Hlavní obsah

più

Příslovce

 1. víc(e) ve větší mířeGuadagna più di te.Vydělává víc než ty.Che cosa vuoi di più?Co chceš víc?Mi piace di più la tua macchina.Víc se mi líbí tvé auto.Richiederà più tempo.Bude to vyžadovat více času.Siamo in più.Je nás víc.tanto più chetím spíš(e), žepiù o menovíceménědi piùnavíc ještě k tomu, víc(e) ve větší mířeper di piùnadto, navrch, ještě k tomu
 2. vyjadřuje komparativÈ più grande di me.Je větší než já.Oggi fa più caldo di ieri.Dnes je tepleji než včera.
 3. spíš(e)Più che stanca era stufa.Spíš než unavená byla otrávená.
 4. po určitém členu vyjadřuje superlativla più bellanejkrásnějšíil più presto possibileco nejdříveil più possibileco nejvícil più piccolo di tuttiten nejmenší ze všech
 5. più ... meno zhruba, plus minus přibližněun mese, giorno più giorno menoměsíc, plus minus jeden den
 6. non ... più ne, již neVedi di non farlo più!Už to nedělej!Non voglio più vederloUž ho nechci vidět.
 7. mai più (už) nikdy (více)Non tornerà mai più.Už se nikdy nevrátí.

Přídavné jméno rod mužský/ženský

 1. většíla più parte di qcvětší část čeho
 2. vyjadřuje neutrální hodnotu, která je upřesněna kontextemErano trenta e anche più.Bylo jich přes třicet.
 3. několik, pár víc než jedenMi fermerò più giorni.Zdržím se několik dní.

Předložka

 1. qc navíc k čemu, nad co množství ap.
 2. a
 3. plus součet, přírůstek ap.nove più tre fa dodicidevět plus tři je dvanáct
 4. nad nulou, plus kladná hodnota

Podstatné jméno mužské neměnné

 1. il più to hlavní, hlavní věcIl più è incominciare.Hlavní (věc) je začít.
 2. (znaménko) plus v matematice
 3. i più většina lidí ap.I più non approvano.Většina nesouhlasí.

Vyskytuje se v

affidabile: la macchina più affidabilenejspolehlivější auto

alto: il più alto possibileco nejvýše

altro: più che altropředevším, víc než cokoli jiného

anziano: il più anzianonejstarší

bello: sul più bello(právě) v nejlepším přestat ap.

clausola: clausola della nazione più favoritadoložka nejvyšších výhod

costoso: più/meno costosodražší/levnější

economico: la soluzione più economicanejlevnější řešení

forte: È più forte di me.Je (to) silnější než já.

gamba: fare il passo più lungo della gambaukrojit si příliš velké sousto přecenit se

grande: il più grandenejvětší

livello: analisi a più livellivíceúrovňová analýza

mai: mai piùuž nikdy, nikdy víc

marcia: přen. avere una marcia in piùmít navrch schopnostmi

meno: più o menovíceméně

mite: venire a (più) miti consigliumoudřit se, dostat rozum přistoupit na kompromis ap.

molto: molto piùmnohem více

motivo: motivo di più per qcdůvod navíc pro co

niente: niente (di) piùnic víc

offerta: fare un'offerta più bassa/maggiore a qudělat/učinit komu nižší/vyšší (cenovou) nabídku

passo: přen. fare il passo più lungo della gambaukousnout si příliš velké sousto

piccolo: il più piccolonejmenší

possibile: il più presto possibileco nejdříve

potente: l'uomo più potente del mondonejmocnější muž světa

presto: al più prestoco nejrychleji, co nejdříve

probabile: la spiegazione più probabilenejpravděpodobnější vysvětlení

quanto: quanto più velocementeco (možná) nejrychleji

recente: (il) più recenteposlední, nejnovější zpráva ap.

rivedere: non rivedere più q/qcuž nikdy nevidět koho/co, už se nikdy neshledat s kým/čím půjčeným ap.

segno: segno del più/del menoznaménko plus/minus

: più sì che nospíše ano

snello: rendere più snello qczjednodušit, zeštíhlit co proces ap.

solito: più del solitovíce než obvykle

sopra: più sopravýše

spazio: offrire più spazio a qposkytnout komu více prostoru

spesso: più spessočastěji

strato: gli strati più poverinejchudší vrstvy

su: più suvýš(e)

sufficiente: più che sufficiente per fare qcvíc než dostatečný na co

tardi: più tardipozději

te: più di tevíc než ty

veloce: (sempre) più veloce(čím dál) rychleji

vicino: il più vicino possibileco nejbližší

volta: più voltevícekrát

ancora: Questo è ancora più bello.Tohle je ještě hezčí.

andare: Questa banconota non va più.Tahle bankovka už neplatí.

bah: Bah, non pensiamoci più!Tak jo, už na to nebudeme myslet!

bisogno: Non ne ho più bisogno.Už to nepotřebuji.

che: Sono più che certo.Jsem si víc než jistý.

di: Roma è più grande di Firenze.Řím je větší než Florencie.

dimostrare: Dimostra più anni di quelli che ha.Vypadá starší než je.

entrare: Non ci entra più niente.Tam se už nic nevejde.

fare: Non ce la faccio più.Už nemůžu.

