Hlavní obsah

drahý

Přídavné jméno

  1. (nákladný) caro/-a, costoso/-aJe to na mě příliš drahé.È troppo caro per me.Bude to mnohem dražší.Sarà molto più caro.
  2. (drahocenný) prezioso/-adrahé kovymetalli preziosidrahý kámenpietra preziosa
  3. (milovaný) caro/-aDrahá Evo...Cara Eva...Drazí přátelé...Cari amici...

Vyskytuje se v

kámen: drahý kámendrahokam pietra preziosa, hl. opracovaný gemma

kov: těžký/lehký/drahý/ušlechtilý kovmetallo pesante/leggero/prezioso/nobile

polovička: (moje) drahá polovičkala (mia) dolce/migliore metà

příliš: Je to příliš drahé.È troppo caro.