Hlavní obsah

correntemente

Vyskytuje se v

corrente: corrente (elettrica)(elektrický) proud, hovor. elektřina

presa: presa (di corrente)(elektrická) zásuvka

acqua: acqua correntetekoucí voda

alternato: corrente alternatastřídavý proud

aria: corrente/colpo d'ariaprůvan

conto: conto correnteběžný účet, kontokorent

contro: navigare contro correnteplout proti proudu

elettrico: corrente elettricaelektrický proud

golfo: Corrente del GolfoGolfský proud

interruzione: interruzione di corrente (elettrica)přerušení dodávky elektřiny

marea: corrente di mareaslapový proud

opinione: opinione corrente/prevalenteběžný/převládající názor

partitore: partitore di correnteproudový dělič

correntemente: Parla correntemente l'italiano.Mluví plynně italsky.

portare: La corrente lo portò via.Odnesl ho proud.

staccare: Ci hanno staccato la corrente.Odpojili nám proud. elektřinu

seguire: seguire la correntejít s proudem dělat co ostatní

běžný: conto correnteekon. běžný účet

elektrický: corrente elettricaelektrický proud

obstavit: bloccare il conto (corrente) a qobstavit účet komu

proti: contro correnteproti proudu

proud: a valle dalla correntepo proudu řeky ap.

srozuměný: souhlasit essere d'accordo con qc, vědět o essere informato/al corrente di qcbýt srozuměn(ý) s čím

stejnosměrný: corrente continua, zkr. c.c.stejnosměrný proud

střídavý: corrente alternata, zkr. c.a.elektr. střídavý proud

teplý: corrente oceanica caldageogr. teplý oceánský proud

účet: conto correnteběžný účet

voda: acqua non potabile/corrente/mineraleužitková/tekoucí/minerální voda

výdaj: spese correntiběžné výdaje

výpadek: interruzione di correntevýpadek proudu

znalý: hovor. essere pratico del mestiere, essere al corrente degli affaribýt znalý věci/poměrů

elektřina: È andata via la corrente.Nejde elektřina.

jít: Non va la corrente.Nejde elektřina.

průvan: C'è corrente (d'aria).Je průvan.

táhnout: C'è corrente.Táhne (tady). je průvan

vypadnout: È saltata la corrente., La corrente è andata via.Vypadl proud.