Hlavní obsah

bello

Přídavné jméno

  1. krásnýi přen. pěkný, hezkýChe bello!To je krása/super!Si fa bello dei successi altrui.Přivlastňuje si cizí úspěchy.bel tempohezké počasíbel mondo(společenská) smetánkafarsi bellozkrášlit seun bel NOrozhodné NE
  2. ušlechtilý, vznešenýun bel gestoušlechtilé gesto
  3. příjemný, fajn(ový), pěkný
  4. iron.dobrý, pěknýQuesta è bella!To se povedlo!, To je teda super!Ha un bel dire...Tomu se to mluví...

Vyskytuje se v

bella: sua bellajeho mladá, ta jeho snoubenka ap.

bella: bella (copia)čistopis

scampare: scamparla (bella)vyváznout (z toho)

a: bello a vedersipěkný na pohled

addormentato: la Bella AddormentataŠípková Růženka

bella: bella di notteprostitutka, šlapka, holka z ulice

bella: bot. bella di nottevečernice

bella: trascrivere qc in bella (copia)přepsat co načisto

bevuta: fare una (bella) bevutařádně se napít i vody při plavání, hovor. zachlastat, zapařit

copia: bella copiačistopis, finální verze textu ap.

copia: trascrivere qc in bella copiapřepsat co načisto

copiare: copiare in bella qcpřepsat co načisto práci ap.

dormita: fare una bella dormitadobře se vyspat

figura: fare bella figura con qudělat (dobrý) dojem, zapůsobit na koho, dobře se předvést, blýsknout se před kým

lettera: belle letterekrásná literatura, beletrie

mangiata: farsi una (bella) mangiata di qcnacpat se čím jídlem

mattina: bella mattinakrásné ráno/dopoledne

mezzo: nel bel mezzo di qcprávě uprostřed čeho

mondo: bel/gran mondosmetánka, boháči

mostra: far bella mostra di sédobře (za)působit dobrým dojmem

mostra: fare bella mostra di qcpředstírat co

più: la più bellanejkrásnější

portamento: bel portamentoladné držení těla

presenza: uomo di bella presenzamuž příjemného vzhledu

prodezza: iron. bella prodezza!To jsi se vyznamenal!

risata: farsi una bella risatapobavit se, nasmát se

scuffia: prendere una (bella) scuffianamazat se, ožrat se opít se

voto: avere dei bei votimít dobré známky

abbronzatura: Hai una bella abbronzatura.Jsi hezky opálená.

ancora: Questo è ancora più bello.Tohle je ještě hezčí.

bagnata: Ci siamo presi una bella bagnata.Pořádně jsme zmokli.

bella: L'ho visto con la sua bella.Viděl jsem ho s tou jeho.

buttare: Il tempo butta al bello.Počasí se lepší.

cacciare: Mi ha cacciato in un bel pasticcio.Dostal mě do pěknýho průšvihu.

che: Che bello!To je ale krása!

come: È bella come te.Je stejně hezká jako ty.

coppia: Fate una bella coppia.Jste krásný pár., Moc vám to spolu sluší.

corpo: Ha un bel corpo.Má pěknou postavu.

cranio: È un bel cranio!To je ale hlava/bedna!

dovere: Domani dovrebbe fare bel tempo.Zítra by mělo být pěkně.

educazione: iron. Bella educazione!To je teda vychování!

fare: Fa bel tempo.Je pěkně.

figura: Ha fatto bella figura con lei.Udělal na ni dobrý dojem.

fusto: È un bel fusto.Je to kus chlapa.

inoltre: È un luogo bellissimo, e inoltre tranquillo.Je to krásné a navíc klidné místo.

lavoro: un bel lavoro di oreficeriakrásná zlatnická práce

lezione: Gli ho dato una bella lezione!Dal jsem mu za vyučenou!

per: Ha comprato per pochissimo una bella macchina.Koupil za málo pěkné auto.

per: È troppo bello per essere vero.Je to příliš pěkné, než aby to byla pravda.

pezzo: Abbiamo fatto un bel pezzo di strada a piedi.Ušli jsme pěkný kus cesty pěšky.

pezzo: Che bel pezzo di ragazza!To je kus ženské!

promettere: Oggi promette di essere una bella giornata.Dneska to vypadá na pěkný den.

sbronza: Ho preso una bella sbronza.Pěkně jsem se ožral.

tempo: Fa bel tempo.Je pěkně/hezky.

tipo: Sei un bel tipo!Ty seš teda číslo/dobrej!

va': Va', che bello!Jé, to je hezké!

compagnia: hovor. e compagnia bellaatd., a tak dál

dire: Ha(i) un bel dire.To(bě) se (to) snadno řekne. ale realita je jiná

guaio: essere in un bel guaiobýt v pěkné kaši