Hlavní obsah

correntemente

Vyskytuje se v

corrente: (essere) al corrente(být) v obraze dobře informován

corrente: corrente (elettrica)(elektrický) proud, hovor. elektřina

presa: presa (di corrente)(elektrická) zásuvka

acqua: acqua correntetekoucí voda

alternato: corrente alternatastřídavý proud

aria: corrente/colpo d'ariaprůvan

conto: conto correnteběžný účet, kontokorent

contro: navigare contro correnteplout proti proudu

corrente: opinione correnteobecně rozšířený/běžný názor

corrente: spese correntiběžné výdaje

corrente: tenere q al corrente di qcudržovat koho v obraze ohledně čeho, průběžně informovat koho o čem

corrente: mettere q al correnteuvést koho do obrazu

corrente: corrente (d'aria)průvan

corrente: corrente marinamořský proud

corrente: contro correntei přen. proti proudu

corrente: corrente alternata/continuastřídavý/stejnosměrný proud

corrente: tagliare la correntepřerušit dodávku elektřiny

corrente: corrente principalehlavní proud názorový ap.

elettrico: corrente elettricaelektrický proud

golfo: Corrente del GolfoGolfský proud

interruzione: interruzione di corrente (elettrica)přerušení dodávky elektřiny

marea: corrente di mareaslapový proud

opinione: opinione corrente/prevalenteběžný/převládající názor

partitore: partitore di correnteproudový dělič

corrente: il 15 correntepatnáctého tohoto měsíce

corrente: C'è corrente!Táhne!, Je průvan!

corrente: È saltata la corrente., È andata via la corrente.Vypadl/Nejde proud.

portare: La corrente lo portò via.Odnesl ho proud.

staccare: Ci hanno staccato la corrente.Odpojili nám proud. elektřinu

corrente: seguire la correntejít s proudem s většinou

seguire: seguire la correntejít s proudem dělat co ostatní

běžný: ekon. běžný účetconto corrente

elektrický: elektrický proudcorrente elettrica

obstavit: obstavit účet komubloccare il conto (corrente) a q

proti: proti prouducontro corrente

proud: po proudu řeky ap.a valle dalla corrente

proud: hlavní proud názorový ap.corrente principale

proud: střídavý/stejnosměrný proudcorrente alternata/continua

proud: elektr. výpadek prouduinterruzione di corrente (elettrica), guasto alla linea elettrica

srozuměný: být srozuměn(ý) s čímsouhlasit essere d'accordo con qc, vědět o essere informato/al corrente di qc

stejnosměrný: stejnosměrný proudcorrente continua, zkr. c.c.

střídavý: elektr. střídavý proudcorrente alternata, zkr. c.a.

teplý: geogr. teplý oceánský proudcorrente oceanica calda

účet: běžný účetconto corrente

voda: užitková/tekoucí/minerální vodaacqua non potabile/corrente/minerale

výdaj: běžné výdajespese correnti

výpadek: výpadek prouduinterruzione di corrente

znalý: být znalý věci/poměrůhovor. essere pratico del mestiere, essere al corrente degli affari

elektřina: Nejde elektřina.È andata via la corrente.

jít: Nejde elektřina.Non va la corrente.

průvan: Je průvan.C'è corrente (d'aria).

táhnout: Táhne (tady). je průvanC'è corrente.

vypadnout: Vypadl proud.È saltata la corrente., La corrente è andata via.