: Fatti più in là!Posuň se trošku dál! udělej mi místo

lentamente: Parli più lentamente, per favore.Mluvte prosím pomaleji.

lievemente: Era lievemente più grande.Byl nepatrně starší/větší.

macinare: Acqua passata non macina più.Co bylo, to bylo., Nechme minulost minulostí.

mio: Questa casa è più piccola della mia.Tento dům je menší než (ten) můj.

o: Adesso o mai più!Teď, nebo nikdy!

ormai: Ormai questo colore non è più di moda.Tato barva už teď není moderní.

pallido: non avere la più pallida idea di qcnemít ani nejmenší tušení o čem

parlare: Non parliamone più.Už o tom nemluvme.

parlarsi: Non si parlano più.Už spolu nemluví.

percorso: il percorso più cortonejkratší trasa

portare: Questo non si porta più.Tohle už se nenosí.

potere: Lavora più che può.Pracuje co mu síly stačí.

sentito: Le mie più sentite scuse.Co nejupřímněji se omlouvám.

stesso: Non è più lo stesso di una volta.Už není jako dřív.

stupirsi: Non ci stupiamo più di nulla.Už se ničemu nedivíme.

titolato: il club più titolatoklub s největším počtem (mistrovských) titulů

toccare: Qui non tocco più.Tady už nedosáhnu.

uguale: Tre più tre è uguale a sei.Tři plus tři se rovná šest.

facile: È più facile a dirsi che a farsi.To se snadno řekne (,ale hůř udělá).

guardarsi: non guardarsi piùignorovat se, kašlat jeden na druhého bývalí partneři ap.

pelle: non stare più nella pelle dalla gioiabýt bez sebe radostí

co: sempre di piùčím dál více

často: il più spesso, většinou la maggior parte delle voltenejčastěji

dál: sempre di piùčím dál více

dělat: Questa acconciatura ti fa sembrare più vecchia.Ten účes tě dělá starší.

doložka: clausola della nazione più favoritadoložka nejvyšších výhod

důležitý: la cosa più importante è ...nejdůležitější je ...

dvakrát: due volte più grande di q/qcdvakrát větší než

hluboký: il lago più profondo del mondonejhlubší jezero na světě

jak: appena possibile, il più presto possibilejak to jen bude možné

jakmile: prima/appena possibile, il più presto possibilejakmile to bude možné

jindy: più/peggio che maivíce/hůře než kdy jindy

již: non ... piùjiž ne...

jižní: il più a sudnejjižnější

kapka: un pochino di piùo kapku víc

kdykoli: più che maivíc než kdykoli jindy

kladný: segno/simbolo del piùkladné znaménko plus

krásný: il più bello di tuttinejkrásnější ze všech

krátký: per la via più brevenejkratší cestou

levný: più economicolevnější

méně: più o menovíce či méně

mnohem: molto piùmnohem více

mocný: l'uomo più potente del mondonejmocnější muž světa

moderní: l'attrezzatura più modernanejmodernější vybavení

možná: il più grande possibileco možná největší

navíc: due giorni di piùdva dny navíc

něco: un po' più?o něco víc

nejbližší: la famiglia più vicinanejbližší rodina

nejpozději: il più tardi possibileco nejpozději

nejvíc: più di tuttonejvíce ze všeho

nejvyšší: la montagna più alta del mondonejvyšší hora světa

nikdy: mai piùuž nikdy, nikdy víc(e)

obvykle: più tardi del solitopozději než obvykle

plus: più o menoplus minus přibližně

podruhé: Non farlo (mai) più!Podruhé už to nedělej!

pomalu: Parli più lentamente, per favore.Mluvte prosím pomaleji.

pořád: più e più voltepořád dokola

pozdě: più tardipozději

pravděpodobný: la spiegazione più probabile/verosimilenejpravděpodobnější vysvětlení

rada: non sapere più che farenevědět si rady

snadný: il modo più facilenejsnazší způsob

sobě: di più l'uno all'altroblíž(e) k sobě vzájemně

spíš: tanto più (che) ..., a maggior ragione (che)tím spíš(, že)...

spolehlivý: la macchina più affidabilenejspolehlivější auto

ten, ta, to: sempre di piùčím dál tím více

teprve: tanto piùco teprve natož

trochu: un po' di più/menotrochu víc/míň

třikrát: tre volte di piùtřikrát tolik

ulehčit: renderlo più semplice per qulehčit to komu

úspěšný: il più di successo(ten) nejúspěšnější

: non piùuž ne

užší: nel senso più strettov užším (slova) smyslu

větší: ancora più grande/maggioreještě větší

víc: molto di piùmnohem víc

všechen, všechna, všechno: più di tuttonade vše(chno) víc než cokoli

zadlužený: stati più indebitatinejzadluženější státy

zatím: Ci vediamo., A più tardi., Per adesso ciao.hovor. Tak zatím. na shledanou

più: più ... menozhruba, plus minus přibližně