Hlavní obsah

prezzo

Podstatné jméno mužské

  1. cenaLa vita umana non ha prezzo.Lidský život má nevyčíslitelnou hodnotu.econ. prezzo unitariojednotková cenaecon. prezzo d'offertanabídková cenaecon. prezzo di mercatotržní cenaecon. prezzo all'ingrosso/al minutovelkoobchodní/maloobchodní cenapřen. pagare qc a caro prezzodraze (za) co zaplatita prezzo di qcza cenu čehoaumentare/scendere di prezzozdražit/zlevnita caro prezzodraze, draho prodatcomprare qc a buon prezzokoupit co levně/výhodně/za dobrou cenu
  2. cenovkatenere q in gran prezzochovat koho ve velké úctě

Vyskytuje se v

listino: ceníklistino (dei prezzi)

ridotto: zlevněný(a prezzo) ridotto

abbordabile: za dostupnou cenu, cenově dostupnýa prezzo abbordabile

acquisto: kupní cenaprezzo di acquisto

alto: vysoké cenyprezzi alti

amatore: sběratelská cena/hodnotaprezzo da amatore

balzo: skokové zdraženíbalzo dei prezzi

basso: levně, za nízkou cenua prezzo basso

buono: za dobrou/výhodnou cenua buon prezzo

calo: pokles cenil calo dei prezzi

civetta: ceny pro nalákání zákazníků, cenové lákadlo zboží prodávané pod cenou k přilákání zákazníkaprezzi civetta

competitivo: za konkurenční cenya prezzi competitivi

comprare: koupit co levně/drazecomprare qc a buon mercato/caro prezzo

concordabile: cena dohodouprezzo concordabile

congelamento: zmrazení cencongelamento dei prezzi

contenuto: za rozumnou cenua prezzo contenuto

contrattabile: smluvní cenaprezzo contrattabile

corsa: jízdnéprezzo della corsa

diminuire: snížit cenu o 10%diminuire il prezzo del 10%

fisso: pevná cenaprezzo fisso

forbice: cenové nůžkyforbice dei prezzi

forfait: paušální cenaprezzo a forfait

guerra: cenová válkaguerra dei prezzi

indicativo: orientační cenaprezzo indicativo

irrisorio: směšná cenaprezzo irrisorio

lancio: zaváděcí cena/nabídkaprezzo/offerta di lancio

liquidazione: výprodejové cenyprezzi di liquidazione

metà: prodávat co za poloviční cenuvendere qc a metà prezzo

migliore: za lepší cenu, levnějia miglior prezzo

moderato: za rozumnou cenaa prezzo moderato

negoziabile: cena dohodouprezzo negoziabile

normale: běžné cenyprezzi normali

offerta: nabídková cena prodávajícíhoprezzo di offerta

onesto: za slušnou cenua prezzo onesto

over: sleva pro (osoby) starší 60 letprezzo ridotto per gli over 60

pezzo: cena za kusprezzo al pezzo

popolare: lidové cenyprezzi popolari

prezzo: jednotková cenaecon. prezzo unitario

proporzione: poměr kvalita/cenaproporzione qualità/prezzo

denaro: nabídková cena na devizovém trhu, devizový kurz poptávky(prezzo) denaro

raccomandato: doporučená cenaprezzo raccomandato

ragionevole: za rozumnou cenua prezzo ragionevole

rapporto: poměr cena/výkonrapporto qualità/prezzo

regolamentare: regulovat ceny příkazověregolamentare i prezzi

ribassare: zlevnit coribassare il prezzo di qc

ribassato: za sníženou cenu, se slevoua prezzo ribassato

riduzione: snížení ceny, slevariduzione del/sul prezzo

rivedere: upravit ceny inflačně ap.rivedere i prezzi

simbolico: za symbolickou cenua/per un prezzo simbolico

akční: ekon. akční cenaprezzo di offerta, hl. zaváděcí prezzo di promozione

bez, beze: ceny bez DPHprezzi IVA esclusa

bezkonkurenční: bezkonkurenční cenyprezzi imbattibili

dohoda: cena dohodouprezzo negoziabile

dostupný: cenově dostupnýdal prezzo accessibile, a prezzo abbordabile

draze: draze zaplatit za copagar qc caro/a caro prezzo

hladina: cenová hladinalivello dei prezzi

jednotkový: jednotková cenaprezzo unitario

kartel: cenový kartelcartello di prezzi

katalogový: katalogová cenaprezzo di catalogo

konkurenční: za konkurenční cenua prezzo concorrenziale

kus: ekon. cena za kus ...il prezzo per unità ..., il prezzo al pezzo ...

lidový: za lidové cenya prezzi (molto) abbordabili

nedostupný: cenově nedostupný pro kohoa prezzo inaccessibile per q

odhadní: odhadní cenaprezzo stimato

pohyb: ekon. pohyb(y) cenfluttuazione dei prezzi

poloviční: za poloviční cenua metà prezzo

pořizovací: pořizovací cena/nákladyprezzo/costi d'acquisto

prodat: prodat co levně/drazevendere qc a basso/caro prezzo

propad: propad cencrollo dei prezzi

přemrštěný: přemrštěné cenyprezzi eccessivi/esorbitanti

příznivý: za příznivou cenuad un prezzo favorevole

regulovaný: regulované cenyprezzi regolamentati

regulovat: regulovat ceny příkazověregolamentare/regolare i prezzi

rozdíl: věkový/cenový rozdíldifferenza dell'età/di prezzo

rozpětí: cenové rozpětímarže margine di prezzo, rozsah cen gamma di prezzi

rozumný: za rozumnou cenua prezzo ragionevole

slušný: za slušné cenya prezzi ragionevoli

snížený: za snížené cenya prezzi ridotti, a prezzo

spotřebitelský: index spotřebitelských cenindice dei prezzi al consumo

strop: ekon. cenový stroptetto di prezzi, max. cena prezzo massimo

úprava: ekon. úprava cenaggiustamento dei prezzi

výhodně: výhodně koupit cocomprare qc a buon prezzo

výhodný: za výhodné cenya prezzi vantaggiosi

výkon: poměr cena - výkonrapporto qualità/prezzo

vyvolávací: vyvolávací cenaprezzo di riserva/partenza

značně: značně levnější(a un prezzo) considerevolmente ridotto, notevolmente più conveniente

zvýhodněný: za zvýhodněnou cenua prezzo agevolato

čtyřnásobek: Ceny stouply na čtyřnásobek.I prezzi sono quadruplicati.

dotknout se: Zvýšení cen se dotkne všech.L'aumento dei prezzi inciderà su tutti.

klesat: Ceny elektroniky budou klesat.I prezzi dell'elettronica si abbasseranno.

koukat: Nekoukej jen na ceny!Non guardare solo i prezzi!

na: Cena klesla na 1 dolar.Il prezzo è sceso ad 1 dollaro.

pod, pode: Neprodám to pod tisícovku.Non lo vendo a prezzo minore di un mille.

cena: cena za kusprezzo al pezzo