Hlavní obsah

draze, draho

Příslovce

  • a caro prezzoV Římě je velmi draho.Roma è una città molto cara.draze zaplatit za copagar qc caro/a caro prezzo

Vyskytuje se v

drahý: drahé kovymetalli preziosi

drahý: drahý kámenpietra preziosa

kámen: drahý kámendrahokam pietra preziosa, hl. opracovaný gemma

kov: těžký/lehký/drahý/ušlechtilý kovmetallo pesante/leggero/prezioso/nobile

polovička: (moje) drahá polovičkala (mia) dolce/migliore metà

prodat: prodat co levně/drazevendere qc a basso/caro prezzo

drahý: Je to na mě příliš drahé.È troppo caro per me.

drahý: Bude to mnohem dražší.Sarà molto più caro.

drahý: Drahá Evo...Cara Eva...

drahý: Drazí přátelé...Cari amici...

příliš: Je to příliš drahé.È troppo caro.

zaplatit: Draze za to zaplatil.L'ha pagata cara.

comprare: comprare qc a buon mercato/caro prezzokoupit co levně/draze

costo: merce di basso/alto costolevné/drahé zboží

costoso: più/meno costosodražší/levnější

dolce: dolce metàdrahá polovička partner

enormità: costare un'enormitàbýt nehorázně drahý

metà: la sua metàjeho drahá polovička

pagare: pagare caro/salato/un occhio della testa per qcdraze (za)platit za co

pietra: pietre preziosedrahé kameny, drahokamy

prezioso: tecn. metalli preziosidrahé kovy

prezioso: pietre preziosedrahé kameny, drahokamy

prezzo: přen. pagare qc a caro prezzodraze (za) co zaplatit

prezzo: a caro prezzodraze, draho prodat

caro: È troppo caro!To je příliš drahé!

caro: La pagherai cara!To tě přijde draho!, To ti neprojde!

costare: Ti costerà caro.To tě přijde draho.

tanto: Costa tanto.To je tak drahé.

troppo: È troppo caro.Je to příliš drahé.

trovare: Lo troviamo caro.Připadá nám to drahé.

costare: costare salatostát moc, být pěkně drahý

salato: pagarla salatadraze zaplatit, těžce na to doplatit, odskákat to, vyžrat (si) to