Hlavní obsah

migliore

Přídavné jméno rod mužský/ženský

  • lepšíil migliorenejlepšínel miglior caso, nel migliore dei casiv nejlepším případěa miglior prezzoza lepší cenu, levnějiavere un aspetto migliorevypadat lépecomprare qc a un prezzo migliorekoupit co za lepší/výhodnější cenu

Podstatné jméno mužské

  • ten/to nejlepší osoba či věcVinca il migliore!Ať vyhraje ten nejlepší!nella migliore delle ipotesiv nejlepším případě půjde-li vše nejlépe, jak je možné

Vyskytuje se v

anno: anni migliorinejlepší léta

notevolmente: È stato notevolmente migliore.Bylo to výrazně/o poznání lepší.

co: co nejlepšíil migliore possibile

lepší: ještě/mnohem lepšíancora/molto migliore

lepší: dvakrát lepšídue volte migliore

mnoho: o mnoho lepšímolto migliore

nejlepší: Všechno nejlepší!Tanti auguri!, (Con) i miei migliori auguri!, k narozeninám Buon compleanno!

polovička: (moje) drahá polovičkala (mia) dolce/migliore metà

poznání: o poznání lepšísensibilmente/notevolmente migliore

přání: přání všeho nejlepšíhotanti auguri, migliori auguri

bezesporu: Je bezesporu nejlepší.È indiscutibilmente il migliore.

daleko: Je daleko lepší než...È molto migliore di...

mezi: Patřil vždy mezi nejlepší...Faceva sempre parte dei migliori...

patřit: Patřil k nejlepším.Apparteneva ai migliori.

řadit: Řadili ho mezi nejlepší malíře.Era considerato uno dei migliori pittori.

řadit se: Řadí se mezi nejlepší...È uno dei migliori...

řadit se: Tato kniha se řadí k jeho nejlepším.Questo libro va collocato fra i suoi migliori.

zařadit: Zařadili ho mezi nejlepší.L'hanno classificato tra i migliori.

poctivost: S poctivostí nejdál dojdeš.Onestà è la migliore politica.