Hlavní obsah

posto

Podstatné jméno mužské

  1. místo i prostor ap.Tutto a posto.Všechno (je) v pořádku.Fate un po' di posto.Udělejte trochu místa.C'è posto per tutti.Pro všechny je místo.Ha la testa a posto.Má hlavu na správném místě. je rozumnýdel postomístní lidé ap.fuori postonemístný, nevhodnýmettere a posto qcdát co do pořádkuessere a postobýt v pořádkuposto al solemísto na slunci
  2. místo, pozice v cíliÈ arrivato al secondo posto.Přijel do cíle na druhém místě.
  3. místo sedadlo, kapacita ap.posto liberovolné místoposti a sederemísta k sezeníposti in piedimísta na stáníposto di prima filamísto v první řaděprendere postosednout siun'automobile a cinque postipětimístný automobiluno stadio con ottantamila postistadion s kapacitou 80 tisíc místposto di guidamísto řidiče, pracoviště řidiče
  4. místo, práce, post, job zaměstnáníperdere il postopřijít o místoHa un buon posto.Má dobrý job.
  5. místo určení, děje ap.
  6. místo, bodposto telefonico pubblicoveřejný telefonposto di guardiakontrolní místoposto di pronto soccorsostanice první pomociposto di rifornimentočerpací staniceposto di poliziapolicejní staniceposto di comandoobsluhovací pult
  7. místo, lokalita oblast, kraj, země, prostředí ap.Vive in un posto tranquillo.Bydlí v klidné lokalitě.
  8. podnik, lokál, místo na jídlo ap.
  9. al posto di qc (na)místo čeho

Přídavné jméno

  • posto chejestliže, za předpokladu, že...

Vyskytuje se v

posta: postepošta úřad

posto: al postodi qc (na)místo čeho

accento: přen. mettere/porre l'accento su qcklást důraz na co

bilico: porre in bilicouvést do rovnováhy

caso: porre/mettere il casopředpokládat

che: posto che ..., a patto che ...za předpokladu, že ..., pokud ...

disponibile: posti disponibilivolná místa

disponibilità: disponibilità di posti di lavorovolná pracovní místa

elettronico: posta elettronicaelektronická pošta, e-mail

essere: porre qc in essereuskutečnit, (z)realizovat, uvést do praxe co

fine: porre/mettere fine a qcskoncovat s čím, učinit přítrž čemu

freno: porre un freno a qczabránit čemu, učinit přítrž čemu

giusto: uomo giusto al posto giustočlověk na správném místě

guida: posto di guidamísto řidiče v autě

modo: porre modoomezit

ordinario: posta ordinariaběžná pošta

ordine: ordine dei postizasedací pořádek

per: inviare per postaposlat poštou

piede: posto in piedimísto k stání

porre: porre la firmapodepsat se

ormeggio: (posto d')ormeggioúvaziště lodí ap., přen. kotviště

prenotato: posti prenotatirezervovaná místa

qualche: in/da qualche luogo/parte/postoněkde

rimedio: porre rimedio a qczjednat nápravu čeho

rimettere: rimettere qc al suo postovrátit co na své místo

riparo: mettere/porre riparo a qcnapravit co, zjednat nápravu čeho

scambiarsi: scambiarsi i postivyměnit si místa, vyměnit se, prohodit se, přesednout si vzájemně

sedere: posti a sederemísta k sezení

termine: porre termine a qcukončit co, učinit konec čemu

tramite: mandare qc tramite postaposlat co poštou

vacante: posti vacantivolná místa pracovní ap.

veto: porre il veto a qcuvalit veto na co, přen. zakázat co

affollato: Il posto era affollato.Byl tam pěkný nával., Bylo tam pěkně narváno.

occupare: Questo tavolo occupa troppo posto.Ten stůl zabírá příliš mnoho místa.

occupato: Scusi, questo posto è occupato?Promiňte, je to místo obsazené?

adresa: indirizzo e-mail/di posta elettronicae-mailová/elektronická adresa el. pošty

běžný: per posta normaleběžnou poštou

důraz: porre l'enfasi su qcklást důraz na co

elektronický: posta elettronicaelektronická pošta

hlavní: posta centralehlavní pošta

klást: porre/gettare le fondamentaklást základy

kontrolní: punto/posto di controllokontrolní bod/stanice

letecký: posta aerealetecká pošta

místenkový: carrozza con posti prenotabilimístenkový vůz

místo: posti a sederemísta k sezení

odeslat: spedire/inviare qc per postaodeslat co poštou

parkovací: posto di parcheggioparkovací místo

placený: posto ben pagatodobře placené místo

pokládat: porre i binaripokládat koleje

položit: fare/porre una domanda a qpoložit otázku komu

pořádek: essere in ordine, essere a postobýt v pořádku

poslat: mandare qc per posta/via aereaposlat co poštou/letecky

pošta: mandare qc per postaposlat co poštou

potrubní: posta pneumaticapotrubní pošta

pracoviště: sul posto di lavorona pracovišti

přespání: un posto da dormiremísto na přespání

rozbít: porre l'accampamento, piantare il campo, accamparsirozbít tábor

sezení: (numero dei) posti a sedere(počet) míst k sezení

schránka: casella di posta elettronica, mailbox výp. e-mailová schránka

být: I documenti sono a posto.Doklady jsou v pořádku.

dovést: Ti accompagno al tuo posto.Dovedu tě na tvé místo.

kam: Non ha nessun posto dove andare.Nemá kam jít.

kde: Non ho nessun posto dove stare.Nemám kde bydlet.

mačkat se: Non spingete, c'è posto per tutti.Nemačkejte se, je tady místo pro všechny.

nahradit: Ora chi prenderà il suo posto?Kdo ho teď nahradí?

náprava: rettificare qc, porre rimedio a qc, dát do pořádku mettere in ordine qczjednat nápravu čeho

nával: Il posto era affollato.Byl tam (pěkný) nával.

někam: C'è un posto dove andare?Dá se tady někam jít? za zábavou

nocleh: trovare un posto per pernottare dovenajít (si) nocleh kde

odvést: Hanno portato i bambini in un posto sicuro.Odvedli děti do bezpečí.

pojit se: A quel posto sono legati tanti segreti.S tím místem se pojí mnoho tajemství.