Hlavní obsah

parte

Podstatné jméno ženské

  1. (sou)část, díla partezvlášť, kromě, až na, stranouda parte a partepo pořádku, za seboula maggior parte di qvětšina kohoin larga partez velké většinyuna buona parteznačná částle parti del corpočásti (lidského) tělaparte di macchinačást strojemettere q a parte di qczpravit/informovat koho o čemprendere parte a qczúčastnit se čehomettere qc da partedát co stranou
  2. strana, částDa che parte andiamo?Kterým jdeme směrem?da una/d'altra partena jednu/druhou stranuda ogni partevšudeda nessuna partenikdein queste partitady někdeda parte di qze strany, od koho úkon ap.
  3. frakce
  4. strana sporuentrambe le partiobě stranyparte civiležalobce, žalující strana
  5. role divadelní, úloha
  6. part

Vyskytuje se v

leso: parte lesapoškozená strana, poškozený subjekt

ritorno: (partita di) ritornoodveta, odvetný zápas

travaglio: travaglio (di parto)porodní bolesti, děložní stahy první fáze porodu

trigemino: parto trigeminonarození/porod trojčat

articolato: parti articolatepohyblivě spojené části

avere: aver parte a qc(z)účastnit se čeho

calarsi: calarsi nella parte di qvžít se do role/úlohy koho

centro: partiti di centrostředové strany

conclusivo: parte conclusivazávěrečná část

da: mettere qc da partedát (si) co stranou

discorso: parte del discorsoslovní druh

elemento: elemento di un partitočlen strany politické ap.

entrare: entrare a far partestávat se součástí

estromettere: estromesso dal partitovyloučený ze strany

freccia: partire come una frecciavystřelit jak namydlený blesk, rychle vyběhnout

gemellare: parto gemellareporod dvojčat/vícerčat, vícečetný porod

indotto: parto indottouměle vyvolaný porod

integrante: essere parte integrante di qcbýt nedílnou součástí čeho

intenzionato: Erano intenzionati a partire.Měli v úmyslu odjet.

intimo: parti intimeintimní partie

invertire: přen. invertire le partivyměnit si role

inviolato: sport partita a reti inviolatebezbrankové utkání

liberale: partito liberaleliberální strana

maggiore: la maggior partevětšina

minore: minor parte di q/qcmenšina koho/čeho

moderato: partiti moderatiumírněné strany

modestia: hovor. Modestia a parte.Skromnost stranou.

opposizione: partito d'opposizioneopoziční strana

partire: a partire da qc(počínaje) od kdy začít ap.

partita: vincere/perdere una partitavyhrát/prohrát zápas

partita: přen. abbandonare la partitaodejít z boje, vzdát se

partita: partita contabileúčetní položka

partita: (contabilità in) partita semplice/doppiajednoduché/podvojné účetnictví

partita: partita Ivadaňové identifikační číslo, zkr. DIČ

partita: partita catastaleevidenční číslo katastru

partita: porta a due partitedvoukřídlové dveře

partito: partito di destra/sinistra/governo/opposizionepravicová/levicová/vládní/opoziční strana

partito: interessi di partitostranické zájmy

partito: partito presopředsudek, přen. umíněnost, zatvrzelost

partito: per partito presoze zásady, z umíněnosti

partito: un ottimo/cattivo partitovýborná/špatná partie

partito: trovarsi a mal partitobýt na tom špatně o situaci či stavu

parto: parto in acquaporod do vody

parto: parto cesareocísařský řez

per: partire per Parigiodjet do Paříže

perdere: perdere la guerra/la scommessa/la partitaprohrát válku/sázku/zápas

più: la più parte di qcvětší část čeho

politico: partito politicopolitická strana

precipitoso: med. parto precipitosopřekotný porod

prematuro: med. parto prematuropředčasný porod před termínem

punto: Sono sul punto di partire.Jsou na odchodu.

qualche: in/da qualche luogo/parte/postoněkde

quarto: la quarta partečtvrtina

scacco: partita a scacchišachová partie

schierarsi: schierarsi dalla parte di qpostavit se na stranu koho

segretario: segretario del partitopředseda strany