodinu cesty od čehosbagliare stradasplést si cestu, jít/jet špatněcambiare stradazměnit směr (cesty)chiedere la stradaptát se na cestufare molta stradaujít dlouhou cestustrada facendocestou, po cestě
  3. průchod, cestafarsi strada tra la follaprojít/procpat se davempřen. farsi stradaprosadit se

Vyskytuje se v

provinciale: (strada) provincialeokresní silnice, hovor. okreska

statale: (strada) statalesilnice 1. třídy

aprire: aprire una stradai přen. prorazit cestu

artista: artisti di stradapouliční umělci

attraversare: attraversare la stradapřejít ulici

automobile: automobile fuori stradaterénní auto, hovor. teréňák

bambino: bambino di stradadítě ulice

campo: strada di campopolní cesta, hovor. polňačka

carreggiata: strada a due carreggiatedvouproudová silnice

cedere: cedere la stradadát přednost auta

ciclismo: ciclismo su pista/stradadráhová/silniční cyklistika

ciglio: cigli della stradakrajnice vozovky

codice: codice stradale/della stradapravidla silničního provozu, vyhláška o silničním provozu

dare: dare strada a quhnout, udělat místo komu, pustit koho nechat projít

dissestato: strada dissestatasilnice v havarijním stavu

donna: donna di stradašlapka, prostitutka

giornale: giornale di stradapouliční noviny

groviglio: groviglio di stradespleť uliček

lungo: strada lungadlouhá cesta

maestro: strada maestrahlavní silnice

mezzo: in mezzo alla stradauprostřed ulice

pendio: strada in pendiosvažující se silnice

pirata: pirata della strada, auto pirata= řidič, který ujel z místa nehody

polveroso: strade polveroseprašné cesty

portare: portare q sulla cattiva stradasvést koho na scestí

praticabile: La strada è praticabile.Cesta je schůdná.

ragazzo: ragazzo di stradadítě ulice

rotabile: strada rotabilevozovka, jízdní dráha

sbagliare: sbagliare stradazabloudit, sejít z cesty, jít špatnou cestou

sbocco: strada senza sboccoslepá ulice

scorrimento: strada a scorrimento velocerychlostní komunikace

senza: strada senza uscitaslepá ulice

smarrire: smarrire la stradazabloudit

teatro: teatro di stradapouliční divadlo

tenuta: tenuta di stradadržení na silnici, jízdní stabilita, přilnavost k vozovce vlastnost auta

uomo: l'uomo della stradačlověk z ulice obyčejný

vittima: le vittime della stradaoběti dopravních nehod

abbordare: Mi ha abbordato per strada.Oslovil mě na ulici.

allagare: La strada è mezza allagata.Ulice je napůl zatopená.

attraverso: C'e un albero attraverso la strada.Přes cestu je strom. spadlý

condurre: La strada conduce a...Cesta vede do...

finire: La strada finisce qui.Cesta tady končí.

gomito: La strada fa un gomito.Silnice prudce zatáčí.

libero: La strada è liberaSilnice je průjezdná.

lungo: gli alberi lungo la stradastromy kolem cesty

per: L'ho incontrato per strada.Potkal jsem ho na ulici.

pezzo: Abbiamo fatto un bel pezzo di strada a piedi.Ušli jsme pěkný kus cesty pěšky.

portare: Dove porta la strada?Kam vede ta ulice?

salire: La strada sale ...Cesta stoupá ...

silenzioso: strada silenziosatichá ulice

spinoso: una strada spinosatrnitá cesta

tenere: La macchina tiene bene la strada.Auto dobře drží/sedí na silnici.

spianare: spianare la strada a qvyšlapat komu cestičku usnadnit mu život

tagliare: tagliare la strada a qodříznout cestu komu

boj: pouliční bojelotte di strada

cesta: na půl cesty kama metà strada dove

cesta: cestou, po cestě nakoupit ap.strada facendo

cesta: zeptat se na cestuchiedere/domandare la strada

člověk: obyčejný člověkl'uomo della strada

dopracovat: někam to dopracovat v kariéře ap.sfondare nella vita, realizzarsi (professionalmente), farsi strada nel mondo, vybudovat si pozici farsi una posizione, prosadit se imporsi

hlavní: hlavní silnice/třídastrada /via principale

jízda: zkušební jízda s autemgiro di prova, prova su strada

najít: najít cestutrovare la strada

odříznout: odříznout cestu komutagliare la strada a q

okresní: okresní silnice(strada) provinciale

plést se: plést se komu do cestyintralciare la strada a q, stare tra i piedi di q

po: chodit po ulicích/obchodechgirare per le strade/i negozi

po: po cestě kam udělat ap.sulla strada, strada facendo, andando dove

polní: polní cestastrada di campo, strada non asfaltata

pouliční: pouliční divadloteatro di strada

prorazit: prorazit si cestufarsi/aprirsi strada

přístupový: přístupová cesta/silnicevia/strada d'accesso

půlka: v půlce (cesty)a metà strada

rušný: rušná ulicestrada molto trafficata

rychlostní: rychlostní komunikacestrada principale

silnice: silnice první třídy(strada) statale

silnice: vedlejší silnicestrada secondaria

slepý: slepá ulicevicolo cieco, strada senza uscita

sypat: sypat (silnice) co pískem/štěrkemspandere sabbia/ghiaia sulle strade

terén: v terénu mimo silnicefuori strada

ulice: na ulici potkat ap.per/in strada

ulice: slepá ulicestrada senza uscita

vedlejší: dopr. vedlejší silnicestrada secondaria

vpůli: vpůli cestya metà strada

zeptat se: zeptat se na cestudomandare la strada

cesta: Mohl byste mi ukázat cestu do...?Potrebbe indicarmi la strada per ...?

cesta: Už jsem na cestě.Sono già per strada., Sto arrivando.

cesta: na zpáteční cestěal ritorno, sulla strada del ritorno

doléhat: Hluk z ulice doléhal do kanceláře.Il rumore della strada si sentiva in ufficio.

hezký: Je to ještě hezký kus cesty.È ancora un bel pezzo di strada.