Hlavní obsah

objevit

Dokonavé sloveso

Vyskytuje se v

Amerika: přen. objevit Amerikuinventare l'acqua calda

atto: objevit se krátce na schůzi ap.fare atto di presenza

comparsa: objevit se, ukázat se kdefare la propria comparsa

fuori: vyjít, vynořit se, objevit se, přen. vyjít najevo, provalit se tajné ap.venire fuori

scoprire: Kolumbus objevil Ameriku.Colombo scoprì l'America.

altarino: objevit kostlivce ve skříniscoprire gli altarini

inventare: objevit Ameriku vymyslet vymyšlenéinventare l'acqua calda

saltare: objevit se, vynořit se náhlesaltare fuori

scoperta: iron. To je ale objev!, Tos objevil Ameriku!Che/Bella scoperta!

objevit: Objevil jsem to náhodou.L'ho scoperto per caso.