Hlavní obsah

partire

Intranzitivní slovesoaus. essere

  1. da dove per dove odjet, odejít, odcestovat odkud kamÈ partito da Roma per Londra.Odjel z Říma do Londýna.a partire da qc(počínaje) od kdy začít ap.
  2. per qc vyrazit, vydat se kam na cestu
  3. rozjet se, spustit se, nastartovat, rozběhnout se stroj ap.Il motore non parte.Motor nechce nastartovat.
  4. da qc vycházet, vyjít z čehoPartiamo dal presupposto che...Vycházíme z předpokladu, že...
  5. odejít, pokazit seÈ partita la lavatrice.Odešla (mi) pračka.
  6. třeštit, blouznit

Vyskytuje se v

leso: parte lesapoškozená strana, poškozený subjekt

ritorno: (partita di) ritornoodveta, odvetný zápas

travaglio: travaglio (di parto)porodní bolesti, děložní stahy první fáze porodu

trigemino: parto trigeminonarození/porod trojčat

articolato: parti articolatepohyblivě spojené části

avere: aver parte a qc(z)účastnit se čeho

calarsi: calarsi nella parte di qvžít se do role/úlohy koho

centro: partiti di centrostředové strany

conclusivo: parte conclusivazávěrečná část

da: mettere qc da partedát (si) co stranou

discorso: parte del discorsoslovní druh

elemento: elemento di un partitočlen strany politické ap.

entrare: entrare a far partestávat se součástí

estromettere: estromesso dal partitovyloučený ze strany

freccia: partire come una frecciavystřelit jak namydlený blesk, rychle vyběhnout

gemellare: parto gemellareporod dvojčat/vícerčat, vícečetný porod

indotto: parto indottouměle vyvolaný porod

integrante: essere parte integrante di qcbýt nedílnou součástí čeho

intenzionato: Erano intenzionati a partire.Měli v úmyslu odjet.

intimo: parti intimeintimní partie

invertire: přen. invertire le partivyměnit si role

inviolato: sport partita a reti inviolatebezbrankové utkání

liberale: partito liberaleliberální strana

maggiore: la maggior partevětšina

minore: minor parte di q/qcmenšina koho/čeho

moderato: partiti moderatiumírněné strany

modestia: hovor. Modestia a parte.Skromnost stranou.

opposizione: partito d'opposizioneopoziční strana

parte: a partezvlášť, kromě, až na, stranou

parte: da parte a partepo pořádku, za sebou

parte: la maggior parte di qvětšina koho

parte: in larga partez velké většiny

parte: una buona parteznačná část

parte: le parti del corpočásti (lidského) těla

parte: parte di macchinačást stroje

parte: mettere q a parte di qczpravit/informovat koho o čem

parte: prendere parte a qczúčastnit se čeho

parte: mettere qc da partedát co stranou

parte: da una/d'altra partena jednu/druhou stranu

parte: da ogni partevšude

parte: da nessuna partenikde

parte: in queste partitady někde

parte: da parte di qze strany, od koho úkon ap.

parte: entrambe le partiobě strany

parte: parte civiležalobce, žalující strana

partita: vincere/perdere una partitavyhrát/prohrát zápas

partita: přen. abbandonare la partitaodejít z boje, vzdát se

partita: partita contabileúčetní položka

partita: (contabilità in) partita semplice/doppiajednoduché/podvojné účetnictví

partita: partita Ivadaňové identifikační číslo, zkr. DIČ

partita: partita catastaleevidenční číslo katastru

partita: porta a due partitedvoukřídlové dveře

partito: partito di destra/sinistra/governo/opposizionepravicová/levicová/vládní/opoziční strana

partito: interessi di partitostranické zájmy

partito: partito presopředsudek, přen. umíněnost, zatvrzelost

partito: per partito presoze zásady, z umíněnosti

partito: un ottimo/cattivo partitovýborná/špatná partie

partito: trovarsi a mal partitobýt na tom špatně o situaci či stavu

parto: parto in acquaporod do vody

parto: parto cesareocísařský řez

per: partire per Parigiodjet do Paříže

perdere: perdere la guerra/la scommessa/la partitaprohrát válku/sázku/zápas

più: la più parte di qcvětší část čeho

politico: partito politicopolitická strana

precipitoso: med. parto precipitosopřekotný porod

prematuro: med. parto prematuropředčasný porod před termínem

punto: Sono sul punto di partire.Jsou na odchodu.

qualche: in/da qualche luogo/parte/postoněkde

quarto: la quarta partečtvrtina

scacco: partita a scacchišachová partie

schierarsi: schierarsi dalla parte di qpostavit se na stranu koho

segretario: segretario del partitopředseda strany

socialista: partito socialistasocialistická strana

sostenere: sostenere una partehrát roli

su: essere sul punto di partirebýt na odchodu

sud: la parte del sud di qcjižní část čeho

superiore: la parte superiore di qchorní/vrchní část čeho

supposizione: dir. supposizione di stato/parto= trestný čin podvodného nahlášení narození dítěte za účelem čerpání státních příspěvků

vacanza: partire per le vacanzeodjet na prázdniny

vicesegretario: vicesegretario del partitomístopředseda strany politické

avere: Avrà una parte dell'eredità.Získá/Dostane část dědictví.

con: È partito col treno.Odjel vlakem.

convenire: Conviene partire subito.Je záhodno vyrazit hned.

da: Sono partito da Milano.Vyjel jsem z Milána.

decidere: Ha deciso di partire.Rozhodl se odjet.

espellere: È stato espulso dal partito.Byl vyloučen ze strany.

finire: Com'è finita la partita?Jak skončil ten zápas?

gentile: È molto gentile da parte sua.To je od vás moc milé.

giocare: La squadra ha giocato una buona partita.Tým odehrál dobrý zápas.

gli: Digli di partire.Řekni mu, ať jde.