Hlavní obsah

běh

Vyskytuje se v

lyže: běh na lyžíchsci di fondo

orientační: orientační běhorienteering , corsa di orientamento

překážka: běh přes překážkycorsa con ostacoli

překážkový: překážkový běhcorsa con ostacoli

přespolní: přespolní běhcorsa campestre

štafetový: sport. štafetový běhcorsa a staffetta

trať: závod/běh na dlouhé tratěgara /corsa di fondo

během: během válkydurante la guerra

během: Přijedu během hodiny.Arriverò entro un'ora.

během: Během pouhých tří let se změnil.È cambiato in soli tre anni.

atto: in atto di qcpři čem, během, v průběhu čeho

breve: a/entro breveběhem chvíle, v krátké době

campestre: corsa campestrepřespolní běh

corsa: corsa campestrepřespolní běh

corsa: corsa a ostacoliběh přes překážky, překážkový závod

dentro: dentro l'annodo roka, během roku

fondo: sci di fondoběh na lyžích, hovor. běžkování, běžky

giro: nel giro di qcv průběhu, během čeho, po, za

in: in tre giorniběhem/do tří dnů

mattinata: in mattinataběhem rána/dopoledne v době před polednem

orientamento: sport corsa di orientamentoorientační běh

pasto: durante il pastopři jídle, během jídla

sede: in sede di qcv průběhu, během čeho

spazio: nello spazio di un mesev rozmezí/během jednoho měsíce