Hlavní obsah

jazyk

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (orgán) lingua fvypláznout jazyk na kohotirare fuori la lingua a qzool. mořský jazyksogliola f, (na Sicílii též) linguata fbot. tchýnin(y) jazyk(y)sanseveria f, odb. sansevieria f
  2. (řeč) linguaggio m, idioma m(rodný ap.) lingua fúřední/mrtvý/mluvený jazyklingua f ufficiale/morta/parlatamateřský jazyklingua f materna

Vyskytuje se v

anglický: ling. anglický jazyklingua inglese

cizí: ling. cizí jazykylingue straniere

mateřský: mateřský jazyklingua materna, madrelingua

potažený: potažený jazyk bílýlingua impastata

programovací: výp. programovací jazyklinguaggio di programmazione

rodný: rodný jazyklingua madre, madrelingua

romský: romský jazykromanì

světový: světové jazykylingue del mondo

úřední: úřední jazyklingua ufficiale

vypláznout: vypláznout jazyk na kohotirare fuori la lingua, mostrare la lingua a q

výuka: výuka (cizích) jazykůinsegnamento di lingue straniere

zdrojový: ling. zdrojový jazyklingua di partenza

znakový: znakový jazyk, nesprávně znaková řečlingua /linguaggio dei segni

dohovořit se: Dohovoří se pěti jazyky.È capace di parlare cinque lingue.

dorozumět se: Dorozumí se pěti jazyky.Si fa capire in cinque lingue.

kousnout se: Kousl jsem se do jazyka.Mi sono morso la lingua.

rozplývat se: rozplývat se na jazykusciogliersi in bocca

slovanský: slovanské jazykylingue slave

spálit: Spálil jsem si jazyk.Mi sono scottato/bruciato la lingua.

špička: špička jazykapunta della lingua

smrt: mít smrt na jazykuessere in punto di morte

šlapat: šlapat si na jazykparlare con la lisca

amico: ling. falso amico= podobné slovo v cizím jazyce s odlišným významem

bruciare: Mi sono bruciato la lingua.Spálil jsem si jazyk.

celtico: lingue celtichekeltské jazyky

germanico: lingue germanichegermánské jazyky

ibrido: lingua ibridahybridní jazyk

iranico: lingue iranicheíránské jazyky

lingua: tirare fuori la linguavypláznout jazyk

lingua: sciogliere la lingua a qrozvázat komu jazyk

lingua: lingua affumicatauzený jazyk

lingua: lingua materna/stranieramateřský/cizí jazyk

lingua: lingua dei segniznakový jazyk

linguaccia: fare la linguacciavypláznout jazyk

linguaccia: fare le linguaccešklebit se, vyplazovat jazyk

linguaggio: linguaggio dei segniznakový jazyk

linguaggio: linguaggio dei sordomutiznakový jazyk hluchoněmých

linguetta: linguetta delle scarpejazyk bot

madre: lingua madremateřský jazyk

mordersi: mordersi la linguakousnout se do jazyka

mostrare: mostrare la linguavypláznout jazyk

musicale: lingua musicalemelodický jazyk

orientale: lingue orientaliorientální jazyky

parentela: parentela tra le linguepříbuznost mezi jazyky

parlato: lingua parlatamluvená řeč, hovorový jazyk

proprietà: proprietà di linguaggiosprávné používání jazyka

punta: la punta della linguašpička jazyka

schioccare: schioccare la linguamlasknout, zamlaskat (jazykem) na koně ap.

segno: lingua dei segniznakový jazyk

snodare: snodare la lingua a qrozvázat jazyk komu

straniero: lingua stranieracizí jazyk

tirare: tirare fuori la lingua a qvypláznout jazyk na koho

diffusione: L'inglese è una lingua di larga diffusione.Angličtina je velmi rozšířený jazyk.

lingua: con la lingua fuoris vyplazeným jazykem

lingua: Ha una lingua tagliente.Má ostrý jazyk.

parlare: Bada a come parli!Dej si pozor na jazyk!

lingua: Ce l'ho sulla punta della lingua.Mám to na jazyku. slovo ap.

pelo: non avere peli sulla linguabýt co na srdci, to na jazyku

prudere: přen. Si sentiva prudere la lingua.Svrběl ho jazyk. měl chuť něco říct

sciogliere: sciogliere la lingua a qrozvázat komu jazyk

veleno: andare in velenozošklivit se, zhořknout na jazyku, dostat pachuť o jídle ap.

vipera: Ha una lingua di vipera.Má jedovatý jazyk.