Hlavní obsah

drahý

Přídavné jméno

  1. (nákladný) caro/-a, costoso/-aJe to na mě příliš drahé.È troppo caro per me.Bude to mnohem dražší.Sarà molto più caro.
  2. (drahocenný) prezioso/-adrahé kovymetalli preziosidrahý kámenpietra preziosa
  3. (milovaný) caro/-aDrahá Evo...Cara Eva...Drazí přátelé...Cari amici...

Vyskytuje se v

kámen: drahý kámendrahokam pietra preziosa, hl. opracovaný gemma

kov: těžký/lehký/drahý/ušlechtilý kovmetallo pesante/leggero/prezioso/nobile

polovička: (moje) drahá polovičkala (mia) dolce/migliore metà

příliš: Je to příliš drahé.È troppo caro.

costo: levné/drahé zbožímerce di basso/alto costo

costoso: dražší/levnějšípiù/meno costoso

dolce: drahá polovička partnerdolce metà

enormità: být nehorázně drahýcostare un'enormità

metà: jeho drahá polovičkala sua metà

pietra: drahé kameny, drahokamypietre preziose

prezioso: drahé kovytecn. metalli preziosi

caro: To je příliš drahé!È troppo caro!

tanto: To je tak drahé.Costa tanto.

troppo: Je to příliš drahé.È troppo caro.

trovare: Připadá nám to drahé.Lo troviamo caro.

costare: stát moc, být pěkně drahýcostare salato

drahý: drahé kovymetalli preziosi