Hlavní obsah

člověk

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (lidský jedinec) uomo m(lidská bytost) (essere) umano/-a m(osoba) personaJsem (taky) jenom člověk.Sono solo umano/-a.obyčejný člověkl'uomo della strada
  2. (kdokoli, jeden) uno/-ačasto se překládá pomocí zvratného si.Člověk nikdy neví.Non si sa mai.
  3. člověče (oslovení) ragazzi, genteČlověče, to ti bylo něco!Ragazzi, è stato fantastico!Člověče, nezlob se! stolní hraNon t'arrabbiare!

Vyskytuje se v

afflitto: gli afflittitrpící (lidé)

bravo: brava genteřádní lidé

capacità: uomo di notevoli capacitàvýrazně schopný člověk

caverna: uomo delle cavernejeskynní člověk

competenza: un uomo di grande competenzavelmi schopný/zdatný člověk

confusione: confusione di gente/ideezměť lidí/myšlenek

contare: persone che contanovýznamní lidé

coscienza: uomo di coscienzasvědomitý člověk

cuore: cuore solitarioosamělý člověk

deficiente: psich. deficiente mentalementálně zaostalý (člověk)

devoto: i devotizbožní (lidé), věřící souhrnně

di: uomo d'ingegnovynalézavý člověk

dottrina: uomo di grande/vasta dottrinaerudovaný člověk

età: uomo di mezza etàčlověk středního věku

falso: uomo falsofalešný člověk, křivák

fibra: uomo di fibra fortestatný člověk

frequentare: frequentare gentechodit mezi lidi

gente: gente di fuoricizinci, cizí lidé

giusto: uomo giusto al posto giustočlověk na správném místě

gusto: persona di buon gustočlověk s dobrým vkusem

irritabile: persona irritabilepopudlivý člověk

luna: sbarco dell'uomo sulla Lunapřistání člověka na Měsíci

luogo: gente del luogomístní lidé

macchina: Non è un uomo, è una macchina!To není člověk, to je stroj!

marea: marea di gentenával lidí

migliaio: migliaia di personetisíce lidí

milione: due milioni di personedva milióny lidí

minorato: minorato della vistazrakově postižený (člověk)

molto: molta gentespousta lidí

natura: natura generosaštědrý člověk, dobrák

nazionalità: gente di ogni nazionalitàlidé všech národností

ogni: persone d'ogni etàlidé/osoby každého věku/jakékoli věkové kategorie

onesto: gente onestapoctiví lidé

ottanta: persona di ottant'anniosmdesátiletý člověk, osmdesátník

accidente: Che accidente di persona è.To je fakt hroznej člověk.

affollarsi: Lo stadio si è affollato.Stadion se zaplnil lidmi., Lidé zaplnili stadion.

bontà: un uomo di grande bontàvelice dobrý člověk

cosicché: Bisogna informare la gente, cosicché sia...Je třeba informovat lidi tak, aby byli...

crescere: La popolazione cresce velocemente.Počet lidí rychle roste.

essere: C'era molta gente.Byla tam spousta lidí.

incredibile: Pare incredibile!To by člověk nevěřil!

intorno: La gente intorno a noi ...Lidé okolo nás ...

lumicino: Non si trova un negozio qui neanche a carcarlo col lumicino.Obchod, aby tady člověk opravdu pohledal.

lupo: Il lupo perde il pelo ma non il vizio.Člověka nepředěláš., Lidská přirozenost se nezapře., Starého psa novým kouskům nenaučíš.

mondo: C'era mezzo mondo.Bylo tam plno lidí.

nausea: Questo fa venire la nausea.Z toho se člověku dělá špatně.

nauseare: Questo odore nausea.Z toho pachu se (člověku) navaluje.

nobilitare: Il lavoro nobilita l'uomo.Práce šlechtí člověka.

parecchio: Parecchi dicono che non è veroDost lidí říká, že je to pravda.

dio: L'uomo propone e Dio dispone.Člověk míní, Pán Bůh mění!

disporre: L'uomo propone e Dio dispone.Člověk míní, Pán Bůh mění.

imparare: Sbagliando s'impara.Chybami se člověk učí.

mondo: uomo di mondosvěták, člověk znalý světa