Hlavní obsah

řeč

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (schopnost mluvit) parola fvada řečidifetto m di pronunciaztráta řečiperdita f della parola
  2. (jazyk) lingua f, linguaggio mučit se cizí řečistudiare le lingue straniereznaková řeč správně znakový jazyklingua f dei segniposunková řečlinguaggio m dei gesti
  3. (mluvení) parlare m(promluva ap.) discorso m(rozhovor) conversazione fTo nestojí za řeč.Non vale la pena di parlarne., (reakce na poděkování) Di niente., Non c'è di che.skočit komu do řečiinterrompere qdát se do řeči s kýmmettersi a parlare, attaccare discorso con qling. přímá řečdiscorso m diretto
  4. (projev) discorso m(slavnostní) orazione f
  5. (styl) linguaggio m
  6. řeči hovor.(klepy) chiacchiere f pl, pettegolezzi m pl, dicerie f pl

Vyskytuje se v

nepřímý: ling. nepřímá řečdiscorso indiretto

planý: plané řečichiacchiere inutili

posunkový: posunková řečlinguaggio dei gesti, nesprávně znakový jazyk lingua dei segni

pronést: pronést řeč ke komutenere/pronunciare un discorso a q

přímý: ling. přímá řečdiscorso diretto

vada: vada řeči koktání ap.difetto di pronuncia

závěrečný: závěrečná řečdiscorso di chiusura

znakový: znakový jazyk, nesprávně znaková řečlingua /linguaggio dei segni

stát: To nestojí za řeč.Non vale la pena di parlarne., reakce na poděkování Non c'è di che., Di niente.

skočit: přen. skočit do řeči komuinterrompere q (mentre sta parlando)

attaccare: attaccare discorso con qdát se do řeči, zapříst hovor s kým

chiusura: discorso di chiusurazávěrečná řeč

dire: (tanto) per direjen aby řeč nestála, jen tak něco říct ap.

diretto: gramm. discorso direttopřímá řeč

discorso: discorso diretto/indirettopřímá/nepřímá řeč

orazione: orazione funebrepohřební řeč

parlato: lingua parlatamluvená řeč, hovorový jazyk

parlato: inform. riconoscimento del parlatorozpoznávání řeči

parola: perdere la parolaztratit řeč, oněmět úžasem ap.

pronuncia: difetto di pronunciavada řeči

riattaccare: riattaccare discorso con qdát se znovu do řeči s kým

sviare: sviare il discorsoodvést řeč (jinam)

vocale: organi vocalihlasové orgány, orgány řeči

intrattabile: È intrattabile.Není s ním řeč., Je s ním těžké pořízení.

quotare: Quoto!Souhlas!, Moje řeč!

aria: aria frittazbytečné řeči

attaccare: přen. attaccare bottone con qzapříst hovor, dát se do řeči s kým

chiacchiera: Le chiacchiere non fanno farina.Samo se nic neudělá., Řeči nestačí.

discorso: Tutti discorsi!To jsou jen řeči!

preambolo: senza preambolibez zbytečných řečí/okolků

testa: gonfiare la testa, fare una testa così a qhučet do koho, oblbovat řečmi koho, valit klíny do hlavy komu