Hlavní obsah

člověk

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (lidský jedinec) uomo m(lidská bytost) (essere) umano/-a m(osoba) personaJsem (taky) jenom člověk.Sono solo umano/-a.obyčejný člověkl'uomo della strada
  2. (kdokoli, jeden) uno/-ačasto se překládá pomocí zvratného si.Člověk nikdy neví.Non si sa mai.
  3. člověče (oslovení) ragazzi, genteČlověče, to ti bylo něco!Ragazzi, è stato fantastico!Člověče, nezlob se! stolní hraNon t'arrabbiare!

Vyskytuje se v

bezbožný: bezbožný člověkun (uomo) senza Dio

desítka: desítky lidídecine di persone

domov: lidé bez domovai senzatetto

hodně: hodně lidímolta gente

jeskynní: jeskynní člověkuomo delle caverne, cavernicolo

lidé: spousta lidímolta gente

masa: masy lidímasse di persone

milion: milióny lidímilioni di persone

mladý: mladí (lidé)i giovani

mrak: mraky lidímucchio di gente

nadprůměrně: nadprůměrně inteligentní lidégente con intelligenza superiore alla media

náměsíčný: náměsíčný člověksonnambulo

nejvíc: co nejvíc(e) lidíquanta più gente possibile

neznámý: neznámý člověk cizí(uno) sconosciuto

obtížný: obtížný člověk otravapersona molesta

obyčejný: obyčejní lidégente comune

pokrokový: pokrokový člověkprogressista

přenosný: přenosný na člověkatrasmissibile all'uomo

přístřeší: lidé bez přístřešíi senzatetto , i senza casa

starší: starší člověkpersona anziana/di una certa età

starší: starší lidé/(spolu)občanégli anziani

svobodomyslný: svobodomyslný člověkuomo dalla mente aperta

tento: tito lidéquesta gente

vlezlý: vlezlý člověkimpiccione , ficcanaso

výpomoc: (člověk na) výpomocaiutante , assistente

cizí: cizí člověkuno sconosciuto

cizí: Nemluv s cizími lidmi.Non parlare con gli sconosciuti.

hemžit se: Náměstí se hemží lidmi.La piazza brulica di gente.

hrnout se: Lidé se hrnuli na náměstí.Le gente si riversò nella piazza.

jevit se: Jevil se jako příjemný člověk.Sembrava una persona gentile.

kolik: Pro kolik lidí?Per quante persone?

namačkat se: Lidé se namačkali do sálu.La gente si era ammassata nella sala.

obývat: Dům obývá 5 lidí.La casa è abitata da 5 persone.

okolo: Lidé okolo nás ...La gente intorno a noi ...

plný: plný lidípieno di gente, nacpaný affollato

pojmout: Sál pojme až 800 lidí.La sala accoglie fino a 800 persone.

poznávat: Rád poznávám nové lidi.Mi piace incontrare nuova gente.

prchat: Lidé prchali z domovů.La gente scappava dalle case.

propást: Takovou příležitost by člověk neměl propást.È un'opportunità da non perdere.

proudit: Na náměstí proudily davy lidí.La gente affollava la piazza.

přesytit: Lidé jsou už přesyceni zprávami o...La gente ormai è stanca/sazia dalle notizie...

působit: Působil dojmem skromného člověka.Dava l'impressione di essere una persona modesta.

říct: Člověk by si řekl, že ...Si direbbe che ...

schopný: Je to velmi schopný člověk.È un uomo molto capace.

stovka: stovky lidícentinaia di persone

stvořit: Bůh stvořil člověka.Dio ha creato l'uomo.

špatný: Není to špatný člověk.Non è un uomo cattivo.

takovýto: Takovíhle lidé by měli...Tale gente dovrebbe ...

tolik: Tolik lidí!Tanta gente!

uhořet: Pět lidí uhořelo.Cinque persone sono morti bruciati.

ulice: Lidé vyšli do ulic. protestovatLa gente è scesa in strada/piazza.

umrznout: Tři lidé umrzli.Tre persone sono morte assiderate.

vyjít: Lidé vyšli do ulic. protestovatLa gente è scesa in piazza.

vyvinout se: Člověk se vyvinul z opice.L'uomo si è evoluto dalla scimmia.

lidé: chodit mezi lidifrequentare gente

mínit: Člověk míní, Pán Bůh mění.L'uomo propone, Dio dispone.

učit se: Chybami se člověk učí.Sbagliando s'impara.