Hlavní obsah

kolik

Číslovka

  1. (o množství) quanto/-a(o počtu) quanti/-eKolik to stojí?Quanto costa?Kolik je hodin?Che ora è?Kolik je ti let?Quanti anni hai?Od kolika hodin?Da che ora?Od/Do kolika let? věkuDa/Fino a che età?Pro kolik lidí?Per quante persone?
  2. (vztahuje se k určenému množství) tanto/-a ... quanto/-a, quanto/-aMůžeš vyzkoušet, kolik chceš.Puoi provare quanto vuoi.tolik ... koliktanto ... quanto
  3. hovor.(několik, mnoho) parecchio/-a

Vyskytuje se v

tolik: tolik - koliktak mnoho - kolik tanto/-a ... quanto/-a

ledvinový: ledvinová kolikacolica renale

brát: Kolik bereš měsíčně?Quanto guadagni/prendi al mese?

být: hovor. Kolik jí je?Quanti anni ha?

dělat: Kolik to dělá (celkem)?Quanto viene/fa (in tutto)?

denně: Kolik cigaret denně vykouříš?Quanto fumi al giorno?

dioptrie: Kolik máte dioptrií?Quante diottrie ha?

dlužit: Kolik ti dlužím?Quanto ti devo?

doopravdy: Nevím, kolik mu doopravdy je.Non so quanti anni ha in realtà.

hodina: Kolik je hodin?Che ora è?, Che ore sono?

hodit: Kolik mi to hodí?Quanto mi porterà?

hodit se: V kolik by se ti to hodilo?A che ora ti andrebbe bene?

jich: Kolik jich je?Quanti/-e sono?

končit: V kolik končíš (v práci)?A che ora smonti?

léto: Kolik je ti let?Quanti anni hai?

měřit: Kolik měříš?Quanto sei alto?

na: Kolik to stojí na osobu?Quanto costa a testa?

nabízet: Za kolik to auto nabízí?A quanto la vendono, la macchina?

napočítat: Kolik ti za to napočítali?Quanto ti hanno chiesto/fatto pagare per questo?

naúčtovat: Kolik ti za to naúčtovali?Quanto ti hanno fatto pagare per questo?

platit: Kolik platím?Quanto è?

počítat: Kolik si počítal jeden den práce?Quanto ha chiesto per una giornata di lavoro?

prát: Na kolik stupňů pereš povlečení?A quanti gradi lavi le lenzuola?

provolat: Kolik provoláš měsíčně?Quanto spendi per il telefono al mese?

přijít: Na kolik to přijde?Quanto viene (a costare)?

říct si: Kolik si za to řeknou?Quanto chiedono per quello?

stát: Kolik to stojí?Quanto costa?, Quanto viene?

utratit: Kolik jsi utratil za...?Quanto hai speso per...?

v, ve: V kolik hodin?A che ora?

viset: hovor. Kolik ti visím?Quanto ti devo?

vydělat: Kolik (si) vydělá měsíčně?Quanto guadagna al mese?

za: Za kolik? penězPer quanto?

zbýt: Kolik ti zbylo peněz?Quanti soldi ti sono rimasti?

che: V kolik hodin?A che ora?

colica: ledvinová/žlučníková/střevní kolikacolica renale/biliare/intestinale

costare: ať to stojí, kolik chcecosti quel che costi

età: Jak jsi starý?, Kolik je ti let?Qual è la tu età?

ora: zeptat se koho, kolik je hodinchiedere l'ora a q

tanto: tolik ... kolik ...tanto ... quanto ...

alto: Jak jsi vysoký?, Kolik měříš?Quanto sei alto?

andare: Kolik ta motorka udělá?, Jak rychle ta motorka jezdí?A quanto va questa moto?

avere: Kolik mi náleží?A quanto ammonta il mio avere?

chiedere: Zeptej se, kolik je hodin.Chiedi l'ora.

dare: Kolik bys mu hádal let?Quanti anni gli dai?

kolik: tolik ... koliktanto ... quanto

dovere: Co jsem dlužný?, Kolik vám dlužím?Quanto le devo?

essere: Kolik je hodin?Che ora è?

ne: Kolik jich máš?Quanti ne hai?

pagare: Kolik platíš za nájem?Quanto paghi d'affitto?

pesare: Kolik vážíte?, Kolik to váží?Quanto pesa?

prendere: Kolik bereš měsíčně?Quanto prendi al mese?

punto: Kolik jsi měl bodů?Quanti punti hai fatto?

quanto: Kolik to stojí?Quanto costa?

sapere: Můžete mi říci, kolik je hodin?Sa dirmi che ore sono?

smontare: V kolik končíš?A che ora smonti?

venire: Kolik to dělá?Quanto viene?