Hlavní obsah

caso

Podstatné jméno mužské

  1. náhodaper casonáhodouper puro casočistě/čirou náhodoua casonáhodněporre/mettere il casopředpokládat
  2. situace konkrétní okolnostidecidere secondo il casorozhodnout podle situace
  3. případ řešená věc ap.Non fare caso a me.Nevšímej si mě.Mi fa caso che ...Mám pocit, že ..., Zdá se mi, že ...al caso, nel casopřípadně, eventuálněin nessun/ogni casov žádném/každém případěin caso di bisogno/mortev případě potřeby/smrtifare al casohodit se, přijít vhod
  4. kauza, případcaso grave/urgentevážný/akutní případ
  5. pád gramatickýcaso preposizionalepředložkový pád

Vyskytuje se v

nominativo: (caso) nominativonominativ, první pád

a: a casonahodilý, nahodile, náhodně, namátkově

ablativo: (caso) ablativoling. šestý pád v latině

bisogno: al bisogno, in caso di bisognov případě potřeby, kdyby bylo třeba, kdyby něco

che: nel caso che ...v případě, že ...

emergenza: in caso di emergenzav případě nouze

giudicare: dir. giudicare il casoprojednat případ soudně ap.

inverso: nel caso inversov opačném případě

isolato: fenomeno/caso isolatoojedinělý jev/případ

limite: caso limitekrajní případ

maggioranza: nella maggioranza dei casive většině případů

mai: caso maikdyby náhodou, pro všechny případy

manuale: un caso da manualeučebnicový případ

mero: per mero casočirou náhodou

migliore: nel miglior caso, nel migliore dei casiv nejlepším případě

minoranza: nella minoranza dei casiv menšině případů

necessità: in caso di necessitàv případě nouze

nel: nel caso chev případě, že

ogni: in ogni casov každém případě

puro: per puro casočirou náhodou

sentire: sentire per casonáhodou zaslechnout

sfortunato: per un caso sfortunatonešťastnou náhodou

specifico: in questo specifico casov tomto konkrétním případě

strano: un caso stranozvláštní případ

studio: caso di studiopřípadová studie

svariato: in svariati casiv mnoha různých případech

tale: in tale casov takovém případě

urgenza: in caso di urgenzav případě nutnosti

darsi: Si dà il caso che ...Stane se, že...

ingestione: In caso di ingestione ...V případě požití ...

particolare: in questo caso particolarev tomto konkrétním případě

peggiore: nel peggiore dei casiv nejhorším případě

buď: v každém případě in ogni caso, sia quel che siabuď jak buď

čirý: per puro casočirou náhodou

jako: in ogni casotak jako tak

každý: in ogni casov každém případě

konkrétní: in questo caso particolarev tomto konkrétním případě

náhoda: lasciare qc al casoponechat náhodě co

náhodně: scelto a casonáhodně vybraný

náhodou: per un caso fortunatošťastnou náhodou

naléhavý: (caso di) emergenza naléhavý případ

nejasnost: in caso di dubbi...v případě nejasností...

nejlepší: nel miglior casopři nejlepším, v nejlepším případě

nešťastný: per un caso sfortunatonešťastnou náhodou

nutnost: in caso di necessità/urgenza, se necessariov případě nutnosti

opačný: jinak altrimenti, pokud nastane opak in caso contrariov opačném případě

pád: (caso) nominativo/genitivo/dativo/accusativo/vocativo/locativo/strumentaleling. první/druhý/třetí/čtvrtý/pátý/šestý/sedmý pád v češtině

ponechat: lasciare qc al casoponechat co náhodě

potřeba: in caso di necessitàv případě potřeby

požití: Nel caso di ingestione...V případě požití...

případ: da caso a caso, di caso in casopřípad od případu lišit se ap.

případový: caso (di) studiopřípadová studie

řada: in molti casiv řadě případů

studie: caso di studiopřípadová studie

špatný: con il brutto tempo , v případě in caso di maltempoza špatného počasí

třeba: se necessario, in caso di necessitàpokud bude třeba

učebnicový: un caso da manuale di ...učebnicový příklad (toho, jak) ...

výběr: selezione casuale/a caso, vzorků campionamento casualenáhodný/namátkový výběr

vybraný: scelto a casonáhodně vybraný

četný: in numerosi casiv četných případech

jestlipak: (Che) per caso vi conoscete?Jestlipak se znáte?

jistit se: assicurarsi per tutti i casijistit se pro všechny případy

množit se: Aumentano i casi di qc.Množí se případy čeho.

objevit: L'ho scoperto per caso.Objevil jsem to náhodou.

požár: in caso d'incendiov případě požáru

u: Non è questo il caso delle balene., Questo non vale per le balene.U velryb tomu tak není.

všímat si: Non ci fare caso.Nevšímej si toho.

zmínka: Non è neanche il caso di parlarne.Nestojí to za zmínku.

zvonit: Ha suonato qualcuno per caso?Nezvonil náhodou někdo?

beznadějný: un caso disperatobeznadějný případ člověk

krajní: nel caso estremo, jako poslední možnost come ultima risorsav krajním případě

nejhorší: nel caso peggiore, al(la) peggiopři nejhorším

caso: per casonáhodou