Hlavní obsah

patřit

Vyskytuje se v

k, ke, ku: patřit k čemuappartenere a qc

patro: v prvním patřeal primo piano

slušet: jak se sluší (a patří) na kohocome si deve/conviene a q

mezi: Patří mezi největší...Appartiene tra i più grandi...

mezi: Patřil vždy mezi nejlepší...Faceva sempre parte dei migliori...

mezi: Mezi jeho povinnosti patří i ...Ai suoi compiti appartiene anche ...

tam: Vrať to tam, kam to patří.Mettilo dove l'hai trovato.

železo: přen. patřit do starého železapronto per essere messo nel dimenticatoio

convenirsi: ...come si conviene...jak se sluší a patří

dovere: come si devejak má být, jak se patří/sluší

dovere: a doverenáležitě, (po)řádně, jak se patří

garbo: a garbopatřičně, slušně, řádně, jak se sluší a patří

piano: al primo pianov prvním patře

quale: hovor. per la qualejak se patří, jaký má být

ottavo: Abita all'ottavo piano.Bydlí v osmém patře.

stare: Ti sta bene.Sluší ti to., přen. Dobře ti tak., Patří ti to. zasloužil sis to

crisma: con tutti i crismijak se patří, náležitě, řádně

cristiano: comportarsi da cristianochovat se jak se sluší a patří

dio: come dio comandajak se (sluší a) patří, řádně

scarpa: essere una scarpa vecchiapatřit do starého železa

tappezzeria: confondersi con la tappezzeriapřen., žert. patřit (už) k inventáři

tono: a tononáležitě, vhodně, jak se patří zareagovat ap.