Hlavní obsah

řeč

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (schopnost mluvit) parola f, linguaggio mvada řečidifetto m di pronunciaztráta řečiperdita f della parola
  2. (jazyk) lingua fučit se cizí řečistudiare le lingue straniereznaková řečlingua f dei segni
  3. (mluvení) parlare m(rozhovor) conversazione f(mluvený projev) discorso mTo nestojí za řeč.Non vale la pena di parlarne., (reakce na poděkování) Di niente., Non c'è di che.skočit komu do řečiinterrompere qdát se do řeči s kýmmettersi a parlare, attaccare discorso con qling. přímá řečdiscorso m diretto
  4. (projev) discorso m(slavnostní) orazione f
  5. (styl) linguaggio m
  6. řeči hovor.(klepy) chiacchiere f pl, pettegolezzi m pl, dicerie f pl

Vyskytuje se v

nepřímý: ling. nepřímá řečdiscorso indiretto

planý: plané řečichiacchiere inutili

posunkový: posunková řečlingua dei segni

pronést: pronést řeč ke komutenere/pronunciare un discorso a q

přímý: ling. přímá řečdiscorso diretto

vada: vada řeči koktání ap.difetto di pronuncia

závěrečný: závěrečná řečdiscorso di chiusura

znakový: znakový jazyk, nesprávně znaková řečlingua /linguaggio dei segni

stát: To nestojí za řeč.Non vale la pena di parlarne., reakce na poděkování Non c'è di che., Di niente.

skočit: přen. skočit do řeči komuinterrompere q (mentre sta parlando)

attaccare: dát se do řeči, zapříst hovor s kýmattaccare discorso con q

chiusura: závěrečná řečdiscorso di chiusura

dire: jen aby řeč nestála, jen tak něco říct ap.(tanto) per dire

diretto: přímá řečgramm. discorso diretto

discorso: přímá/nepřímá řečdiscorso diretto/indiretto

linguaggio: znaková řečlinguaggio dei sordomuti

orazione: pohřební řečorazione funebre

parlato: mluvená řeč, hovorový jazyklingua parlata

parola: ztratit řeč, oněmět úžasem ap.perdere la parola

pronuncia: vada řečidifetto di pronuncia

riattaccare: dát se znovu do řeči s kýmriattaccare discorso con q

sviare: odvést řeč (jinam)sviare il discorso

vocale: hlasové orgány, orgány řečiorgani vocali

intrattabile: Není s ním řeč., Je s ním těžké pořízení.È intrattabile.

quotare: Souhlas!, Moje řeč!Quoto!

aria: zbytečné řečiaria fritta

chiacchiera: Samo se nic neudělá., Řeči nestačí.Le chiacchiere non fanno farina.

preambolo: bez zbytečných řečí/okolkůsenza preamboli

testa: hučet do koho, oblbovat řečmi koho, valit klíny do hlavy komugonfiare la testa, fare una testa così a q

řeč: vada řečidifetto di pronuncia