Hlavní obsah

parlare

Intranzitivní sloveso

  1. mluvit, hovořitBada a come parli!Dej si pozor na jazyk!Chi parla?, Con chi parlo?Kdo je u telefonu?, S kým mluvím?Non parliamone più.Už o tom nemluvme.I fatti parlano chiaro.Fakta hovoří jasně.È l'invidia che ti fa parlare.Mluví z tebe závist.parlare bene/male l'italianomluvit dobře/špatně italskyparlare ostrogoto/turco/arabomluvit hotentotsky/nesrozumitelněparlare a voce alta/bassamluvit nahlas/potichuparlare tra sé (e sé)mluvit si pro sebepřen. parlare al muro/al ventomluvit do zdi/do větrucon rispetto parlandopři vší úctěparlare con q a quattrocchimluvit s kým mezi čtyřma očima
  2. pojedn(áv)at
  3. promluvit přiznat se

Tranzitivní sloveso

Podstatné jméno mužské

  1. řeč, mluvadříve plurál parlari, dnes pouze neměnný
  2. jazyk, řeč

Vyskytuje se v

parlato: (nodo) parlatolodní smyčka typ uzlu

albanese: parlare albanesemluvit albánsky

alto: parlare ad alta vocemluvit nahlas

arabo: parlare araboi přen. mluvit arabsky

autoritario: Parla con tono autoritario.Mluví autoritativním tónem.

cenno: parlare per cennimluvit v náznacích

chiarezza: parlare con chiarezzamluvit jasně

croato: parlare croatomluvit chorvatsky

danese: parlare danesemluvit dánsky

fiore: parlare a fior di labbramluvit šeptem

fondamento: parlare con fondamentomluvit na základě faktů

grillo: přen. grillo parlante(vnitřní) hlas svědomí, moralista, mudrlant, rozumbrada

nativo: parlante nativorodilý mluvčí

parlante: pappagallo parlantemluvící papoušek

parlata: parlata localemístní mluva

pessimo: parlare un pessimo inglesemluvit mizerně anglicky

piano: parlare con parole pianemluvit jednoduše

polacco: parlare polaccomluvit polsky

rispetto: con rispetto parlandos prominutím při použití silnějšího výrazu

sbagliare: sbagliare parlandopřeřeknout se, přebreptnout se

sonno: parlare nel sonnomluvit ze spaní

tedesco: parlare tedescomluvit německy

tono: parlare con tono minacciosomluvit výhružným tónem

turco: parlare turcoi přen. mluvit turecky

altro: Parliamo d'altro!Mluvme o něčem jiném., Obraťme list.

basso: Parla a voce bassa.Mluví potichu.

cattivo: Parla in cattivo italiano.Mluví špatně italsky. s gramatickými chybami ap.

che: Di che cosa parli?O čem to mluvíš?

cinese: Non parlo cinese.Nemluvím čínsky.

coreano: parlare coreanomluvit korejsky

correntemente: Parla correntemente l'italiano.Mluví plynně italsky.

cui: Il libro di cui ti ho parlato.Knížka, o které jsem ti říkal.

di: Di che cosa parli?O čem to mluvíš?

dopo: Dopo aver parlato...Poté, co mluvil...

enigma: Parla per enigmi.Mluví v hádankách.

filato: parlare per due ore filatemluvit dvě hodiny v kuse

già: Avevamo già parlato.Už jsme spolu mluvili.

gli: Gli ho parlato.Mluvil(a) jsem s ním.

imperterrito: Continuò imperterrito a parlare.Nenechal se rozhodit a mluvil dál.

incominciare: Il bambino ha incominciato a parlare.Dítě začalo mluvit.

indovinello: parlare per indovinellimluvit v hádankách

inglese: Parla inglese?Mluvíte anglicky?

italiano: Non parlo italiano.Nemluvím italsky.

le: Le parlo.Mluvím s Vámi.

lentamente: Parli più lentamente, per favore.Mluvte prosím pomaleji.

ma: Ma parliamo d'altro.Ale mluvme o něčem jiném.

male: Parla male l'inglese.Mluví špatně anglicky. neumí dobře

marcato: Parla con marcato accento veneto.Mluví s výrazným benátským přízvukem.

modo: C'è modo e modo di parlare.Dá se to říci různými způsoby.

moscio: Parla con l'erre moscia.Ráčkuje.

mossa: Parla facendo molte mosse.Při mluvení hodně gestikuluje.

nasale: Parlava col tono un po' nasale.Mluvil trochu přes nos., Trochu huhňal.

naso: Parla col naso.Mluví přes nos., Huhňá.

ne: Ne parlano.Mluví o něm/ní/nich.

oscuramente: Parla oscuramente.Mluví nejasně.

ostinarsi: Si ostinava a non parlare.Zarytě mlčel.

parlarsi: Non si parlano più.Už spolu nemluví.

perfettamente: Parla perfettamente inglese.Mluví perfektně anglicky.

principalmente: Hanno parlato principalmente di...Hovořili hlavně o...

puro: Parla un tedesco puro.Má skvělou němčinu.

riverenza: Con riverenza parlando ...Ve vší úctě ...

russo: Parla russo?Mluvíte rusky?

sconosciuto: Non parlare con gli sconosciuti!Nemluv s cizími lidmi.

: Parla molto di sé.Hodně mluví o sobě.

serio: Parlo sul serio.Myslím to vážně.

sottinteso: Parla per sottintesi.Mluví v náznacích.

spaccato: Parla milanese spaccato.Mluví s typickým milánským přízvukem.

spagnolo: Parla spagnolo?Mluvíte španělsky?

timidezza: Non parla per timidezza.Nemluví z ostychu.

ucraino: parlare ucrainomluvit ukrajinsky

vanvera: parlare a vanveraplácat páté přes deváté

via: Ne potremo parlare per via.O tom si můžeme promluvit cestou.

crudo: parlare nudo e crudomluvit bez obalu na rovinu

dottore: parlare come un dottoremluvit jako kniha

esperienza: parlare per esperienzamluvit z (vlastní) zkušenosti

muro: parlare al muromluvit do zdi

riguardo: parlare senza (tanti) riguardimluvit bez okolků

parlare: parlare bene/male l'italianomluvit dobře/špatně italsky