Hlavní obsah

patřit

Vyskytuje se v

k, ke, ku: patřit k čemuappartenere a qc

patro: v prvním patřeal primo piano

slušet: jak se sluší (a patří) na kohocome si deve/conviene a q

mezi: Patří mezi největší...Appartiene tra i più grandi...

tam: Vrať to tam, kam to patří.Mettilo dove l'hai trovato.

železo: přen. patřit do starého železapronto per essere messo nel dimenticatoio

convenirsi: ...jak se sluší a patří...come si conviene

dovere: jak má být, jak se patří/slušícome si deve

dovere: náležitě, (po)řádně, jak se patřía dovere

garbo: patřičně, slušně, řádně, jak se sluší a patřía garbo

piano: v prvním patřeal primo piano

quale: jak se patří, jaký má býthovor. per la quale

ottavo: Bydlí v osmém patře.Abita all'ottavo piano.

stare: Sluší ti to., přen. Dobře ti tak., Patří ti to. zasloužil sis toTi sta bene.

crisma: jak se patří, náležitě, řádněcon tutti i crismi

cristiano: chovat se jak se sluší a patřícomportarsi da cristiano

dio: jak se (sluší a) patří, řádněcome dio comanda

scarpa: patřit do starého železaessere una scarpa vecchia

tappezzeria: přen., žert. patřit (už) k inventářiconfondersi con la tappezzeria

tono: náležitě, vhodně, jak se patří zareagovat ap.a tono

patřit: Komu to patří?Di chi è questo?