Hlavní obsah

draze, draho

Příslovce

  • a caro prezzoV Římě je velmi draho.Roma è una città molto cara.draze zaplatit za copagar qc caro/a caro prezzo

Vyskytuje se v

draze: draze zaplatit za copagar qc caro/a caro prezzo

kámen: drahý kámendrahokam pietra preziosa, hl. opracovaný gemma

kov: těžký/lehký/drahý/ušlechtilý kovmetallo pesante/leggero/prezioso/nobile

polovička: (moje) drahá polovičkala (mia) dolce/migliore metà

prodat: prodat co levně/drazevendere qc a basso/caro prezzo

příliš: Je to příliš drahé.È troppo caro.

zaplatit: Draze za to zaplatil.L'ha pagata cara., Gli è costata cara.

comprare: koupit co levně/drazecomprare qc a buon mercato/caro prezzo

costo: levné/drahé zbožímerce di basso/alto costo

costoso: dražší/levnějšípiù/meno costoso

dolce: drahá polovička partnerdolce metà

enormità: být nehorázně drahýcostare un'enormità

metà: jeho drahá polovičkala sua metà

pagare: draze (za)platit za copagare caro/salato/un occhio della testa per qc

pietra: drahé kameny, drahokamypietre preziose

prezioso: drahé kovytecn. metalli preziosi

prezzo: draze (za) co zaplatitpřen. pagare qc a caro prezzo

caro: To je příliš drahé!È troppo caro!

costare: To tě přijde draho.Ti costerà caro.

tanto: To je tak drahé.Costa tanto.

troppo: Je to příliš drahé.È troppo caro.

trovare: Připadá nám to drahé.Lo troviamo caro.

salato: draze zaplatit, těžce na to doplatit, odskákat to, vyžrat (si) topagarla salata

drahý: drahé kovymetalli preziosi