Hlavní obsah

člověk

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (lidský jedinec) uomo m(lidská bytost) (essere) umano/-a m(osoba) personaJsem (taky) jenom člověk.Sono solo umano/-a.obyčejný člověkl'uomo della strada
  2. (kdokoli, jeden) uno/-ačasto se překládá pomocí zvratného si.Člověk nikdy neví.Non si sa mai.
  3. člověče (oslovení) ragazzi, genteČlověče, to ti bylo něco!Ragazzi, è stato fantastico!Člověče, nezlob se! stolní hraNon t'arrabbiare!

Vyskytuje se v

afflitto: trpící (lidé)gli afflitti

bravo: řádní lidébrava gente

capacità: výrazně schopný člověkuomo di notevoli capacità

caverna: jeskynní člověkuomo delle caverne

competenza: velmi schopný/zdatný člověkun uomo di grande competenza

confusione: změť lidí/myšlenekconfusione di gente/idee

contare: významní lidépersone che contano

coscienza: svědomitý člověkuomo di coscienza

cuore: osamělý člověkcuore solitario

deficiente: mentálně zaostalý (člověk)psich. deficiente mentale

devoto: zbožní (lidé), věřící souhrnněi devoti

di: vynalézavý člověkuomo d'ingegno

dottrina: erudovaný člověkuomo di grande/vasta dottrina

età: člověk středního věkuuomo di mezza età

falso: falešný člověk, křivákuomo falso

fibra: statný člověkuomo di fibra forte

frequentare: chodit mezi lidifrequentare gente

gente: cizinci, cizí lidégente di fuori

giusto: člověk na správném místěuomo giusto al posto giusto

gusto: člověk s dobrým vkusempersona di buon gusto

irritabile: popudlivý člověkpersona irritabile

luna: přistání člověka na Měsícisbarco dell'uomo sulla Luna

luogo: místní lidégente del luogo

macchina: To není člověk, to je stroj!Non è un uomo, è una macchina!

marea: nával lidímarea di gente

migliaio: tisíce lidímigliaia di persone

milione: dva milióny lidídue milioni di persone

minorato: zrakově postižený (člověk)minorato della vista

molto: spousta lidímolta gente

nazionalità: lidé všech národnostígente di ogni nazionalità

ogni: lidé/osoby každého věku/jakékoli věkové kategoriepersone d'ogni età

onesto: poctiví lidégente onesta

ottanta: osmdesátiletý člověk, osmdesátníkpersona di ottant'anni

accidente: To je fakt hroznej člověk.Che accidente di persona è.

affollarsi: Stadion se zaplnil lidmi., Lidé zaplnili stadion.Lo stadio si è affollato.

bontà: velice dobrý člověkun uomo di grande bontà

cosicché: Je třeba informovat lidi tak, aby byli...Bisogna informare la gente, cosicché sia...

crescere: Počet lidí rychle roste.La popolazione cresce velocemente.

essere: Byla tam spousta lidí.C'era molta gente.

incredibile: To by člověk nevěřil!Pare incredibile!

intorno: Lidé okolo nás ...La gente intorno a noi ...

lumicino: Obchod, aby tady člověk opravdu pohledal.Non si trova un negozio qui neanche a carcarlo col lumicino.

lupo: Člověka nepředěláš., Lidská přirozenost se nezapře., Starého psa novým kouskům nenaučíš.Il lupo perde il pelo ma non il vizio.

mondo: Bylo tam plno lidí.C'era mezzo mondo.

natura: štědrý člověk, dobráknatura generosa

nausea: Z toho se člověku dělá špatně.Questo fa venire la nausea.

nauseare: Z toho pachu se (člověku) navaluje.Questo odore nausea.

nobilitare: Práce šlechtí člověka.Il lavoro nobilita l'uomo.

parecchio: Dost lidí říká, že je to pravda.Parecchi dicono che non è vero

dio: Člověk míní, Pán Bůh mění!L'uomo propone e Dio dispone.

disporre: Člověk míní, Pán Bůh mění.L'uomo propone e Dio dispone.

imparare: Chybami se člověk učí.Sbagliando s'impara.