Hlavní obsah

fuori

Příslovce

  1. ven(ku), vněAspetta fuori.Počkej venku.Lasciami fuori!Nemíchej mě do toho!È completamente fuori.Je úplně mimo. mentálněvenire da fuoripřijít odjinudda fuorizvenkuvenire fuorivyjít, vynořit se, objevit se, přen. vyjít najevo, provalit se tajné ap.mettere fuorivyřadit, vyloučitbuttare fuorivyhodit odpadky ap.far fuori qvyřídit, zlikvidovat, zničit koho, skoncovat s kým, sport vyřadit kohofar fuori qczlikvidovat co zkonzumovat, zničit ap., skoncovat, udělat krátký proces s čímessere fuori di séblouznit, být bez sebe radostí ap.andare fuori di testazbláznit se, zešílet, pomást se
  2. qc sem s čím, naval(te) co výzva k předložení, vydání ap.Fuori i soldi!Naval(te) prachy!

Předložka

  • di qc mimo co oblast ap.Abita fuori città.Bydlí mimo město.essere fuori pericolobýt mimo nebezpečísport fuori giocoofsajd, postavení mimo hrufuori di manoodlehlý, z rukyfuori di misuranadměrnýfuori commercioneprodejnýfuori serviziomimo provozfuori stagionemimosezónní

Vyskytuje se v

sesto: špatně vyjádření stavufuori (di) sesto

allenamento: být z formy sportovní ap.essere fuori allenamento

automobile: terénní auto, hovor. teréňákautomobile fuori strada

buttare: vyhodit koho, vyrazit, vyhnat kohobuttare fuori q

casa: venku na hřišti soupeře ap.sport fuori casa

chiave: falešný, falešně, přen. nevhodný, nevhodněfuori chiave

combattimento: být boje neschopný, být vyřazený z boje, přen. být vyřízený/mimo provozessere fuori combattimento

commercio: být/nebýt v prodeji, být/nebýt k dostáníessere in/fuori commercio

comune: mimořádný, neobyčejnýfuori del comune

concorso: mimo soutěž, mimosoutěžnífuori concorso

dare: vyd(áv)at publikaci, informace ap.dare fuori

discussione: mimo veškerou pochybnostfuori discussione

esercizio: mimo provoz strojfuori esercizio

fase: být z formy sportovecessere fuori fase

forma: být z formy, nebýt ve forměessere fuori forma

fuoco: nezaostřený, rozostřenýfuori fuoco

ganghero: rozčílený, vytočený, rozzuřený, bez sebepřen. fuori dai gangheri

gara: mimo soutěž, bez šance na vítězstvífuori gara

gente: cizinci, cizí lidégente di fuori

giocare: hrát venku na soupeřově hřištigiocare fuori casa

gioco: postavení mimo hru, ofsajdfuori gioco

linea: off-lineinform. fuori linea

lingua: vypláznout jazyktirare fuori la lingua

luogo: nemístný žert ap.fuori luogo

misura: přehnaněfuori (di)/oltre misura

muro: za hradbami městafuori delle mura

naso: vystrčit nos vyjít z domu ap.mettere fuori il naso

ordinario: neobvyklý, nezvyklý, neobvykle, nezvyklefuori dell'ordinario

pericolo: být mimo nebezpečíessere fuori pericolo

pompare: vypumpovat co z čehopompare qc fuori qc

portata: mimo dostřelfuori portata

posto: nemístný, nevhodnýfuori posto

programma: neočekávaně, neplánovaněfuori programma

proposito: být od věci, být mimo téma, hovor. být mimo mísu netýkat se tématuessere fuor(i) di proposito

servizio: mimo provoz zařízení ap.fuori servizio

sgattaiolare: vyklouznout, vyplížit se z místnosti ap.sgattaiolare fuori

sincrono: nesynchronní obraz a zvukfuori sincrono

squadra: křivý, nepravoúhlý, přen. neuspořádaný, nepravidelný, nevhodnýfuori (di) squadra

strada: vyjet ze silniceandare fuori strada

tema: odběhnout/odbíhat/odbočit od tématuandare fuori tema

testo: (obrazová) příloha knihy ap., přílohový, v příloze strany, ilustrace ap.fuori testo

tirare: vytáhnout, vyndat cotirare fuori qc

tirarsi: dostat se z čeho potíží ap.tirarsi fuori da qc

tiro: mimo dostřel, přen. mimo dosahfuori (portata di) tiro

tono: falešně, mimo tóninu zpívat ap.fuori tono

trascinare: vyvléct/vytáhnout koho ventrascinare fuori

uso: mimo provoz, zničený, rozbitýfuori uso

venire: vyjít najevovenire fuori, venire a galla

vista: mimo dohled, z dohledufuori di vista

mettere: Zloděj vytáhl/vytasil nůž.Il ladro mise fuori il coltello.

