Hlavní obsah

punto

Podstatné jméno mužské

 1. tečka interpunkční znaménkopunto interrogativootazníkpunto esclamativovykřičníkpunto e virgolastředníkdue puntidvojtečkapunto decimaledesetinné místo
 2. bod geometrický ap.punto d'intersezioneprůsečíkpunto di fugaúběžný bod, úběžníkpunto limitemezní bod, limitapunto di tangenzabod dotyku
 3. bod konkrétní místo ap.
 4. skvrn(k)a malý objekt, vzdálený ap.med. punto ciecoslepá skvrnamed. punto nerokomedon
 5. okamžik, chvíle, dobaA che punto sei?Jak jsi na tom?a buon puntov pravou chvília un certo puntov jistém okamžikua questo puntov té chvíliin puntopřesněalle due in puntopřesně ve dvě hodinySono sul punto di partire.Jsou na odchodu.
 6. místo setkání, odjezdu ap.punto di partenzamísto odjezdupunto di ritrovomísto shledánípunto (di) venditaprodejní místopunto cardinalesvětová strana
 7. bod, pasáž textu ap., místo v knize ap.un punto poco chiaronejasná pasáž
 8. otázka, problém stěžejní bodVeniamo al punto.Přejděme k věci.punto d'onoreotázka ctiin questo puntov tomto boděvenire al puntopřejít k věcipunto mortomrtvý bod jednání ap.arrivare a un punto mortouvíznout na mrtvém bodědi tutto puntoúplně, kompletněpunto chiaveklíčový bodpunto deboleslabinapunto fortesilná stránka, přednost
 9. bod v hodnocení, bodování ap.Quanti punti hai fatto?Kolik jsi měl bodů?vincere ai puntivyhrát na bodyil massimo dei puntivýborný prospěch ve škole
 10. bod hraniční,meznípunto di congelamentobod mrazupunto criticokritický bodpunto culminantevrchol, kulminační bodpunto di fusionebod tánípunto di ebollizionebod varupunto di rotturabod zlomupunto d'infiammabilitàbod vznícení
 11. odstín barvy
 12. steh při šitípunto a catenellařetízkový stehpunto a crocekřížkový stehpunto indietrozadní steh, štepovánípunto piccologobelínový stehpunto pienosaténový stehpunto erbavyšívací stehpunto nascostoslepý steh
 13. svorka, skobka do sešívačky ap.

Vyskytuje se v

rovescio: (punto) rovesciopletení obrace, očko (pletené) obrace

smerlo: (punto a) smerlokroužkový steh na obšívání

accumulazione: mat. punto di accumulazionehromadný bod množiny

appoggio: punto di appoggioi přen. opěrný bod

armato: armato di tutto puntopo zuby ozbrojený

cardinale: punti cardinalisvětové strany

catenella: punto a catenellařetízkový steh

classifica: classifica a puntibodové hodnocení, bodování

coccinella: coccinella septempunctata/dai sette puntislunéčko sedmitečné

compasso: compasso a punte fisseodpichovátko

culminante: punto culminantevrchol, vyvrcholení

debole: punto/lato deboleslabina/slabá stránka

dito: con la punta delle ditakonečky prstů

doppio: doppie punteroztřepené konečky

ebollizione: punto di ebollizionebod varu

erba: punto erbavyšívací steh

esclamativo: punto esclamativovykřičník

ferita: ferita di punta/tagliobodná/sečná rána

flesso: mat. punto di flessoinflexní bod

forte: punto fortesilná stránka

fusione: punto di fusionetavný bod

gelo: punto di gelobod mrazu

iceberg: punta dell'icebergšpička ledovce i přen.

in: entrare in punta di piedivejít po špičkách

indice: přen. puntare l'indice contro qukázat (si) na koho prstem

indietro: punto indietroštepování, zadní steh

infiammabilità: punto di infiammabilitàbod vzplanutí

interrogativo: punto interrogativootazník, přen. nejasnost

linea: linea tratto-puntočerchovaná čára

messa: messa a puntoseřízení, nastavení stroje ap.

mettere: mettere a puntoseřídit, doladit, vyladit

mira: puntare la mira su qzaměřit se na co cíl ap.

ora: ora di puntadopravní špička

orlo: punto a orlozapošívací/lemovací steh

ortivo: punto ortivomísto, kde vychází hvězda

partenza: punto di partenzavýchozí bod, místo odjezdu

piede: in punta di piedina špičkách

pungente: dolore pungentepalčivá bolest

diamante: (punta di) diamantesklenářský diamant

bod: punto di ebollizionefyz. bod varu

bodavý: insetti pungentibodavý hmyz

bodný: ferita di punta, ferita da arma da puntabodná rána, bodné zranění

bodový: grafico/diagramma a puntibodový graf/diagram

dalece: Fino a che punto?Jak dalece? do jaké míry

do: Fino a quel punto, che ...Do té míry, že ...

drátek: punti metallicidrátky do sešívačky

graf: grafico a barre/torta/puntisloupcový/kruhový/bodový graf

hledisko: dal punto di vista di q/qc, co se týká per quel che riguarda q/qc, riguardo a qc, vzhledem k in relazione a qcz hlediska koho/čeho

hmotný: punto materialefyz. hmotný bod

hmyz: insetti pungenti/volantibodavý/létající hmyz

hvězda: stella a cinque/sei puntepěticípá/šesticípá hvězda

koneček: punte delle ditakonečky prstů

kontrolní: punto/posto di controllokontrolní bod/stanice

lože: in punto/sul letto di mortena smrtelném loži

míra: in certa misura , fino a un certo punto do jisté míry

místo: punto deboleslabé místo

mráz: punto di gelo, punto di congelamentobod mrazu

mrtvý: essere (fermo) a un punto mortouvíznout/ustrnout na mrtvém bodě jednání ap.

namále: essere agli estremi, před smrtí též essere in punto di mortemít (už) namále

napálit: dare un pungo a qjednu napálit komu pěstí

bodnout: Un'ape mi ha punto.Bodla mě včela.

budík: puntare la sveglia alle 7nastavit budík na 7

mířit: Mi puntava la pistola contro.Mířil na mě pistolí.

namířit: Ha puntato la pistola su di lui.Namířil na něj pistolí.

nařídit: puntare/regolare la sveglia alle 7nařídit (si) budík na 7

nastavit: Punta/Metti la sveglia alle sette.Nastav budík na sedmou.

jazyk: Ce l'ho sulla punta della linguaMám to na jazyku. slovo ap.