Hlavní obsah

partito

Přídavné jméno

  • členěný, -dílný list

Podstatné jméno mužské

  1. (politická) stranapartito di destra/sinistra/governo/opposizionepravicová/levicová/vládní/opoziční stranainteressi di partitostranické zájmy
  2. řešení, rozhodnutí, východiskopartito presopředsudek, přen. umíněnost, zatvrzelostper partito presoze zásady, z umíněnosti
  3. partie k sňatkuun ottimo/cattivo partitovýborná/špatná partie
  4. stav zdravotní ap.trovarsi a mal partitobýt na tom špatně o situaci či stavu

Vyskytuje se v

leso: parte lesapoškozená strana, poškozený subjekt

ritorno: (partita di) ritornoodveta, odvetný zápas

travaglio: travaglio (di parto)porodní bolesti, děložní stahy první fáze porodu

trigemino: parto trigeminonarození/porod trojčat

articolato: parti articolatepohyblivě spojené části

avere: aver parte a qc(z)účastnit se čeho

calarsi: calarsi nella parte di qvžít se do role/úlohy koho

centro: partiti di centrostředové strany

conclusivo: parte conclusivazávěrečná část

da: mettere qc da partedát (si) co stranou

discorso: parte del discorsoslovní druh

elemento: elemento di un partitočlen strany politické ap.

entrare: entrare a far partestávat se součástí

estromettere: estromesso dal partitovyloučený ze strany

freccia: partire come una frecciavystřelit jak namydlený blesk, rychle vyběhnout

gemellare: parto gemellareporod dvojčat/vícerčat, vícečetný porod

indotto: parto indottouměle vyvolaný porod

integrante: essere parte integrante di qcbýt nedílnou součástí čeho

intenzionato: Erano intenzionati a partire.Měli v úmyslu odjet.

intimo: parti intimeintimní partie

invertire: přen. invertire le partivyměnit si role

inviolato: sport partita a reti inviolatebezbrankové utkání

liberale: partito liberaleliberální strana

maggiore: la maggior partevětšina

minore: minor parte di q/qcmenšina koho/čeho

moderato: partiti moderatiumírněné strany

modestia: hovor. Modestia a parte.Skromnost stranou.

opposizione: partito d'opposizioneopoziční strana

parte: a partezvlášť, kromě, až na, stranou

parte: da parte a partepo pořádku, za sebou

parte: la maggior parte di qvětšina koho

parte: in larga partez velké většiny

parte: una buona parteznačná část

parte: le parti del corpočásti (lidského) těla

parte: parte di macchinačást stroje

parte: mettere q a parte di qczpravit/informovat koho o čem

parte: prendere parte a qczúčastnit se čeho

parte: mettere qc da partedát co stranou

parte: da una/d'altra partena jednu/druhou stranu

parte: da ogni partevšude

parte: da nessuna partenikde

parte: in queste partitady někde

parte: da parte di qze strany, od koho úkon ap.

parte: entrambe le partiobě strany

parte: parte civiležalobce, žalující strana

partire: a partire da qc(počínaje) od kdy začít ap.

partita: vincere/perdere una partitavyhrát/prohrát zápas

partita: přen. abbandonare la partitaodejít z boje, vzdát se

partita: partita contabileúčetní položka

partita: (contabilità in) partita semplice/doppiajednoduché/podvojné účetnictví

partita: partita Ivadaňové identifikační číslo, zkr. DIČ

partita: partita catastaleevidenční číslo katastru

partita: porta a due partitedvoukřídlové dveře

parto: parto in acquaporod do vody

parto: parto cesareocísařský řez

per: partire per Parigiodjet do Paříže

perdere: perdere la guerra/la scommessa/la partitaprohrát válku/sázku/zápas

più: la più parte di qcvětší část čeho

politico: partito politicopolitická strana

precipitoso: med. parto precipitosopřekotný porod

prematuro: med. parto prematuropředčasný porod před termínem

punto: Sono sul punto di partire.Jsou na odchodu.

qualche: in/da qualche luogo/parte/postoněkde

quarto: la quarta partečtvrtina

scacco: partita a scacchišachová partie

schierarsi: schierarsi dalla parte di qpostavit se na stranu koho

segretario: segretario del partitopředseda strany

socialista: partito socialistasocialistická strana