Hlavní obsah

tanto

Přídavné jméno neurčité

 1. tolik, tak moc ap., takovýdopo tanti annipo tolika letechCosta tanto.To je tak drahé.ascoltare con tanto d'orecchiposlouchat s nastraženýma ušimatante voltetolikrát, mnohokráttanto ... quanto ...tolik ... kolik ...quanto ... tanto ...čím ... tím ... lépe ap.a tantonatolik, do té mírynon tanto ...ani ne (tak) ...ogni tanto, di tanto in tantoobčas, sem tam, jednou za časa dir/far tanto(na)nejvýš, maximálnětanto di guadagnatoještě, že tak, je to tak lepší
 2. tanto/tanta, tanti/tante (tak) moc, hodně, mnohotvary tanti/tante se užívají o počitatelných substantivechHo tanto da fare.Mám moc práce.Ho tanta fame.Já mám takový hlad.Con tanto vento ...Když tak moc fouká...
 3. tanti ... tanti ... kolik ... tolik ...
 4. tanti, tante něco, několik, některé neurčité množství
 5. ogni tanti každých (několik) dní, kilometrů ap.

Zájmeno

 1. tanti mnozí, hodně lidí
 2. hodněNon lo credevo da tanto.Neřekl bych to do něj. že je toho schopen ap.È tanto che ...Už je to tak dlouho, co ...da tantouž dlouho
 3. to o množství ap.e tanto bastaa to stačí

Příslovce

 1. tak, tolik způsob, míratanto chetakže, tudížtant'èkaždopádně, v každém případě, na každý pádné tanto né quantovůbec (ne), ani trošku
 2. tanto ... che ... tak ... že ...Era tanto ubriaco che ...Byl tak opilý, že ...
 3. tanto ... quanto ... tak ... jak ...
 4. (tak) mocScusami tanto.Moc se omlouvám.
 5. jen(om), pouzetanto per ...jen, aby ...
 6. stejně, i tak

Vyskytuje se v

che: tanto ... che ...jak ... tak ..., stejně ... jako ...

quanto: tanto quantotolik jako/kolik ve srovnání

quanto: quanto ... tanto ...čím .. tím ... stupňování

quanto: tanto ... quanto ...tak ... jak ...

augurio: Tanti auguri!Všechno nejlepší!

cerimonia: senza (tante) cerimoniebez ceremonií, prostě, jednoduše

complimento: senza (tanti) complimentibez ceremonií, bez formalit, bez okolků

da: tanto ... da ...tolik ..., aby ...

dire: (tanto) per direjen aby řeč nestála, jen tak něco říct ap.

dire: non faccio (tanto) per dire ma ...nechci se chlubit, ale ...

gradire: (tanto) per gradireabych neurazil reakce na nabídku, iron. jako na potvoru o nemilé povinnosti

meno: tanto/ancora/men che meno, meno che maitím méně, tím spíš ne s největší pravděpodobností ne

mica: mica tantonepříliš, málo

numero: tanto per fare numerojen do počtu účastník ap.

ogni: ogni tantoobčas, někdy

peggio: tanto peggio per qtím hůř pro koho

precisare: tanto per precisare...jen pro upřesnění...

saluto: Tanti saluti!Tak zatím!, S pozdravem!

sospirare: tanto sospirato(tolik) vytoužený

valere: tanto valekdyž už, tak už

bere: Quest'auto beve tantissima benzina!To auto strašně žere!

da: Fu tanto stanco da non riuscire di ...Byl tak unavený, že nemohl ani ...

meglio: (Tanto) meglio!, Meglio così!Tím líp! též ironicky

più: tanto più chetím spíš(e), že

pro: A che pro affaticarsi tanto?Proč (se) tak dřít?

quanto: Quanto più lo conosco, tanto meno mi piace.Čím víc ho znám, tím míň se mi líbí.

quanto: Non è tanto sciocco quanto tu immagini.Není tak blbej, jak si myslíš.

quello: Ha detto tante di quelle sciocchezze.Napovídal takové hlouposti.

riassumere: Tanto per riassumere ...Jen abych to shrnul..., Jen pro shrnutí ...

cappello: Tanto di cappello!Klobouk dolů!, To tedy smekám! vyjádření obdivu

gatta: Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

riguardo: parlare senza (tanti) riguardimluvit bez okolků