Hlavní obsah

ritorno

Podstatné jméno mužské

  1. a qc návrat kam, k čemual ritornona zpáteční cestě, při návratudi ritornozpáteční, zpětnýessere di ritornovrátit sebiglietto di ritornozpáteční jízdenkatasto del ritornořádkovač na klávesnici
  2. (na)vrácení půjčeného ap.
  3. (partita di) ritorno odveta, odvetný zápas

Vyskytuje se v

andata: andata e ritornocesta tam a zpět

andata: biglietto andata e ritornozpáteční lístek

biglietto: biglietto d'andata e ritornozpáteční jízdenka

figliolo: ritorno del figliol prodigonávrat ztraceného syna

patria: ritorno in patrianávrat do vlasti

presto: Ritornerò presto.Vrátím se brzy., Hned jsem zpět.

ricevuta: ricevuta di ritorno(poštovní) doručenka

ritornare: ritornare di modavrátit se do módy

ritornare: ritornare alla vitaožít

ritornare: ritornare nei pensieri a qc(za)vzpomínat (si) na co

tariffa: tariffa di andata e ritornozpáteční jízdné

volo: biglietto di volo (andata e ritorno)(zpáteční) letenka

da: Al ritorno passeremo da Firenze.Po cestě zpět se stavíme ve Florencii.

già: Sei già di ritorno?Už se vracíš?

ritornare: Il tempo ritorna sereno.Už se zase vyjasňuje., Počasí se umoudřuje.

ovile: přen. (ri)tornare all'ovilevrátit se domů/do rodinného kruhu

cesta: cesta tam a zpětviaggio di andata e ritorno

jízdenka: zpáteční jízdenkabiglietto (di) andata e ritorno

jízdné: zpáteční jízdnétariffa di andata e ritorno

letenka: zpáteční letenkabiglietto di volo andata e ritorno

lístek: zpáteční lístekbiglietto di andata e ritorno

návrat: při návratu na cestě zpětsulla via del ritorno

odvetný: sport. odvetný zápaspartita di ritorno

zápas: odvetný zápaspartita di ritorno, ritorno

zpáteční: zpáteční jízdenkabiglietto di (andata e) ritorno

zpáteční: na zpáteční cestěal ritorno

zpátky: být zpátky z cesty ap.essere tornato, essere di ritorno

zpět: být zpět z cesty ap.essere tornato, essere di ritorno

cesta: na zpáteční cestěal ritorno, sulla strada del ritorno

k, ke, ku: Vrátím se k večeru.Ritornerò verso sera.

líznutý: Včera se vrátila trochu líznutá.Ieri è ritornata un poco brilla.

navrátit se: navrátit se domůritornare a casa

navrátit se: Vše se navrátilo do původního stavu.Tutto è ritornato allo stato di prima.

vrátit se: Kdy se vrátíš?Quando ritorni?

za: Vrátila se za tři dny.È ritornata dopo tre giorni.

prázdný: vrátit se/odejít s prázdnýma rukamaritornare/partire con le mani vuote