Hlavní obsah

proud

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (proudění) corrente f(tok) flusso m(dravý) torrente mpo proudu řeky ap.a valle dalla correnteproti proudu řeky ap.controcorrente
  2. (velké množství tekutiny) torrente m, fiume m
  3. přen.(aut, lidí ap.) flusso m, fiume mpřen.(názorový ap.) correntepřen.(hnutí) movimento mhlavní proud názorový ap.corrente f principaleumělecký proudmovimento m artistico
  4. (elektrický ap.) corrente fstřídavý/stejnosměrný proudcorrente f alternata/continuaelektr. výpadek prouduinterruzione di corrente (elettrica), guasto m alla linea elettricapod proudem vodič ap.sotto tensione
  5. (běh) corsobýt v plném proudu činnost ap.essere in pieno corso

Vyskytuje se v

elektrický: elektrický proudcorrente elettrica

proti: proti prouducontro corrente

řeka: dolů po řece, po proudu řekygiù lungo il fiume

stejnosměrný: stejnosměrný proudcorrente continua, zkr. c.c.

střídavý: elektr. střídavý proudcorrente alternata, zkr. c.a.

teplý: geogr. teplý oceánský proudcorrente oceanica calda

výpadek: výpadek prouduinterruzione di corrente

vypadnout: Vypadl proud.È saltata la corrente., La corrente è andata via.

alternato: corrente alternatastřídavý proud

contro: navigare contro correnteplout proti proudu

corrente: corrente marinamořský proud

corrente: contro correntei přen. proti proudu

corrente: corrente alternata/continuastřídavý/stejnosměrný proud

corrente: corrente principalehlavní proud názorový ap.

deriva: andare alla derivabýt unášen (proudem)

elettrico: corrente elettricaelektrický proud

golfo: Corrente del GolfoGolfský proud

lava: colata di lavalávový proud

marea: corrente di mareaslapový proud

scossa: prendere la scossadostat ránu (proudem)

tensione: sotto tensionepod napětím/proudem vodič ap.

torrente: a torrentiv přívalech, v proudech

valle: a valledolů z kopce, po proudu, di qc u/při ústí řeky, na konci, na závěr z čeho

corrente: È saltata la corrente., È andata via la corrente.Vypadl/Nejde proud.

portare: La corrente lo portò via.Odnesl ho proud.

staccare: Ci hanno staccato la corrente.Odpojili nám proud. elektřinu

corrente: seguire la correntejít s proudem s většinou

seguire: seguire la correntejít s proudem dělat co ostatní