argomento: být (úplně) mimo/od věciessere (completamente) fuori argomento

causa: být mimo téma ap.essere fuori causa

dente: přímo, natvrdo, bez obalu, jasně, explicitně říci ap.přen. fuori dai denti

orbita: Lezly mu oči z důlků. údivem ap.přen. Aveva gli occhi fuori delle orbite.

questione: To nepřipadá v úvahu., To je vyloučeno. mimo diskusi, To je bez debat.È fuori questione.

rotella: Nemá všech pět pohromadě., Má o kolečko víc.Ha una rotella fuori posto., Gli manca una rotella.

saltare: objevit se, vynořit se náhlesaltare fuori

sbattere: vyrazit s kým dveřesbattere q fuori della porta

: být mimo (sebe) zlostí ap.essere fuori di sé

dohled: mimo dohledfuori di vista

dosah: mimo dosahfuori portata

doslech: být mimo doslechessere fuori portata d'orecchio

hranice: za hranicemifuori dei confini, oltre i confini, v zahraničí all'estero

jazyk: vypláznout jazyk na kohotirare fuori la lingua a q

jurisdikce: být v/mimo jurisdikci koho/čehoessere nella/fuori della giurisdizione di q/qc

kontext: vytržený z kontextuavulso/fuori dal contesto

mimo: mimo provozfuori servizio

najevo: vyjít najevovenire fuori/alla luce/a galla

naplno: říct (to) naplnonon avere peli sulla lingua, bez servítek dire qc fuori dai denti

naskočit: komu naskočila vyrážkaa q è venuta fuori un'eruzione cutanea

nebezpečí: mimo nebezpečífuori pericolo

odpadek: vynést odpadkybuttare la spazzatura, portare fuori la spazzatura

padák: dát padáka komumandare a spasso q, far/buttare fuori q, iron. dare il benservito a q

provoz: mimo provoz porouchaný ap.fuori servizio

přeskočit: komu přeskočiloq è uscito di senno, q è andato fuori di testa, q sta dando i numeri

rámec: nad rámec čehofuori di qc

sezona: mimo sezonufuori stagione

služba: být mimo službuessere fuori servizio

smetí: vynést smetíportare fuori la spazzatura

stravovat se: stravovat se mimo domovmangiare fuori

špička: mimo špičkual di fuori dell'ora di punta

terén: v terénu mimo silnicefuori strada

tma: Venku je tma.Fuori fa buio.

ven: Ven! vypadniFuori!, Via!

venek: toulat se po venkugirare fuori

venku: Venku prší.Fuori piove.

veškerý: mimo veškerou pochybnostfuori discussione

fuori: zvenkuda fuori

vyhodit: vyhodit koho z prácebuttare fuori q, dare il benservito a q, cacciare q dal lavoro

vyjít: vyjít z módypassare di moda, andare fuori moda

vylákat: vylákat koho/co (ven) odkudattirare fuori q/qc da qc

vymykat se: vymykat se (kontrole)andare fuori controllo, diventare incontrollabile

vypláznout: vypláznout jazyk na kohotirare fuori la lingua, mostrare la lingua a q

vyřadit: vyřadit z provozumettere fuori servizio/uso, z užívání ap. togliere dal servizio

vyšlý: vyšlý z módyfuori moda

vyvést: vyvést z omylu kohoaprire gli occhi a q, trarre fuori d'inganno q

vzduch: jít na vzduchuscire fuori per prendere una boccata d'aria

zámezí: v/do zámezífuori del campo

známost: vejít ve známostdiventare conosciuto/-a, najevo venire fuori

žádný: V žádném případě.È fuori questione.

být: Výtah je mimo provoz.L'ascensore è fuori servizio.

cvik: Vyšel jsem ze cviku.Sono fuori allenamento.

číhat: Venku někdo číhá.C'è qualcuno appostato fuori.

hrabat: Už mu hrabe.È andato fuori di testa.

kapat: Venku už kape.Fuori inizia a piovigginare.

klouzačka: Venku je klouzačka.Fuori si scivola (per il ghiaccio).

klouzat: Dávej pozor, venku to klouže.Stai attento, fuori si scivola.

lézt: Lezly mu oči z důlků.Gli uscivano gli occhi fuori.

mrznout: Venku mrzne.Fuori gela.

na: venku na ulicifuori sulla/in strada

odstavit: Odstavili stroj z provozu.Hanno messo la macchina fuori servizio.

pominout se: Úplně se pominul.È andato fuori di testa.

prasknout: Nakonec to všechno prasklo.Alla fine tutto è uscito fuori.

provalit se: Nakonec se to provalilo.La verità alla fine è venuta fuori.

příroda: chodit/jet do přírodyandare fuori città/in campagna

sjet: Auto sjelo ze silnice.La macchina è andata fuori strada.

teplo: Venku je teplo.Fuori fa caldo.

tlačit se: tlačit se ze dveříspingersi fuori dalla porta

úvaha: To nepřichází v úvahu.È fuori questione/discussione.

vyjet: Auto vyjelo ze silnice.La macchina è uscita fuori strada.