Hlavní obsah

proud

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (proudění) corrente f(tok) flusso m(dravý) torrente mpo proudu řeky ap.a valle dalla correnteproti proudu řeky ap.controcorrente
  2. (velké množství tekutiny) torrente m, fiume m
  3. přen.(aut, lidí ap.) flusso m, fiume mpřen.(názorový ap.) correntepřen.(hnutí) movimento mhlavní proud názorový ap.corrente f principaleumělecký proudmovimento m artistico
  4. (elektrický ap.) corrente fstřídavý/stejnosměrný proudcorrente f alternata/continuaelektr. výpadek prouduinterruzione di corrente (elettrica), guasto m alla linea elettricapod proudem vodič ap.sotto tensione
  5. (běh) corsobýt v plném proudu činnost ap.essere in pieno corso

Vyskytuje se v

elektrický: elektrický proudcorrente elettrica

proti: proti prouducontro corrente

řeka: dolů po řece, po proudu řekygiù lungo il fiume

stejnosměrný: stejnosměrný proudcorrente continua, zkr. c.c.

střídavý: elektr. střídavý proudcorrente alternata, zkr. c.a.

teplý: geogr. teplý oceánský proudcorrente oceanica calda

výpadek: výpadek prouduinterruzione di corrente

vypadnout: Vypadl proud.È saltata la corrente., La corrente è andata via.

alternato: střídavý proudcorrente alternata

contro: plout proti proudunavigare contro corrente

corrente: mořský proudcorrente marina

deriva: být unášen (proudem)andare alla deriva

elettrico: elektrický proudcorrente elettrica

golfo: Golfský proudCorrente del Golfo

lava: lávový proudcolata di lava

marea: slapový proudcorrente di marea

scossa: dostat ránu (proudem)prendere la scossa

tensione: pod napětím/proudem vodič ap.sotto tensione

torrente: v přívalech, v proudecha torrenti

valle: dolů z kopce, po proudu, di qc u/při ústí řeky, na konci, na závěr z čehoa valle

portare: Odnesl ho proud.La corrente lo portò via.

staccare: Odpojili nám proud. elektřinuCi hanno staccato la corrente.

seguire: jít s proudem dělat co ostatníseguire la corrente

proud: po proudu řeky ap.a valle dalla corrente