Hlavní obsah

guardia

Podstatné jméno ženské

  1. hlídání, střeženícane da guardiahlídací pesfare la guardia a qchlídat, střežit coservizio di guardiahlídací službastare in guardiabýt ve střehuguardia doganalecelní úředník
  2. stráž, garda paláce, osoby ap.guardia armataozbrojená strážguardia del corpobodyguard, tělesná strážcambio della guardiavýměna strážíguardia d'onorečestná stráž
  3. stráž(ný), dozorce, dozor(čí)guardia carcerariavězeňský dozorce, vězeňská strážguardia forestalelesník, lesní strážguardia notturnanoční hlídač
  4. strážník, policajt
  5. služba, pohotovost lékařskámedico di guardiaslužbu konající lékař
  6. střeh v šermu ap.essere in guardiabýt ve střehumettere q in guardiavarovat, upozornit koho na hrozbu ap.
  7. rozehrávač v basketbaluguardia tiratricestřílející rozehrávač, křídlo pozice v basketbalu
  8. záštita meče

Vyskytuje se v

cane: cane da caccia/guardia/pastore/slittalovecký/hlídací/ovčácký/saňový pes

carcerario: guardia carcerariavězeňská služba/stráž

civico: guardia civicaměstská policie

corpo: corpo di guardiahlídka, stráž

costiero: guardia costierapobřežní stráž

forestale: guardia forestalehajný, lesní stráž

guardia: cane da guardiahlídací pes

posto: posto di guardiakontrolní místo

torre: torre di guardiastrážní věž

garda: Guardia svizzera (pontificia)švýcarská garda papežská

hlídací: cane da guardiahlídací pes

hlídka: essere di guardia, fare la guardiadržet/mít hlídku, být na hlídce

osobní: guardia del corpoosobní strážce

pes: cane da guardiahlídací pes

pobřežní: guardia costierapobřežní stráž

pohotovost: stare di guardiamít pohotovost lékař, voják ap.

stráž: essere di guardia, hlídkovat essere di sentinelladržet stráž, být na stráži

strážce: guardia del corpoosobní strážce

strážní: torre di guardiastrážní věž

střídání: cambio della guardiastřídání stráží

tělesný: guardia del corpo, bodyguard tělesný strážce

výměna: cambio di guardiavýměna stráží

před, přede: Mi ha messo in guardia da...Varoval mě před...

finanza: (guardia di) finanzacelní úředník, celní úřad