Hlavní obsah

armato

Vyskytuje se v

abbassare: abbassare le armisložit zbraně

arma: arma da fuocopalná zbraň

arma: arma da tirostřelná zbraň

arma: armi di distruzione di massazbraně hromadného ničení

arma: armi nucleari/biologichejaderné/biologické zbraně

arma: deporre le armisložit zbraně

arma: přen. arma a doppio tagliodvojsečná zbraň

arma: arma di fanteriapěchota

arma: arma di cavalleriajízda

assalto: assalto a mano armataozbrojené přepadení

atto: un giovane atto alle armimladík schopný vojenské služby

automatico: arma automaticaautomatická zbraň

carro: carro armatotank

cedere: cedere le armivzdát se, složit zbraně, přen. vzdát to, kapitulovat

cemento: cemento armatoželezobeton, armovaný beton

chimico: armi chimichechemické zbraně

corpo: corpo d'armatavojenská jednotka

corpo: corpi armatiozbrojené složky

deporre: deporre le armisložit zbraně

ferita: ferita di arma da fuocostřelná rána zranění

fuoco: arma da fuocopalná zbraň

gettare: gettare le armisložit zbraně

guardia: guardia armataozbrojená stráž

illegale: possesso illegale di arminezákonné držení zbraně/ozbrojování

inceppato: arma inceppatazaseklá zbraň

massa: armi di distruzione di massazbraně hromadného ničení

nucleare: armi nuclearijaderné zbraně

offensivo: armi offensiveútočné zbraně

omicida: arma omicidavražedná zbraň

posare: posare le armisložit zbraně

precisione: mil. arma di precisionepřesná zbraň, hovor. odstřelovací puška

proibito: armi proibitezakázané zbraně

rapina: rapina a mano armataozbrojená loupež, loupežné přepadení

rendere: rendere le armisložit zbraně

richiamo: richiamo alle armipovolání do zbraně

ripetizione: arma a ripetizioneopakovačka

taglio: armi da tagliosečné zbraně

tiro: arma da tirostřelná zbraň

vetro: vetro armatodrátěné sklo

incrociare: incrociare le armizkřížit zbraně

arma: alle prime armizačínající, začátečnický

carro: přen. essere un carro armatobýt (jako) tank nezastavit se před žádnou překážkou

chiamare: chiamare alle armi q(po)volat do zbraně koho, přen. nabádat k boji

voltare: voltare le armi contro qnamířit zbraně proti komu

atrapa: atrapa zbraněarma finta

bodný: bodná rána, bodné zraněníferita di punta, ferita da arma da punta