Hlavní obsah

calarsi

Vyskytuje se v

calare: calare/calarsi le brachevycouvat, couvnout zbaběle, podělat se upustit od záměru

calo: il calo dei prezzipokles cen

calo: calo di pesoúbytek váhy

demografico: calo demograficopokles populace

registrare: Si è registrato un calo.Byl zaznamenán pokles.

pokles: pokles teplotycalo della temperatura

úbytek: úbytek na vázecalo di peso, diminuzione del peso

ztráta: ztráta na vázecalo di peso

opadnout: Jeho nadšení opadlo.Il suo entusiasmo è calato.

poklesnout: Prodeje poklesly.Le vendite sono calate.

shodit: Shodila deset kilo.È calata di dieci chili.

ubýt: Nezaměstnaných ubylo o...I disoccupati sono calati di...